Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Svedocenje vestaka podrzava tezu tuzilastva

Dani 20-21
By IWPR ICTY
Danas je tuzilastvo pred sud iznelo veoma originalan dokazni materijal - strucnu
analizu ciji je zakljucak da su ubistva i progoni izbeglica iz Kosova bili deo
sistematskog napora, odnosno da su imali jedan uzrok. Jedan od zakljucaka
studije, kojom je upravljao doktor Patrik Bol pod pokroviteljstvom Americkog
udruzenja za promociju nauke (American Association for the Advancement of
Science) i Centralno i istocnoevropske pravne inicijative Americkog udruzenja
pravnika (American Bar Association’s Central and East European Law Iniciative),
bio je i da je u pitanju bila “sistematska kampanja jugoslavenskih snaga” da
proteraju “kosovske Albance iz njihovih domova.”

Doktor Bol je na pocetku svedocenja istakao da ova studija ne moze da utvrdi sta
je pokrenulo kolone izbeglica, niti ko je kriv za ubistva. Statisticke analize ovog
tipa ne mogu da utvrde istinu, naglasio je Bol, nego su korisne samo kao dodatna
provera da li, i u kojoj meri, numericki podaci idu u prilog odredjenoj pretpostavci.
Ovakva studija moze samo da opovrgne neku hipotezu, ali ne i da je dokaze.
Studija ciji su rezultati danas predoceni sudu je pokazala da ni NATO
bombardovanje ni akcije Oslobodilacke Vojske Kosova (OVK) nisu bile uzrok
ubistava, i da NATO bombardovanje nije bilo uzrok masovnog egzodusa s
Kosova. Nagli pad broja ubistava i novih izbeglica za vreme jednostranog prekida
neprijateljstava za vreme Pravoslavnog Uskrsa dodatni su dokazi da su
jugoslavenske snage sprovodile sistematsku kampanju etnickog ciscenja.

Izvestaj doktora Bola je zasnovan na rezultatima brojnih razgovorima sa
izbeglicama koje su u istom periodu vodili predstavnici nekoliko nevladinih
organizacija (Coalition for International Justice, American Bar Association’s
Central and East European Law Initiative, Human Rights Watch, Physicians for
Human Rights) i Organizacija za evropsku saradnju i bezbednost, i na nalazima
ekhumacija koje je sprovodio Medjunarodni sud. Podatke o migracijama
stanovnistva doktor Bol je prikupio iz sluzbenih zapisa albanskih granicara i
UNHCR-a sa granicnog prelaza kroz koji je proslo vise od polovine ukupnog broja
izbeglica -- njih preko 400,000. Informacije o aktivnostima Oslobodilacke Vojske
Kosova i o NATO bombardovanju prikupljene su iz izvestaja srpskih vladinih i
nevladinih organizacija.

Statisticke i istrazivacke metode koje su koristene u ovoj studiji su naucno
priznate i rutinski se upotrebljavaju. Medjutim, dodao je doktor Bol, bez
presedana je njihova aplikacija na slucajeve krsenja ljudskih prava u vojnim
sukobima, i ovaj tip dokaznog materijala jos nikada nije bio ponudjen nekom
sudu. Razumljiva je stoga bila nelagoda sudija i prijatelja suda (amici curiae) kada
im je predocen Bolov izvestaj. Trazili su da bude dozvoljeno drugim vestacima da
ga analiziraju i da intervjuisu doktora Bola, sa cim se on slozio. Pretresno vece ce
na kraju da odluci u kojoj meri ce da se osloni na njegov izvestaj, i da proceni da
li je verodostojnija teza da je Slobodan Milosevic odgovoran za etnicko ciscenje
Kosova, ili njegova, suprotna teorija, po kojoj su NATO i OVK odgovorni za
800,000 proteranih i 10,000 ubijenih Albanaca (od kojih su imena samo njih 600
navedena u optuznici.)

Milosevic je u toku unakrsnog ispitivanaja pokusao da diskredituje doktora Bola
citajuci izvode iz govora iz jula 2001 u kome je ovaj, navodno, rekao da treba
proslaviti izrucenje Slobodan Milosevcica haskom sudu. Doktor Bol je odgovorio
da su u pitanju samo njegovi izrazi principijelne podrske medjunarodnoj pravdi.
Milosevic je sugerisao i da su podaci koji su koristeni u studiji krivotvoreni,
pogotovo 690 formulara sa albanske granice. Doktor Bol je odgovorio da je
verovatnoca da su to falsifikati jednaka verovatnoci naucno fantasticnih romana.
Na kraju je Milosevic kazao da izvestaj suvise pojednostavljuje problem i da
kompleksan fenomen kao sto je rat ne moze da se svede na tri hipoteze. On je
ponudio interpretaciju da su ratna dejstva izazvala pomeranje stanovnistva i da
su se ljudi vratili svojim kucama kada su ta ratna dejstva prestala. Na kraju samo
svedoci mogu da daju svoja misljenja o tim pretpostavkama i samo sud moze da
oceni koja je od njih verodostojnija.

Do sada su svi svedoci izjavili da su ih na beg iz domova prisilile srpske snage
koje su premlacivale i ubijale ljude, i pljackali i unistavali sela i imovinu. Izvestaj
doktora Bola poklapa se sa njihovim svedocanstvima.