Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

TUŽIOCI TRAŽE OD SUDIJA DA PONOVO RAZMOTRE KARADŽIĆEVU OPTUŽNICU

Oni su pozvali sudsko veće da vrati izvesne optužbe koje su izostavljene iz izmenjene verzije.
By Simon Jennings
Pripreme za suđenje bivšem predsedniku bosanskih Srba, Radovanu Karadžiću, ponovo su obustavljene: od okrivljenog, zbog propusta tužilaštva, ove sedmice nije zatraženo da se izjasni o izmenjenim optužbama.Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrdile su 16. februara – skoro sedam meseci nakon njegovog izručenja Hagu – skraćenu verziju optužnice protiv Karadžića.Međutim, prilikom ranije zakazanog pojavljivanja pred sudom, od Karadžića nije zahtevano da se izjasni o optužnici, pošto su tužioci u međuvremenu od sudskog veća zatražili da preispita izmenjenu verziju.U potvrđenoj su optužnici sudije zbog nedostatka dokaza izostavile tačke koje su se ticale triju lokacija na kojima su navodno počinjeni zločini.No, tužilaštvo je od njih zatražilo da ponovo razmotre svoju odluku o jednom od tih incidenata – navodnom pogubljenju 140 pritvorenika zatvorskog logora Sušica u Vlasenici (na području bosanskog entiteta, tj. Republike Srpske). Ono tvrdi da raspolaže traženim dokazima, ali da ih usled „administrativnog propusta“ nije predalo sudijama.„U interesu pravde je da sud primi postojeće prateće materijale i naloži vraćanje opisanog incidenta . . . u optužnicu“, kazao je na zasedanju tužilac Alen Tiger (Alan Tieger), objašnjavajući da se radi o važnom incidentu sa značajnim brojem žrtava.Iako su tužioci izmenjenu optužnicu podneli još u septembru 2008., usled velikog obima građe koju je trebalo prevesti nikakva odluka o njoj nije doneta sve do ove sedmice.Tiger je rekao da se zahtev tužilaštva odnosi samo na taj incident, a ne i na preostala dva, koja su takođe izostavljena iz optužnice.U optužnici koju su sudije potvrdile, Karadžić se u 11 tačaka tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući i dve odvojene tačke za genocid.Jedna optužba za genocid tiče se zlodela počinjenih u deset bosanskih opština – Višegradu, Prijedoru, Bratuncu, Foči, Brčkom, Ključu, Kotor Varoši, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku – dok se druga odnosi na masakr koji je nad oko 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka u julu 1995. počinjen u Srebrenici.Izmenjene optužbe pokrivaju svega 27 od 41 lokacije na kojima su, prema prvobitnim navodima tužilaca, počinjeni zločini.Sudija Ian Bonomi (Iain Bonomy) je konstatovao da se Karadžić ranije nije izjašnjavao o detaljima optužbi protiv njega, već da je samo naglasio da su preobimne i da suđenje treba da bude efikasno i pravično.Međutim, okrivljeni je rekao kako ne može odmah da se izjasni o tome da li se protivi zahtevu tužilaštva za vraćanjem optužbi koje se tiču Sušice – što je kod sudije Bonomija izazvalo neskriveno nezadovoljstvo.„To je isuviše važno pitanje za mene da bih se izjašnjavao bez konsultovanja sa svojim pravnim savetnicima“, kazao je Karadžić.Sudija Bonomi je Karadžićev položaj opisao kao „krajnje bespomoćan“, dovodeći u pitanje njegovu sposobnost da se na sudu brani bez angažovanja profesionalnog advokata.„Ono što Vi kažete jeste to da sami vodite ovaj slučaj, ali da niste u stanju da to i činite. Za sud je takva situacija nezadovoljavajuća“, kazao je on.„Očekujem od Vas da zauzmete stav o brojnim pitanjima o kojima će [sudije] morati da raspravljaju“, rekao je on Karadžiću, koji je u više navrata izjavio kako neće imenovati advokata koji bi ga zastupao u procesu.Sudija je često upozoravao Karadžića na napor koji će iziskivati samostalna odbrana, ali je Karadžić ostao pri svom stavu.„Sposoban sam za izvođenje [svoje odbrane] i iskoristiću svoja prava da Vam odgovorim“, uzvratio je.Sudija Bonomi je Karadžiću, umesto uobičajene dve sedmice, dao svega pet dana – do 25. februara – da se izjasni o zahtevu tužilaštva da sudije ponovo razmotre izmenjenu optužnicu.Karadžić nije krio da je time nezadovoljan.„Moram da izrazim svoje nezadovoljstvo time što će rok za tako važno pitanje biti skraćen“, kazao je on. „Što se mene tiče, svako pitanje je ozbiljno pitanje.“Sudija je rekao da će se za dve sedmice „možda“ održati i nova statusna konferencija, ali zbog prevelikog broja zakazanih zasedanja u Tribunalu nije mogao da saopšti tačan datum.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.