SUDSKA KRONIKA: SLUCAJ MILOSEVIC

Pise: Chris Stephen iz Haga (TU 295, 6-10 januar 2003)

SUDSKA KRONIKA: SLUCAJ MILOSEVIC

Pise: Chris Stephen iz Haga (TU 295, 6-10 januar 2003)

Tuesday, 22 February, 2005

K-2 je pred sudom izjavio da je njegova jedinica - koja se nalazila pod kontrolom Milosevica, kao tadasnjeg predsjednika Srbije - bila poslana u Bosnu, gdje je sudjelovala u vojnim operacijama na strani bosanskih Srba.


Takav iskaz svjedoka zapravo je u funkciji nastojanja Tuzilastva da dokaze kako je Milosevic, kao predsjednik druge zemlje, ipak bio neposredno umijesan u ratne zlocine koji su pocinjeni na teritoriji Bosne.


Crvene beretke sluzbeno se opisuju kao anti-teroristicke jedinice, ali se smatra da je u stvari rijec o komandosima, odnosno elitnoj jedinici srpskog Ministarstva unutrasnjih poslova (MUP), u cijoj se nadleznosti nalaze i policijske snage.


U pitanju su jedinice nezavisne od vojske, mada su opremljene i ponasaju se kao vojne. Njihovi pripadnici nose crnu odjecu i crvene beretke kao svecanu uniformu, ali se tokom vojnih operacija maskiraju. Crvene beretke su u ratovima u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu odigrale veoma zapazenu ulogu.


Prilikom unakrsnog ispitivanja, Milosevic je insistirao na tome da je u Jugoslaviji postojao veliki broj jedinica koje su nosile crvene beretke, a da pri tom nisu bile u nadleznosti srpskog MUP-a. Po njegovim rijecima gotovo je "svaki grad" raspolagao nekom vrstom borbene jedinice koja je nosila slicnu uniformu.


K-2 je pred sudom rekao da se u svibnju/maju 1995., nakon sto je zavrsio policijsku akademiju, prikljucio Crvenim beretkama u kampovima za obuku, koji su se nalazili u istocnoj Slavoniji.


On je izjavio da im je zapovjednik jedinice, Franko Simatovic "Frenki", rekao da ce "raditi sve ono sto im bude naredjeno", kao i da su "predsjednikova vrata" za njih "uvijek otvorena".


K-2 je takodje rekao da je bilo potpuno jasno da "postoji samo jedan predsjednik", te da je "taj predsjednik bio Slobodan Milosevic".


Pred sudom je saslusan i bivsi hrvatski policajac Robert Hausvicka, koji je govorio kako su ga pripadnici Jugoslavenske narodne armije (JNA) zarobili i mucili tokom 1991.


Prilikom unakrsnog ispitivanja, Milosevic je pak rekao da je Hausvicka mogao biti mucen i od strane lica koja - uprkos tome sto su nosila uniforme JNA - nisu bila u aktivnom vojnom sastavu.


Vidno uznemiren, Hausvicka je nastavio tvrditi da se radilo o ljudima koji su pripadali JNA. On je rekao kako je, s obzirom da se spomenuti incident dogodio unutar vojne baze, malo vjerojatno da njegovi navodni mucitelji nisu bili pravi vojnici.


U medjuvremenu, u ponedeljak, 12. sijecnja/januara, objavljeno je da je Milosevic bolestan, pa je i sudjenje odlozeno.


Suci su odlucili da ce radni dani za vrijeme kojih je Milosevic bio bolestan biti nadoknadjeni. Tako ce dokazni postupak optuzbe, koji je trebalo da buti okoncan u svibnju/maju ove godine, ipak biti nastavljen i tokom veceg dijela lipnja/juna.


Chris Stephen sef je Ureda IWPR-a u Hagu.


Support our journalists