Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sudije odobrile skraćenje Mladićeve optužnice

By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 720, 2. decembar 2011.)

Sudije Haškog tribunala su ove sedmice odlučile da značajno skrate optužnicu protiv bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, Ratka Mladića.

Optužnicom će sada biti obuhvaćeno ukupno 106, umesto 196 zločina, dok će broj bosanskih opština biti smanjen sa 23 na 15. 

Glavni elementi slučaja – opsada Sarajeva, masakr u Srebrenici, zločini počinjeni u brojnim opštinama, te uzimanje talaca iz Ujedinjenih nacija – ostaju isti, a optužnica i dalje sadrži 11 tačaka. 

„Veće je zaključilo da su incidenti koje je odabralo tužilaštvo razumno reprezentativni za zločine navedene u operativnoj optužnici“, saopštile su sudije u svojoj odluci od 2. decembra.

Veće je prethodno odbacilo zahtev optužbe da se optužnica podeli i da se održe dva odvojena, uzastopna suđenja: prvo, koje će se ticati Srebrenice; i drugo, koje će se ticati zločina počinjenih po opštinama i opsade Sarajeva. (Više o tome vidi u tekstu „Odbačen predlog da se Mladiću organizuju dva suđenja“.)

Tužilaštvo je 18. novembra predalo predlog skraćenja, čime optužnica postaje operativna, kao što su zahtevale sudije.

Ova skraćenja su usledila u vreme sve veće zabrinutosti za Mladićevo zdravstveno stanje. On je tokom oktobra navodno bolovao od upale pluća, a nije se osećao dovoljno dobro ni da bi se pojavio na statusnoj konferenciji, koja je održana 10. novembra. Veće je potom naredilo da se načini kompletan lekarski izveštaj o zdravstvenom stanju okrivljenog, dok je sledeća statusna konferencija zakazana za 8. decembar.

Mladić  je uhapšen u Srbiji, 26. maja, nakon što je 16 godina proveo u bekstvu. Prvi put se pred Haškim tribunalom pojavio 3. juna. Na saslušanju koje je održano 4. jula bio je udaljen iz sudnice zbog toga što je prekidao sudije i odbijao da sasluša optužbe koje su protiv njega podnete.

Kao neko ko je u periodu od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, Mladić je navodno odgovoran za neke od najtežih zločina koji su počinjeni u bosanskom ratu. Među njima je i srebrenički masakr, koji se desio 1995. godine i u kojem je ubijeno 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka; kao i artiljerijska i snajperska kampanja protiv Sarajeva, u kojoj je ubijeno oko 12,000 civila.

Mladića terete i za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog razmeštanja stanovništva.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.