Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Tužioci podneli novu verziju optužnice protiv Mladića

Oni su u nju uneli i pogubljenja u Bišini, koja su iz prethodne verzije optužnice izostala zbog nedoumica oko pravnih standarda.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 714, 21. oktobar 2011.)

Tužioci Haškog tribunala podneli su treću verziju optužnice protiv Ratka Mladića, kojom je sada obuhvaćena i jedna lokacija koja je ranije bila izostavljena.

Mladiću se sada pripisuje odgovornost i za pogubljenje preko 30 Bošnjaka (bosanskih Muslimana), koje se 23. jula 1995. odigralo u selu Bišina (opština Šekovići).

Taj događaj je postao deo optužnice zato što je povezan sa masakrom koji je 1995. počinjen u Srebrenici, gde je ubijeno oko 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Smatra se da je u pitanju najteži zločin koji je na evropskom tlu počinjen nakon Drugog Svetskog rata.

Pogubljenja u Bišini najpre nisu bila uključena u izmenjenu verziju optužnice – predate u junu, neposredno nakon Mladićevog hapšenja – zato što su sudije zaključile da ne zadovoljavaju odgovarajuće pravne standarde. Tužilaštvo je naknadno dostavilo potrebni materijal, tako da su sudije 13. oktobra odlučile da i Bišinu uvrste u optužnicu.

Kao neko ko je u periodu od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, Mladić je navodno odgovoran za neke od najtežih zločina koji su počinjeni u bosanskom ratu. Među njima je srebrenički masakr, kao i artiljerijska i snajperska kampanja protiv Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je ubijeno oko 12,000 civila.

Mladića terete i za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog razmeštanja – koji su počinjeni u velikom broju bosanskih opština. Uhapšen je 26. maja u Srbiji, nakon što je 16 godina proveo u bekstvu.

Mladić će se sledeći put pred sudom pojaviti na statusnoj konferenciji koja je zakazana za 10. novembar.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.