Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

TOLIMIR SE ŽALI NA OMETANJE SNA

Optuženik tvrdi da stražarsko nadziranje njegovog zdravstvenog stanja poprima oblik „torture“.
By IWPR ICTY
Nakon što su sudije najavile da će sudski proces protiv njega početi u decembru, bivši pomoćnik komandanta za obaveštajni rad i bezbednost vojske bosanskih Srba, Zdravko Tolimir, požalio se ove sedmice na to da mu se uskraćuje san.Za vreme bosanskog rata (1992-95.) Tolimir je bio pomoćnik komandanta za obaveštajni rad i bezbednost glavnog štaba vojske bosanskih Srba, a tereti se za genocid i ostale zločine koji se tiču pogubljenja 8,000 bosansko-muslimanskih muškaraca i dečaka iz Srebrenice u julu 1995.Sutkinja Kimberli Prost (Kimberly Prost) je saopštila kako je predvidela da statusna konferencija zakazana za 22. oktobar bude poslednja pre pred-procesne konferencije koja će se održati 16. decembra. Narednog će dana početi uvodno obraćanje Kancelarije tužilaštva.Sutkinja Prost je Tolimiru, koji se pred sudom brani samostalno, kazala da će sud pozdraviti i njegovu eventualnu odluku o uvodnom obraćanju.Dodala je i da će sudsko veće Tolimiru – u svetlu podneska kojeg je on podneo 19. oktobra – dozvoliti da odloži svoj iskaz do ponovnog sazivanja suda u januaru, nakon praznične pauze.Tolimir je izrazio zabrinutost zbog promena pred-procesnog veća – odnosno smene sudija Kristofa Flugea (Christoph Flügge), O-Gona Kvona (O-Gon Kwon) i Antoana Kesie-Mbe Mininude (Antoine Kesia-Mbe Minuda) – i doveo u pitanje odluke koje se tiču rokova i pripreme za slučaj u skladu sa tim promenama.„Dogovori su postignuti na način da se to ne odražava na pred-procesni rad“, kazala je pred sudom sutkinja Prost, dodajući da će svi predlozi koji se očekuju biti podneti i da sudsko veće očekuje da će odluke o ranijim predlozima biti donete pre početka suđenja.Tolimir je pokrenuo i pitanje finansiranja svog dokaznog postupka. Rekao je kako želi da mu svi dokumenti budu dostavljani na njegovom maternjem jeziku, pošto iz sredstava koja su mu dodeljena ne može da plaća ni saradnike i savetnike, a kamoli prevodioca.„Već sam zatražio od sekretarijata dodatna sredstva za finansiranje tima za moju odbranu“, rekao je Tolimir sutkinji Prost. On je napomenuo i da mu je neophodan novac za isplatu dvojice pravnih savetnika, voditelja slučaja i istražitelja.„Ja iz svoje ćelije ne mogu vršiti istrage na terenu“, rekao je Tolimir.Sutkinja Prost je odgovorila da je to pitanje u nadležnosti sekretarijata, te da će veće sačekati kako bi videlo šta će biti preduzeto. Obećala je da će im preneti to da pitanje finansiranja predstavlja „hitnu stvar“.Sutkinja Prost se potom osvrnula na uslove pod kojima je Tolimir pritvoren i podneske od 16. jula, u kojima se govori o tome da okrivljenikov san biva ometan.U aneksu podneska od 12. avgusta sadržan je i nalaz specijaliste koji se tiče Tolimirovog zdravlja, sa podacima o povišenom krvnom pritisku, cerebralnoj ishemiji i kardiomiopatiji. Stražari iz pritvorskog centra Tolimira noću bude svakih 30 minuta, kako bi utvrdili njegovo zdravstveno stanje.Neurolog je, po rečima sutkinje, izvestio da – uz odgovarajuće lekove i pažljivo praćenje Tolimirovog krvnog pritiska – neće biti neophodan neprekidan noćni nadzor.„Ukoliko ti uslovi budu ispunjeni, doktor bi preporučio normalan sistem praćenja“, rekla je sutkinja Prost. Sudsko veće je lekarske nalaze veoma pažljivo razmotrilo – dodala je ona.„Sudsko veće će tu stvar prepustiti Vama, gospodine Tolimir“, kazala je sutkinja. Ona je okrivljenom rekla da će, ukoliko je on spreman na saradnju s medicinskim osobljem pritvorskog centra, sudsko veće sekretarijatu podneti zahtev za normalan sistem nadzora koji ne bi iziskivao provere na svakih pola sata.„Sudsko veće je i dalje veoma zabrinuto za Vaše zdravlje i medicinsko stanje; mi takođe smatramo da bi trebalo da budete podvrgnuti sličnom medicinskom tretmanu“, rekla je sutkinja Prost sudu.Tolimir je odgovorio kako smatra da je sud prekršio Ženevsku konvenciju time što mu je naneo „tešku telesnu povredu“.„Uskraćivanje sna se tretira kao tortura“, rekao je Tolimir sudijama, dodajući da u njegovom slučaju ono traje više od dve godine. „Postupci torture i ponižavajuće ponašanje . . . smatraju se kršenjem ljudskih prava. To vodi pogoršanju mog zdravlja.„Moram da naglasim da sam uvek sarađivao s lekarima“, dodao je Tolimir, osporavajući način na koji se sud odnosi spram medicinskih pitanja. „Nije meni neophodno kompromisno rešenje, već samo san.“Julia Hawes izveštava za IWPR iz Haga.