Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Tužilaštvo traži da Miloševiću bude dodeljen advokat: Milošević nije sposoban da se sam brani

By IWPR ICTY
'Pretresno Veće treba ozbiljno da razmotri mogućnost dodeljivanja advokata optuženom [Miloševiću] da bi se izbegli dalji prekidi i zakašnjenja i da bi se garantovala nepristrasnost i ekspeditivnost ovog suđenja,' smatra šefica tužilaštva, Karla Del Ponte. Ovo mišljenje je tužilaštvo podenlo u pismenoj formi na zahtev Veća, nakon što se prošle nedelje Milošević nje pojavio na suđenju zbog 'premora.' Sudije su izrazile svoju zabrinutost o budućem toku suđenja, s obzirom na Miloševićeve zdravstvene tegobe, i zatražili su od stranaka da iznesu svoja mišljenja o tome kako bi na što ekspeditivniji način moglo suđenje da se privede kraju.
Tužioci su upozorili Pretresno Veće da više ne skraćuju u ime ekspeditivnost vreme njima dato za dokazivanje Miloševićeve krivice. 'Ovo se smatra do sada najznačajnijim suđenjem jednom političaru i šefu države,' napisala je gospođa Del Ponte. 'Po navodima optužnice, optuženi je možda najveći krivac za kriminal, tragediju i nesreću koje su posledica tri rata na koja se odnosi optužnica.' S obzirom na to, nije u interesu pravde da se umanjuje prilika tužilaštvu da iznosi dokaze protiv Miloševića zato što je on u lošem fizičkom stanju (a njegovi zdravstveni problemi su barem delomično posledica njegovog insistiranja da se sam brani.) U nastavku je gospođa Del Ponte još dodala da bi bio ' veoma opasan presedan [ako bi zbog problema] koji su dobrim delom posledica vlastitih odluka, optuženi dobio manje kompletno suđenje nego što bi bilo inače.'
Gospođa Del Ponte je istakla da Statut Međunarodnog Suda predviđa mogućnost da se optuženom nametne advokat i protiv njegove volje, i da po Statutu ni jedan optuženi nema apsolutno pravo da se samostalno zatupa. U ovome se sistemi građanskog prava (uključujući jugoslavensko pravosuđe,) razlikuju od sistema običajnog prava, u kojima je često zagarantovano pravo optuženika da se sam brani. U Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, Danskoj i mnogim drugim zemljama, sud zahteva da optuženi ima advokata, barem u ozbiljnim krivičnim predmetima. Sudije Međunarodnog Suda u Hagu još nisu definitivno odredili poziciju ove institucije po tom pitanju.

Tužiteljka je predložila Pretresnom Veću joše neke mere, kao što su fleksibilnost pri određivanju koliko vremena treba da se da optuženom za unakrsno ispitivanje pojedinih svedoka i prihvatanje pismenih izjava 92bis bez unakrsnog ispitivanja svedoka, s obzirom na to da se one odnose samo na generalne dokaze. Ako bi Sud na ovo pristao, tužioci bi izveli veći deo dokaza o zločinima u pismenom obliku, a izvodili bi samo one svedoke koji bi govorili o delima i ponašanju optuženog. Tužilaštvo dalje predlaže Veću da prihvate činjenic koje su već bile obrađene u drugim procesima pred ovim Sudom, kao i da prihvate izjave svedoka koji mogu da svedoče o dokazima sakupljenim od brojnih direktnih svedoka zločina. Del Ponte je naglasila da ona predlaže ove mere UZ meru dodeljivanja advokata branioca. Za tu ulogu ona je predložila dvojicu prijatelja suda, koji su već dobro upućeni u detalje predmeta.

Poslednja pauza je već treća od početka suđenja u februaru ove godine koja je prouzročena Miloševićevim lošim zdravljem. Sve tri pauze su trajale više dana. Čak i bez ovih zastoja, očekivalo se da će suđenje da traje dve i po do tri godine. S obzirom na to da mere koje je Sud do sada preduzeo da bi se smanjio napor kome je Milošević izložen nisu donele željene rezultate, jasno je da je došlo vreme za dodatne promene.

Pretresno Veće je zatražilo od prijatelja suda i od optužeog da podensu svoja mišljenja u pisanom obliku. Do petka popodne, ona nisu javno objavljena. Uz to, Sud je zatražio novi lekarski izveštaj o stanju Miloševićevog zdravlja. Datum za nastavak rasprave nije određen.