Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Svedok na suđenju Mladiću govori o ratnim skrnavljenjima u Bosni

Stručnjak kaže da su džamije često bile rušene i korišćene kao deponije.
By Rachel Irwin
  • Andras Riedlmayer, ekspertski svedok na suđenju Ratku Mladić (photo: ICTY)
    Andras Riedlmayer, ekspertski svedok na suđenju Ratku Mladić (photo: ICTY)

 

Jedan ekspertski svedok, koji je svoj iskaz dao na suđenju bivšem komandantu vojske bosansko-hercegovačkih Srba, Ratku Mladiću, opisao je ove sedmice uništavanje verskih objekata tokom rata.

Andraš Ridlmajer (Andras Riedlmayer) je direktor Dokumentacionog centra za islamsku arhitekturu pri Univerzitetu Harvard i Institutu za tehnologiju u Masačusetsu. Za potrebe tužilaštva sačinio je izveštaj o brojnim džamijama i katoličkim crkvama koje su uništene za vreme trajanja sukoba u Bosni.

Mladić se tereti za "uništavanje kulturnih spomenika i svetinja" na teritoriji 11 bosansko-hercegovačkih opština.

Tužioci tvrde da je okrivljeni, kao neko ko je u periodu od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosansko-hercegovačkih Srba, odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, kojima je "doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi".

Mladić se tereti i za planiranje i nadziranje opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca, i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi; kao i za masakr koji je nad preko 7,000 muškaraca i dečaka počinjen u Srebrenici, u julu 1995.

Uhapšen je u Srbiji, u maju 2011., nakon što je 16 godina proveo u bekstvu.

Ridlmajer je na osnovu dve fotografije – pri čemu su prvu načinili istraživači Amnesti Internešenela (Amnesty International) u martu 1995., a drugu sam svedok u julu 2002. – identifikovao ostatke jedne džamije u gradu Srebrenici.

Na prvoj fotografiji, primetio je on, "možete da vidite srušen minaret . . . i možete da vidite da je zgrada jednostavno nestala. Nekada je imala nekoliko spratova. Krov se sručio na temelj."

Na drugoj fotografiji, iz 2002., "to mesto je prazno. Na njemu se vrši ritualno odlaganje smeća."

"Zašto to zovete ritualnim odlaganjem smeća?", upitao je tužilac.

"Zato što se nalazimo u centru Srebrenice, na glavnom pijačnom trgu, a smeće stoji na mestu džamije. Meni to ne deluje kao logično mesto za gradsku deponiju", kazao je Ridlmajer.

On je rekao kako se smetlišta često nalaze na mestima oštećenih ili srušenih džamija, uključujući i džamiju Kukavicu, u istočnobosanskom gradu Foči. Ridlmajer je kazao i da je analizirao fotografije koje na toj fočanskoj lokaciji prikazuju gomile smeća, uključujući i ono što je identifikovao kao svinjsku lobanju.

Jedan od sudija je svedoka upitao kako zna da se radi o lobanji svinje.

"Harvard ima muzej komparativne zoologije, a ja sam tamo poneo fotografiju i doneo je na mesto gde se nalazi zbirka životinjskih lobanja. Uporedio sam ih i konsultovao kustosa. Potvrđeno mi je da se radi o svinjskoj lobanji", kazao je svedok. "To se slaže i sa informacijama sa drugih lokacija – premda ne i ove – koje govore o tome da su na mestima džamija bile odlagane svinjske glave, pošto Muslimani, kao što vam je verovatno poznato, svinje smatraju nečistima."

Predsedavajući sudija Alfons Ori (Alphons Orie) primetio je da se u natpisu na fotografiji spominju "lobanje" – pa je upitao da li dotična reč treba da bude u jednini ili množini.

"U pitanju je slovna greška. Postoji samo jedna lobanja. Usred smeća možete da vidite druge kosti", kazao je svedok.

