SVJEDOCI KAŽU DA RADIĆ NIJE PRISUSTVOVAO VUKOVARSKOM MASAKRU

Svjedoci odbrane ponudili su alibi za srpskog oficira koji se tereti za ubistva na farmi Ovčara.

SVJEDOCI KAŽU DA RADIĆ NIJE PRISUSTVOVAO VUKOVARSKOM MASAKRU

Svjedoci odbrane ponudili su alibi za srpskog oficira koji se tereti za ubistva na farmi Ovčara.

Tim branilaca bivšeg oficira Jugoslovenske Narodne Armije (JNA), Miroslava Radića, pokušao je potkrijepiti tvrdnje svog klijenta o tome da on nije učestvovao u masakru počinjenom nad oko 260 Hrvata i ostalih ne-Srba koji su 20. novembra 1991. izvedeni iz vukovarske bolnice, te da čak nije ni znao da su se tog dana desila ova ubistva.Advokati su izveli svjedoke koji su potvrdili iskaz koji je prošle sedmice Radić dao svjedočeći sebi u odbranu, a u kojem je tvrdio kako nije ni mogao sudjelovati u pogubljenjima, jer je navedenog dana bio na jednoj večeri u Vukovaru i proslavljao srpsko osvajanje tog grada.Svjedoci su takođe rekli i da Radić nije komandovao vojnicima koji su odgovorni za masakr na Ovčari.Zajedno sa još dvojicom oficira JNA – Miletom Mrkšićem i Veselinom Šljivančaninom – Radić se tereti za nadziranje pogubljenja oko 260 hrvatskih pacijenata i civila iz vukovarske bolnice, izvršenog nakon što su taj grad zauzele srpske snage.U optužnici se navodi da su Radić i Šljivančanin lično učestvovali u odabiru zarobljenika koji su 20. novembra ujutro ukrcani u autobuse i odvezeni na Ovčaru. Zarobljenici su potom – kako se dalje navodi – satima ponižavani i zlostavljani, da bi ih u večernjim satima, na jednoj lokaciji u blizini Ovčare, pogubile paravojne formacije pod komandom pukovnika Mileta Mrkšića, kapetana Miroslava Radića [i] majora Veselina Šljivančanina“.Nakon egzekucije, tijela su na istom mjestu buldožerom ukopana u masovnu grobnicu.Radić je prošle sedmice pred sudom izjavio kako je za masakr saznao tek godinu dana kasnije. Rekao je i da je cijelo veče 20. novembra proveo na večeri koju je organizirao Davor Vučković, komandir voda minobacačkog bataljona, te da nije znao da se za to vrijeme u Ovčari vrše egzekucije. Takođe je sudu rekao i da su svjedoci optužbe, koji su tvrdili da su sa Radićem slijedećeg jutra raspravljali o pogubljenjima, „izmišljali stvari“.Ovo svjedočenje potvrdio je ove sedmice i oficir JNA Zoran Zirojević, komandir jedne od četa iz sastava Radićeve Gardijske motorizovane brigade, koji je sudijama rekao da je okrivljeni čitavu noć 20. novembra proveo na večeri održanoj kod Vučkovića.Svjedok je tu večeru, koja je organizirana svega dva dana nakon što je Vukovar 18. novembra pao, opisao kao „priliku za opuštanje poslije dugo vremena, bez straha od mogućih napada“.Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka, tužilaštvo je naglasilo da Zirojević ne raspolaže pisanim dokumentima, poput dnevnika, kojima bi dokazao da se večera zaista dogodila, napominjući da se svjedok pred sudom pojavio „kako bi pomogao svom prijatelju“ Radiću.I sam Vučković se pred sudom pojavio 17. oktobra, kada je kao svjedok odbrane potvrdio da su Radić i Zirojević prisustvovali svečanoj večeri, koja je – kako on tvrdi – potrajala do svitanja.On je negirao navode tužilaštva po kojima je Radić proslavu napustio oko ponoći, kako bi otišao na komandni položaj, gdje je obaviješten o masakru. Svjedok je rekao kako „nije moguće da je Radić otišao prije [zore], jer su svi otišli zajedno“.Tužilac Marks Mur (Marks Moore) nagovijestio je da Vučković Radića pokušava zaštititi zbog toga što okrivljenog doživljava kao svog mlađeg brata.„Kažete da Vam je Radić u dva navrata spasio život?“, pitao je Mur Vučkovića.„Da“, rekao je Vučković. „Takođe je istina i da sam ja njemu više puta spasio život.“Osim toga, svjedoci odbrane su ove sedmice pokušali dokazati i da Radić u tehničkom smislu nije komandovao vojnicima koji su počinili masakr. Oni tvrde da je optuženi uglavnom bio zadužen da prosljeđuje naređenja svojih pretpostavljenih, uključujući i Mrkšića, kojeg bi Radićeva odbrana mogla dovesti u direktnu vezu sa zločinima.„Radić nije mogao pokrenuti nijednu samostalnu inicijativu zato što takvo nešto nije bilo moguće u Gardijskoj brigadi“, rekao je Zirojević. „Ponašao se u skladu sa naređenjima koja je primao od komandanta bataljona.“I Božidar Forca – vojni ekspert koji je svjedočio 18. oktobra – opisao je Radića kao „malog, beznačajnog komandanta“ u Vukovaru.„Kapetan Miroslav Radić nije bio starješina“ vojnika koji su izvršili masakr nad Hrvatima i ostalim ne-Srbima iz vukovarske bolnice, rekao je Forca.Šljivančaninovi branioci će svoj dokazni postupak započeti naredne sedmice, a očekuje se da će ga okončati do 8. decembra 2006.Katherine Boyle izvještava za IWPR iz Haga.
Support our journalists