Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SVEDOK INSISTIRA NA TOME DA ČERMAK NIJE UČESTVOVAO U VOJNIM OPERACIJAMA

Bivši hrvatski vojni zvaničnik tvrdi da je general došao u Knin kako bi pomogao civilima.
By Goran Jungvirth
Na suđenju bivšem generalu hrvatske vojske, Ivanu Čermaku, jedan svedok odbrane je ove sedmice pred Haškim tribunalom rekao kako je okrivljeni bio zadužen za normalizaciju života u gradu Kninu nakon Operacije Oluja.„General [Ivan] Čermak nije bio nadležan za vojnu policiju i došao je u Knin isključivo da bi se bavio stabilizacijom civilnog života“, rekao je ove sedmice sudijama penzionisani general pukovnik Hrvatske Vojske (HV) Franjo Feldi.Kao bivši zapovednik Hrvatskog vojnog učilišta, Feldi je prvi svedok koji se pred Haškim tribunalom pojavio kako bi dao iskaz u prilog Čermaku.Čermaku se – zajedno sa generalima Antom Gotovinom i Mladenom Markačem – pripisuje odgovornost za zločine koji su nad srpskim civilima počinjeni tokom i nakon Operacije Oluja. Reč je o ofanzivi hrvatske vojske koja je izvedena u avgustu 1995. i čiji je cilj bio povraćaj teritorija koje su prethodno zauzeli Srbi.Trojica se generala terete za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bilo „trajno uklanjanje srpskog stanovništva sa područja Krajine – nasiljem, zastrašivanjem ili pretnjom nasiljem, progonom, prisilnim raseljavanjem, razmeštanjem i deportacijom, oduzimanjem i uništavanjem imovine ili na druge načine“.U optužnici se navodi da su jedinice koje su bilo pod njihovom kontrolom počinile ubistva, mučenja i pljačke tokom i nakon operacije. Najmanje 37 Srba je ubijeno u tom periodu; a iste jedinice su, osim toga, sistematski spaljivale ili na druge načine uništavale i pljačkale sela koja su naseljavali krajiški Srbi.Gotovina je, prema optužnici, kao komandant splitske vojne oblasti HV-a kontrolisao jedan segment Operacije Oluja, dok je Markač bio zadužen za specijalnu policiju.Čermaka je na mesto komandanta kninskog garnizona predsednik Hrvatske Franjo Tuđman postavio 5. avgusta 1995. Okrivljeni je tu dužnost, kako se navodi u optužnici, obavljao do novembra iste godine.On je „imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima jedinica HV-a, kao i elementima koji su ih sačinjavali ili su im bili priključeni, ili su pak operisali u kninskom garnizonu; kao i nad civilnom policijom na području garnizona i susednim područjima“, nastavlja se u optužnici.Pre prošlosedmičnog iskaza svedoka, u dokaze su uvršteni ekspertski izveštaj kojeg je Feldi sačinio o Čermakovoj ulozi u Kninu nakon Operacije Oluja, kao i izjava koju je tužiocima Haškog tribunala dao 2003. godine.Ne čitajući ga, Čermakov advokat Stiven Kej (Steven Kay) je od svedoka zatražio da potvrdi tačnost pomenutog iskaza.„Gospodine Kej, mislim da bih dao istu izjavu, pošto ne mogu izmisliti nešto što se nije desilo. Ono što sam rekao onda, spreman sam da i danas kažem i potvrdim“, odgovorio je Feldi.Svedok je potom odgovarao na pitanja koja su se ticala njegovog ekspertskog izveštaja, u kojem je on istražio strukturu i sistem komandovanja koji su u vreme Operacije Oluje vladali unutar hrvatske vojske.Feldi je u izveštaju naveo da je tokom operacije Čermak formalno bio potčinjen Gotovini.Gotovinin advokat Luka Mišetić nastojao je da pojasni šta bi to zapravo značilo.„Od koga je general Čermak dobijao naređenja?