Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

TUŽILAŠTVO ŽELI NOVOG SVEDOKA ZA MARKALE

Oni nameravaju da ga pozovu kako bi osporili Karadžićevu ocenu da je masakr bio „ratni trik“.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 647, 1. jun 2010.)

Tužioci su od sudija prošle sedmice zatražili da upute poziv jednom svedoku koji će, kako su rekli, osporiti tvrdnju bivšeg predsednika bosanskih Srba, Radovana Karadžića, da je masakr koji se na sarajevskoj pijaci Markale odigrao 1994. inscenirala bosanska vlada.

Potencijalni novi svedok, Almir Begić, lociran je nakon što je Karadžić u sklopu uvodne reči tokom marta – a kasnije i tokom samog suđenja, 11. maja – prikazao video-snimak za koji je rekao da dokazuje kako dotični minobacački napad predstavlja „ratni trik“.

Begićev otac, Ćamil Begić, poginuo je u napadu izvedenom 5. februara 1994, a njegova veštačka noga vidi se na nekim od snimaka koje je Karadžić emitovao sudu – kaže se u podnesku tužilaštva.

„To je veštačka noga koju je pre eksplozije trebalo negde postaviti“, navode se u podnesku tužilaštva Karadžićeve reči sa saslušanja koje je održano 11. maja i na kojem je dotični video-snimak i emitovan. Na snimku koji je pred sudom emitovan, vidi se ta noga koja leži na praznoj pijaci.

Karadžić je potom, kako se u podnesku tužilaštva navodi, izjavio: „I sada, nakon navodne eksplozije, pojavljuje se noga koja je razneta. Zapravo je to noga koju smo videli i malo ranije.“

Tužilaštvo je Begića „postalo svesno“ nakon Karadžićeve uvodne reči, a u kontakt sa njim je – kako se navodi u podnesku – stupilo tokom marta. Begić je potom 15. aprila dao pismenu izjavu tužilaštvu, koja je pak Karadžiću predočena 10. maja.

Tužioci tvrde da je Begićevo svedočenje „relevantno i sadrži dokaze“.

Ono će „sudskom veću pomoći ne samo u proceni porekla i auntentičnosti video-snimka koji je ponudio okrivljeni, nego će i osporiti njegov navod da su [masakr] inscenirale vlasti“ Bosne i Hercegovine.

Tužioci su u sklopu svog podneska dostavili i sažetak Begićeve izjave. U njoj se kaže da je Begićev otac, nakon nesreće koju je doživeo 1961. godine, imao protezu umesto noge.

Na dan masakra, kaže se u izjavi, svedokov otac se, zajedno sa svojim najboljim prijateljem, zaputio ka pijaci Markale. Svedok se pak u isto vreme zatekao u obližnjoj Tržnici (tj. na zatvorenoj pijaci), premda nije video svog oca – kaže se u izjavi.

Oko 13h, svedok je čuo jaku eksploziju, nastavlja se u sažetku. Potom se navodi da je svedok već bio krenuo kući, te da je za eksploziju na Markalama saznao tridesetak minuta kasnije. Naknadno je svedok svog oca pronašao u bolnici Frenč Fild (French Field), gde je – kako se navodi u sažetku – već preminuo od zadobijenih povreda.

Dan ili dva kasnije, kaže se dalje u sažetku, svedok je otišao na Markale, gde je „preuzeo protezu svog oca i neke lične stvari“, koje je prikupio jedan pijačni uposlenik.

„Zadržao je protezu, i još uvek je čuva“, kaže se u sažetku.

Odluka o tome da li će se Begić naći na spisku svedoka sada je prepuštena sudijama.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >