Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Svedok tvrdi da je Franko Simatović - Frenki komandovao operacijama u istočnoj Bosni

Dan 170
By IWPR ICTY
Bivši pripadnik helikopterske jedinice JNA zvane 'Škorpioni', je izneo iznenađujuće podatke na suđenju Slobodanu Miloševiću. Svedočeći preko video-linka, pri čemu mu je lice bilo neprepoznatljivo, svedok B-104 je ispričao Sudu da je leteo u Bosnu da bi pomagao u operacijama kojima je tamo komandovao Franko Simatović 'Frenki', šef specijalnih jedinica službe bezbednosti. Svedok je rekao da je Simatović komandovao i vojnicima JNA, i srpskim paravojnim i policijskim snagama u srednjem delu istpčne Bosne.

B-104 je ispričao da je na svojoj prvoj misiji bio zadužen za preveze JNA padobranca, koji je bio ranjen negde kod Srebrenice, na VMA u Beogradu. Svedok je inače prevozio materijal, obavljao izviđačke operacije, i slično.

Simatović i njegove jedinice su imali štab u Bajinoj Bašti. Jedinice su bile sastavljene od pripadnika JNA, srpske policije, i paravojne grupe zvane Drinski vukovi. Među Vukovima su bili kriminalci koje je Simatović pustio iz zatvora na Kosovu. Svi su došli u uniformama raznih vrsta, na kojma su bile oznake jedinica kojima su pripadali. Ali, čim su došli u Baijnu Baštu, bilo im je naređeno da skinu oznake sa uniformi i da na njihovo mesto stave oznake Vukova. Na pitanje šta misli koji je bio razlog ovoga, svedok je odgovorio da smatra da je svrha bila 'da se sakrije činjenica da je JNA učestvovala u operacijama.' Oznake su skinute i sa helikoptera.

Svedok B-104 je rekao da nije lično video Frenkija kako izdaje naređenja, niti da mu neki vojnik salutira, ali je opisao neformalnu komandnu strukturu, gde je Frenki učestvovao u raspravama o tome gde će koja jedinica da bude raspoređena, a onda bi JNA oficir izdavao naređenje. 'Frenki je kontrolisao sve šta se dešavalo u Bajinoj Bašti. Moja jedinica je bila pod njegovom komandom. Uvek smo imali komandanta koji je koordinisao između Frenkija i JNA.'

U Bajinoj Bašti je jedna privatna kuća bila pretovrena u štab, a vojnici su bili smešteni u hotelu. U unakrsnom ispitivanju, Milošević je rekao da je hotel bio upotreboljen za odmor i razonodu, a ne kao baza za ratne operacije. Svedok je rekao da su hotelski gosti bili blatnjavi i iscrpljeni, da je bilo očigledno da su se vraćali iz borbi. On lično nije nikada učestvovao u borbama, jer je bio zadužen za izviđanje i za transport. U više prilika je prevozio Simatovića iz Bajine Bašte u Beograd i obratno.

Delovi ovog svedočenja bili su iza zatvorenih bvrata. Ali, i ovo što je bilo otvoreno za javnost bilo je veoma značajno, jer je svedok izjavio da je šef jedinica specijalne namene službe državne bezbednosti komandovao jedinicama sastavljenim od pripadnika JNA, srpskog MUP-a i dobrovoljaca, koje su učestvovale u borbama u Bosni i Hercegovini. Srž Miloševićeve odbrane u delu optužnice koji se odnosi na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu bio je da je on bio predsednik Srbije, i da Srbija nije imala nikakvu ulogu u ratovima u tim republikama. Svedok B-104 je doneo dokaze još jedan korak bliže Miloševićevom pragu. Ali, ovo je tek početak višemesečnog dokaznog postupka koji se odnosi na rat u Bosni i Hercegovini.