“, pitao je Mišetić svedoka, imajući na umu vreme na koje se odnosi optužnica.„Nije ih dobijao ni od koga“, kazao je svedok. Iako je primetio kako kninski garnizon jeste bio deo Gotovinine vojne oblasti, Feldi je rekao kako Čermak nije dobijao nikakva naređenja i kako je, da bi obavio posao koji mu je dodelio Tuđman, morao da se osloni na vlastitu inicijativu.Po svedokovom objašnjenju, Tuđman je Čermaka imenovao za komandanta kojem je u Kninu bila poverena misija normalizacije života u gradu, te obezbeđivanja pomoći civilima i posmatračima Ujedinjenih nacija, a ne učešća u bilo kakvim vojnim operacijama.Feldi je sudijama potom rekao kako u vreme Čermakovog boravka u Kninu nije bilo nikakvih vojnih aktivnosti, već da je okrivljeni bio zaokupljen posetama domaćih i stranih delegacija.Feldi je objasnio da se Čermak, osim sa delegacijama, susretao i sa ljudima koji vode lokalne javne službe – poput bolnice, policije, prikupljanja smeća i drugh infrastrukturnih aktivnost. Na tim sastancima, on ih je ohrabrivao da nastave da rade svoj posao.Svedok je potom negirao da je Čermak sudelovao u bilo kojoj vojnoj operaciji, tvrdeći da „on nije raspolagao ni nadležnošću, niti vojnim jedinicama. Niko mu nije dao te [vojne jedinice]“.Zaključio je da Čermak zapravo i nije bio potčinjen Gotovini.Feldi je rekao i da Gotovina nije bio odgovoran za tadašnje događaje u Kninu, niti je svoju pažnju – nakon uspeha Operacije Oluja – usmerio ka nastavku vojnih operacija.Prilikom unakrsnog ispitivanja svedoka, tužilaštvo je pokušalo da pokaže kako su okrivljeni generali odgovorni za tadašnje ponašanje hrvatskih formacija u Kninu.Ono je svedoku reklo kako je u vreme Operacije Oluja vojna policija bila stavljena pod komandu HV-a.Odbrana je ostala pri stavu da je vojna policija bila pod komandom odeljenja vojne policije, koje se nalazilo u Zagrebu kao prestonici.Prema tadašnjim pravilima HV-a, jedinice vojne policije bile su potčinjene komandantima HV-a na terenu – potvrdio je svedok tužilaštvu.„Odeljenje vojne policije bilo je odgovorno za razvoj, opremanje i borbenu gotovost, dok su viši komandanti na terenu bili odgovorni za obavljanje dnevnih zadataka od strane jedinica vojne policije“, kazao je Feldi.Da bi potkrepio tu tvrdnju, Feldi se pozvao na naredbu koju je komandant hrvatske vojne policije, Mate Laušić, izdao u decembru 1992.Na osnovu nje, komandanti vojne policije su imali obavezu sudelovanja na koordinacionim sastancima i slanja izveštaja komandantima HV-a za pojedine vojne zone – kazao je Feldi.„Ti sastanci su potvrdili da je vojna policija bila potčinjena vojnim komandantima koji su te sastanke koordinisali, pri čemu su tim putem mogli da nadziru vojnu policiju“, rekao je Feldi.I dok tužioci žele da dokažu kako je u vreme Operacije Oluja Gotovina komandovao vojnom policijom, njegov tim odbrane tvrdi da je vojna policija bila pod Laušićevom kontrolom.Svedočeći u januaru ove godine pred Haškim tribunalom, Laušić je – kao i Feldi – kazao da su komandanti jedinica vojne policije bili potčinjeni vojnim komandantima operativnih zona na terenu.Dokazni postupak Čermakove odbrane biće nastavljen naredne sedmice. Svoje iskaze će dati i važni svedoci poput aktuelnog hrvatskog predsednika Stjepana Mesića, kao i selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Miroslav Ćiro Blažević.Goran Jungvirth je izveštač IWPR-a iz Zagreba.