SUDSKA HRONIKA: Bosanski generali - zlocini u centralnoj Bosni

Sa prvim optuznicama protiv bosanske armije povecao se i broj generala u "oficirskom klubu" u Hagu.

SUDSKA HRONIKA: Bosanski generali - zlocini u centralnoj Bosni

Sa prvim optuznicama protiv bosanske armije povecao se i broj generala u "oficirskom klubu" u Hagu.

Saturday, 30 April, 2005

Tuzilac je otpecatio prve optuznice za navodne zlocine koje je Armija Bosne i Hercegovine (ABH) pocinila nad Hrvatima i Srbima tokom zestokih sukoba u centralnoj Bosni. Vlasti Federacije uhapsile su optuzene - generale Envera Hadzihasanovica i Mehmeda Alagica, kao i pukovnika Amira Kuburu - koji su, zbog zlocina pocinjenih u periodu izmedju januara 1993. i januara 1994, optuzeni za narusavanje zakona i obicaja ratovanja i za ozbiljno krsenje Zenevske konvencije.


Protiv sve trojice komandanata armijskog Treceg korpusa podignute su optuznice zbog komandne odgovornosti na osnovu clana 7(3) Statuta Tribunala. Oni su, prema optuznici, bili "zaduzeni da obezbede to da vojne jedinice pod njihovom komandom postuju i primenjuju odredbe medjunarodnog prava" i "obavezni da pokrenu postupke za zakonsko kaznjavanje svih onih pojedinaca pod njihovom komandom koji su prekrsili medjunarodne zakone ratovanja".


U prolece i pocetkom leta 1993, Treci korpus izveo je niz zestokih napada na Hrvatsko vijece obrane (HVO), u podrucjima Bugojna, Travnika, Zenice i u dolini reke Lasve. Te operacije su, prema optuznici, kulminirale u periodu od 7. do 13. juna, napadima na podrucja Kaknja, Travnika i Zenice. U tim je napadima vaznu ulogu imala Sedma muslimanska brdska brigada, kojoj su se pridruzili "mudzahedini" iz islamskih zemalja, spremni da protiv neprijatelja bosanskih Muslimana povedu i dzihad, odnosno sveti rat.


U tim napadima i posle ubijeno je najmanje 200 civila, bosanskih Hrvata i bosanskih Srba, dok ih je mnogo vise ranjeno.


General Hadzihasanovic, star 51 godinu, za koga se u optuznici tvrdi da je kao komandant svih jedinica Treceg korpusa bio odgovoran za ponasanje onih jedinica koje su delovale unutar zone pod njegovom komandom, optuzen je za ubijanja vojnika HVO koji su se predali, kao i ubistva civila u selima Dusina, Miletici (opstina Zenica), Maline i Bikosi (opstina Travnik).


Tuzitelji ga, takodje, terete za nezakonito pritvaranje, ubijanje i okrutno postupanje prema zatocenicima u zenickoj Muzickoj skoli, barakama Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Travniku, i na lokacijama u podrucju Kaknja, Bugojna i drugih naselja u centralnoj Bosni. Izvestan broj zatocenika je navodno ubijen prilikom kopanja rovova ili izvodjenja radova na liniji fronta, dok su drugi korisceni kao taoci ili zivi stit.


U nekoliko sela na podrucju Zenice i Travnika, imovina bosanskih Srba i bosanskih Hrvata je opljackana ili unistena, a nekoliko verskih objekata je sruseno.


General Alagic, star 53 godine, optuzen je za slicna nedela pocinjena tokom oktobra 1993, u vreme kada je komandovao operativnom grupom Treceg korpusa zvanom "Bosanska krajina", kao i za druge zlocine u centralnoj Bosni pocev od 1. novembra 1993, kada je stupio na duznost komandanta Treceg korpusa.


Pukovnik Kubura, star 37 godina, komandant Sedme muslimanske brdske brigade Treceg korpusa, optuzen je za ubijanje zatocenika u selima Dusina, Bikosi i Maline, zlostavljanja u Zenici, Travniku i Kaknju, kao i za pljacku i unistavanje imovine Hrvata i Srba na podrucju Zenice, Travnika i Varesa.


Dvojica od trojice optuzenika vec su se pojavila pred Haskim tribunalom, ali u svojstvu svedoka. General Hadzihasanovic i pukovnik Kubura dali su iskaze kao svedoci suda u postupku protiv bivseg zapovednika HVO Tihomira Blaskica. Hadzihasanovic je takodje dao iskaz i na sudjenju generalu bosanskih Srba, Radislavu Krsticu.


Dolaskom generala Alagica i Hadzihasanovica, uvecan je "generalski kor" Pritvorske jedinice UN, koji sada broji sedam clanova. Pored njih dvojice, u Hagu su jos i generali Blaskic, Krstic, Stanislav Galic, Momir Talic i Rahim Ademi. Zastupljene su, dakle, sve vojske: Vojska Republike Srpske (VRS), Hrvatsko vijece obrane (HVO), Hrvatska vojska (HV) i Armija BiH. Nedostaju, za sada, generali Vojske Jugoslavije (VJ) i Oslobodilacke vojske Kosova (OVK), ali se cini da je samo pitanje vremena kada ce se i oni pojaviti. Najmanje trojica generala, cija su imena na javnim optuznicama, nalaze se u bekstvu - Ratko Mladic (bosanski Srbin), Dragoljub Ojdanic (Jugosloven) i Ante Gotovina (Hrvat) - a nije iskljuceno i da se na tajnim optuznicama, na primer onoj koja se odnosi na Dubrovnik, pominju jos neki.


Zahvaljujuci tuziocevoj usredsredjenosti na nosioce komandne odgovornosti, cini se da ce haski "oficirski klub" narednih godina biti znacajno uvecan.


Vjera Bogati je specijalni dopisnik IWPR iz Haga i novinar novinske agencije SENSE.


Support our journalists