Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Tužilaštvo završava uvodnu reč

Drugi dan
By IWPR ICTY
Tužioci su danas završili svoje uvodno izlaganje, tokom koga su preliminarno predočili dokazni materijal i izložili svoju teoriju po kojoj je Slobodan Milošević odgovoran za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i za genocid. Tužilaštvo smatra da je optuženi pokrenuo i nadzirao kampanju etničkog čišćenja, tj. proterivanja nesrpskog stanovništva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, kao i kampanju genocida nad Muslimanima u Bosni i Hercegovini. U međunarodnom pravu, genocidom se smatra svaki pokušaj da se koristeći razne metode, uključujući ubistva i seksualna nasilja, delomično ili u celosti uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa.

Tužilaštvo tvrdi da je Milošević sproveo program etničkog čišćenja i genocida u bivšoj Jugoslaviji kako bi ugodio srpskim nacionalistima i tako učvrstio svoju političku poziciju. Da bi ostvario svoj cilj, on je odobravao ubistva, prinudna preseljavanja civila, silovanja, i uništavanje civilne imovine i kulturnih i verskih spomenika. Tužilaštvo mora da dokaze da je Slobodan Milošević imao kontrolu nad srpskim snagama koje su učestvovale u sukobima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ili barem da je poticao i davao potporu takvim zločinima. Milošević i dalje tvrdi da Srbija nije učestvovala u tim ratovima, te da on kao predsednik Srbije nije imao de jure (legalnu) kontrolu nad učesnicima ratova.

Tužioci će prvo predočiti dokaze o Miloševićevoj navodnoj odgovornosti za etničko čišćenje Kosova 1999. U svojoj uvodnoj reči, tužioci su objasnili da oni vide slučaj Kosova kao 'deportacijski slučaj', što znači da su ubistva, napadi, silovanja, prinudna preseljenja i uništavanje imovine bili deo planirane strategije terora kojom je albansko stanovništvo prisiljavano da napusti Kosovo.

Sud je zatražio od tužilaštva da ovaj deo predmeta bude završen do kraja juna ili početka jula, tako da bi obe strane i sud imali dva meseca da pripreme delove predmeta koji se odnose na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Sud je zatražio da tužilaštvo završi izlaganje optužnice u roku od godine dana.

Uvodna izlaganja biće nastavljena sutra izlaganjem optuženog Slobodana Miloševića.