Pitanje svinjske lobanje ponovo je bilo pokrenuto i prilikom unakrsnog ispitivanja, kada je Mladićev advokat Branko Lukić ocenio kako iz lobanje na slici izlazi rog, te da stoga to ne može biti svinja. On je predložio da strane u sporu ponovo pogledaju fotografiju.

One su to i učinile, a sudija Ori je kazao da se čini da ima još lobanja, umesto samo jedne – kako je pre toga izjavio svedok.

Kao neku vrstu objašnjenja, Ridlmajer je izneo tvrdnju da ono na šta je Lukić ukazivao na fotografiji "nije rog".

"Koliko ja znam, rogovi se nalaze na čelu, a ne na obrazu", objasnio je on.

Što se tiče pitanja da li se na fotografiji nalazi jedna ili više lobanja, svedok je sudiji Oriju rekao da "kada sam video sliku, nisam video druge lobanje, sve dok mi Vi niste ukazali na njih".

"Vi ste govorili o lobanji, a na fotografiji se kaže ’lobanje’ – što ste Vi nazvali slovnom greškom. A sada se ispostavlja da to nije tačno", kazao je sudija Ori.

"Bio sam se usredsredio na središnju lobanju, usled čega sam – kada sam video da se slika, onako kako sam je ja u prvi mah doživeo, ne poklapa sa tekstom – zaključio da se radi o grešci u tekstu", kazao je Ridlmajer.

"Juče ste izvodili zaključke koji se nisu pokazali preterano čvrsti", rekao mu je sudija Ori.

Prelazeći na druge teme, branilac Lukić je ocenio da je Ridlmajer bio "lično umešan u propagandu protiv Srba zbog toga što ih je uporedio sa nacistima i italijanskim fašistima".

"Morao bih da pogledam taj dokument kako bih video da li sam rekao tačno to, ali zbilja verujem da sam ideologiju ekstremnog nacionalizma opisao kao analognu istim ideologijama Drugog Svetskog rata", kazao je svedok.

Lukić je potom upitao svedoka da li je političku partiju srpskog nacionaliste Vojislava Šešelja okarakterisao kao "fašističku". Šešelju se takođe sudi u Hagu.

Ridlmajer je rekao kako mu se pre izvesnog broja godina jedan prijatelj pismeno obratio, izražavajući zabrinutost da bivša Jugoslavija ponovo klizi u rat.

"Napisao sam mu detaljan odgovor, i mislim da sam u sklopu tog odgovora ukazao na to da bi bilo loše da izbore u Srbiji dobiju radikali. Tačno je da sam tada ideologiju [Šešeljeve] Srpske radikalne stranke (SRS) nazvao neo-fašističkom. To je bila privatna prepiska, ali ju je on okačio na svoj blog. Takva je, nažalost, priroda interneta", kazao je Ridlmajer.

Lukić je upitao svedoka da li je tokom rata "apelovao da Muslimanima bude ukinut embargo na oružje".

Svedok je odgovorio kako je u leto 1995. potpisao otvoreno pismo predsedniku Sjedinjenih Država Bilu Klintonu (Bill Clinton), u kojem je zatraženo ukidanje embarga na oružje. Ridlmajer je rekao kako je, prema povelji Ujedinjenih nacija, "Bosni i Hercegovini bilo uskraćeno pravo na samoodbranu" sve dok "Savet bezbednosti može da preduzima efikasne mere za ponovno uspostavljanje mira i bezbednosti".

"Delovalo mi je da UN do 1995. nije ponovo uspostavio mir i bezbednost", kazao je on.

"Da li biste se složili sa mnom da ste bili promuslimanski, antisrpski opredeljeni? ", upitao ga je Lukić.

"Mislim da je i to teško pitanje. Nisam pro-Musliman ili anti-Srbin. Ja sam za građansku Bosnu i Hercegovinu i ne verujem u etničke podele. Nisam njen državljanin, pa očito nije na meni da odlučujem o njenoj vladi", kazao je Ridlmajer.

Suđenje se nastavlja iduće sedmice.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.