Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sudije zakazali raspravu o Miloševićevom zdravju i o budućem toku suđenja

By IWPR ICTY
Pretresno veće je odobrilo urgentni zahtev tužilaštva da se zakaže rasprava o Miloševićevom lošem zdravstvenom stanju i njegovim posledicama za suđenje. Tužioci su ovaj zahtev uložili kada je objavljena već šesta po redu pauza (ukupno je tako izgubljeno 60 dana suđenja) zbog lošeg zdravlja optuženog. Sudiej su odobrili zahtev tužilaštva i istom prilikom objavili da će pauza koja je počela 19. septembra da traje do sledeće nedelje.

Ove sedmice je šef tužilaštva Džefri Najs (Geoffrey Nice) obavestio Sud da 'učestali, nepredvidivi prekidi [izazvani bolešću optuženog] ozbiljno utiču na suđenje, i imaju posebno velikiu uticaj na zakazivanje dolazaka svedoka [u Hag].' Dalje je rekao da je ova poslednja pauza imala posebno snažan uticaj, uključujući možda i na spremnost svedoka da govore.' U zahtevu za raspravu su tužioci još potsetili da Sud troši znatana sredstva kada svedoci koji su doputovali u Hag moraju da se vrate kućama, pa ponovo da dolaze.

Najs je spomenuo da u postojećem Pravilniku nema odredbi koje bi bile primenjive na ovu situaciju, i zato je predložio da se Pravilnik urgentno proširi. U protivnom, predložio je da sudije sami nađu neko rešenje, jer oni imaju široke ingerencije u upravljanju suđenjem. Tužilac je dao dva predloga, koja oba uključuju mogućnost da svedok govori preko video-linka, a da optuženi ima priliku da kasnije unakrsno ispituje svedoka ako to želi. Takođe je predložio promenu satnice suđenja i dodeljivanje advokata optuženom.

Sud je već jednom izmenio satnicu, tako da umesto osam, pretresi traju po pet sati, četiri dana sedmično, a svaki drugi vikend traje četiri dana. Što se tiče advokata, sudije se nikako ne odlučuju da mu ga dodelena, s obzirom na to da optuženi uporno odbija to rešenje. Nedavno je, međutim, sudija Mej potsetio tužioce da je ta mogućnost i dalje otvorena.

Tužiocima preostaje 45 dana da u potpunosti iznesu dokaze protiv optuženog, i očekuje se da će to biti urađeno do kraja godine. Miloševićeve zdravstvene tegobe taj rok dovode u pitanje. Sud je nedavno dao optuženom tri meseca da pripremi svoju odbranu nakon što tužioci završe svoj deo, ali prijatelji suda sada najavljuju da će se žaliti na tu odluku. Prijatelj suda Stiven Kej (Steven Kay) smatra da tri meseca nije dovoljno dugi rok za optuženog koji se samostalno brani i nalazi se u pritvoru. On treba da intervjuiše i pripremi svedoke, da pripremi za Sud spisak predloženih svedoka, uključujuči najavu relevantnih delova njihovih potencijlanih iskaza, da obezbedi fizičke dokaze i dokumente, da analizira hiljade strana dokumenata koje je iznelo tužilaštvo, a koji sadrže potencijalno olakšavajuće okolnosti za optuženog, da organizuje sav taj materijal, i istovremeno da razvija strategiju svoje odbrane.

Miloševićevo loše zdravlje i ogroman zadatak pred kojim se nalazi navode na zaključak da bi racionalnije bilo da mu se dodeli branilac, nego da mu se da još vremena za pripremu odbrane. Sud mora da uzme u obzir njegovo zdravlje, ali takođe mora da obezbedi da optuženi ima fer i nepristrasno suđenje koje mora da bude okončano u razumnom roku. Sve je jasnije da Milošević ne može samostalno da se brani pod sadašnjim uslovima, premda je izmenjen raspored suđenja i stavljeni su mu na raspolaganje dvojica pravnika-pomoćnika. Da bi obezbedili da je suđenje fer i u odnosu na Miloševića i u odnosu na javnost, Pretresno veće bi moralo da uradi ono što je trebalo biti učinjeno mnogo ranije: da dodeli optuženom advokata. Advokat ne bi morao potpuno da preuzme vođenje predmeta, kao što je tužilaštvo potsetilo nedavno, kada su predlagali da mu bude dodeljen 'stenbaj', ili pomoćni advokat. Na to rešenje se odlučio sudija Šomberg (Schomberg) koji predsedava u veću koje sudi Šešelju. Milošević bi mogao da i dalje igra aktivnu ulogu u razvijanju opšte strategije odbrane, i strategije ispitivanja svakog svedoka. Mogao bi čak samostalno da ispituje neke svedoke. Na taj bi način on bio pošteđen znatnih fizičkih napora, bila bi znatno poboljšana njegova pravna zaštita, a bilo bi ušteđeno mnogo vremena koje sada svi gube na Miloševićeve prgave komentare i svađe kojima nema mesta u unakrsnom ispitivanju. Određivanje advokata gospodinu Miloševiću je jedini način da se optuženom obezbedi adekvatna odbrana. A to je verovatno i jedini način da se obezbedi da se ovo suđenje jednom ipak privede kraju.