SVEDOK POTVRDIO UČEŠĆE VOJSKE U VUKOVARSKIM UBISTVIMA

Bivši oficir jugoslovenske vojske tvrdi da Mile Mrkšić nije poklanjao previše pažnje informacijama o mučenju zatvorenika nad kojima će kasnije biti izvršen masakr.

SVEDOK POTVRDIO UČEŠĆE VOJSKE U VUKOVARSKIM UBISTVIMA

Bivši oficir jugoslovenske vojske tvrdi da Mile Mrkšić nije poklanjao previše pažnje informacijama o mučenju zatvorenika nad kojima će kasnije biti izvršen masakr.

Bivši visoki oficir izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom da je Jugoslovenska Narodna Armija (JNA) bila duboko umešana u ubistva zarobljenika iz vukovarske bolnice u novembru 1991.Milorad Vojnović se pojavio kao svedok optužbe na suđenju svojim nekadašnjim kolegama iz JNA – Miletu Mrkšiću, Veselinu Šljivančaninu i Miroslavu Radiću – koji se terete za učešće u tom masakru.On je izjavio kako je tokom kratke posete poljoprivrednom dobru Ovčara nadomak Vukovara 20. novembra 1991. video kako zarobljenici iz bolnice bivaju primoravani da trče kroz špalir ljudi koji su ih šutirali i udarali pesnicama i kundacima.Dok je trajalo to nasilje, dodao je svedok, jedan oficir JNA koji je bio potčinjen dvojici okrivljenih stajao je u blizini i nije ništa činio da ga zaustavi.Vojnović je ispričao i kako je naknadno posetio Mrkšića na komandnom mestu i tom prilikom ga obavestio o onome što je video. No, Mrkšić je samo odmahnuo rukom i rekao „Ne pričaj mi o tome.“U to vreme, Vojnović je bio komandant 80. Motorizovane brigade JNA, koja je delovala u okolini Vukovara. Njegova jedinica je bila potčinjena Operativnoj grupi Jug, kojoj je, kako je potvrdio svedok, na čelu bio Mrkšić.Vojnović je izjavio da je oficir koji je prisustvovao pomenutom zlostavljanju na Ovčari bio zamenik šefa bezbednosti Operativne grupe Jug. Samim tim je, kako je svedok shvatio, bio pod komandom šefa bezbednosti te grupe, odnosno Šljivančanina.Svedok je takođe potvrdio da su na Ovčari bili prisutni i Miroljub Vujović i Stanko Vujanović, dvojica komandanta Teritorijalne odbrane, koji su prema navodima tužilaštva bili nadređeni ljudima koji su sudelovali u maltretiranju i ubijanju bolničkih zarobljenika.Nakon masakra - u kojem je preko 260 zarobljenika sa Ovčare navodno odvedeno u pravcu Grabova, do jedne jaruge u kojoj su pogubljeni - usledile su, po Vojnovićevim rečima, brojne glasine o onome što se dogodilo. Ali svedok nije o njima obavestio Mrkšića zbog toga što su njegovi „najodgovorniji viši oficiri“ sudelovali u predaji bolničkih zarobljenika, pa je pretpostavio da samim tim Mrkšić već sve zna.Prilikom unakrsnog ispitivanja, branioci trojice okrivljenih nastojali su da predstave Vojnovićevo učešće u celoj stvari u posve drugačijem svetlu.Oslanjajući se na njegova svedočenja na drugim suđenjima za Vukovar, dokumentarne dokaze, kao i izjave drugih svedoka, oni su pokušali da dokažu da je svedok pred sudom lagao kako bi prikrio vlastitu odgovornost za opisane događaje.Vojnović je priznao da je dok se nalazio na Ovčari – što je, po njegovim rečima, trajalo oko pola sata – bio najviši prisutni oficir. A priznao je i da je, barem teoretski, on sam bio odgovoran za čitavu tu oblast.No, insistirao je na tome da njegova jedinica nije sudelovala u čuvanju zarobljenika. Dodao je i da, kada su oficiri iz njemu nadređene komande došli u njegovu zonu odgovornosti, on lično nije mogao ništa da učini, te da ti oficiri moraju snositi odgovornost za svoje postupke za vreme dok su bili tu prisutni.Odbacujući pokušaje da ga se okrivi za ubistva zarobljenika koje je u njegovu zonu doveo neko drugi, Vojnović je to uporedio sa situacijom u kojoj se nađe vlasnik bašte kada neko u nju preko ograde ubaci bombu, a onda tog istog vlasnika optuže za eksploziju koja usledi, samo zato što bombu nije izbacio iz bašte na vreme.Odbrana, međutim, nije odustajala od svojih argumenata, te se pozvala na izvod iz ratnog dnevnika njegove brigade od 19. novembra, iz kojeg se vidi da je stigla naredba da se pripremi straža za oko 200 ljudi, čija se skora predaja očekivala u zoni oko vukovarske bolnice.Vojnović je izjavio kako njegova dužnost nije bila da popunjava dnevnik, te kako o toj stvari ne zna ništa.Svedok je takođe priznao kako je u svojim ranijim izjavama tvrdio da su u pratnji zarobljenika iz vukovarske bolnice na putu do Ovčare bili i neki njegovi ljudi. Ali je dodao kako je kasnije shvatio da to nije istina.Odbrana je takođe nastojala da dokumenta i ranija svedočenja iskoristi kako bi pokazala da je Vojnović naredio nekolicini svojih ljudi da čuvaju zatvorenike na Ovčari. Ali svedok je ustrajao na tome da je takva interpretacija događaja pogrešna.U još jednom napadu na Vojnovićevo svedočenje, Mrkšićev je advokat konstatovao kako je svedok trebao protumačiti reakciju njegovog klijenta na vesti o događajima na Ovčari kao signal da sam Vojnović treba da preuzme inicijativu i iskoristi sva raspoloživa sredstva da se to nasilje zaustavi.Svedok je odgovorio da odgovor svog komandanta nije tako razumeo.Vojnović je poslednji u nizu svedoka iz sastava JNA koji su se na vukovarskom suđenju pojavili na strani optužbe.Nakon njegovog, usledilo je i svedočenje istoričara Marka Vilera (Mark Wheeler), koji trenutno obavlja dužnost političkog savetnika pri Kancelariji Visokog predstavnika za Bosnu. Viler se osvrnuo na širi kontekst u kojem se odigrao vukovarski zločin.Pred kraj sedmice, tužioci su sud obavestili kako se nadaju da će njihov dokazni postupak biti okončan polovinom sledećeg meseca.Michael Farquhar je izveštač IWPR-a iz Londona.
Support our journalists