Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

TUŽILAŠTVO ODBIJA ZAHTEV ZA SKRAĆENJE OPTUŽNICE PROTIV GOTOVINE

Piše: Caroline Tosh iz Haga (TU br. 486, 26. januar 2007.)
By IWPR
Sudije u procesu protiv Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka zatražile su 13. decembra da tužioci „predlože način da se obim optužnice skrati barem za trećinu“, tako što će ograničiti broj lokacija zločina i/ili smanjiti broj tačaka.Trojica se generala terete za zločine počinjene tokom i nakon Operacije Oluja – hrvatske vojne ofanzive kojom su u drugoj polovini 1995. Srbi proterani iz južne Hrvatske.Sudije kažu da je njihov zahtev pokušaj da se „obezbedi pošteno i efikasno suđenje“.No, tužioci su ove sedmice odbacili taj zahtev, konstatujući da je „optužnica već usredsređena na najvažnija krivična dela“, te ocenjujući da se time „ugrožava tužiočeva nezavisnost“.U svom odgovoru od 22. januara, tužilaštvo dodaje i da bi „dalje redukovanje slučaja umanjilo tužiočevu sposobnost da optuženima sudi za čitav opseg zločinačkog dela“.No, tužioci su ipak rekli da će, ukoliko im sudije to budu naložile, broj opština obuhvaćenih optužnicom smanjiti sa 20 na 14, odnosno da će odustati od Kijeva, Lovinca, Polače, Smilčića, Titove Korenice i Udbine.Predlažu i da se period obuhvaćen optužnicom skrati, tako što će se ukloniti navodi koji se odnose na oktobar i novembar 1995.Tužilaštvo je svoj predlog iznelo uz uslov da ipak može prezentovati izvesne dokaze koji se tiču povučenih tačaka optužnice – a koji su u vezi sa njihovim nastojanjem da dokažu „obrazac, nameru ili znanje“.Suđenje će početi 7. maja.Caroline Tosh izveštava za IWPR iz Haga.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >