Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SUDIJE KONSTATOVALE DA HARTMANOVA TVRDI KAKO „NIJE KRIVA“

Odluku francuske novinarke da se ne izjašnjava o krivici preformulisao je sudija Karmel Agijus.
By IWPR ICTY
Sudija koji vodi slučaj bivše portparolke tužilaštva Haškog tribunala, Florans Hartman (Florence Hartmann), konstatovao je da se ona – a povodom optužbi za nepoštovanje suda koje su na njen račun izrečene – izjasnila kao nevina.Iako je advokat Hartmanove, Vilijam Burdon (William Bourdon), pokušao da objasni sudu kako njegova klijentkinja ne želi da se izjasni o krivici – prekinuo ga je sudija Karmel Agijus (Carmel Agius).„U zapisnik će sada biti uneto da okrivljena tvrdi kako ’nije kriva’ ni po jednoj od dveju tačaka“, rekao je sudija Agijus ove sedmice stranama u sporu.Prema pravilima Tribunala, sudija odluku o tome da optuženik odbacuje krivicu može doneti ukoliko pri prvom, ili bilo kojem kasnijem pojavljivanju pred sudom, okrivljeno lice odbije da se izjasni.Hartmanova je u periodu od 1999. do 2006. bila portparolka bivše glavne tužiteljke Karle del Ponte (Carla Del Ponte), a tereti se po dve tačke za uvredu suda, zbog navodnog objavljivanja sadržaja poverljivih odluka koje su u Tribunalu donele žalbene sudije.Te odluke se tiču sudskog postupka koji je, počev od 2002., vođen protiv bivšeg predsednika Srbije, Slobodana Miloševića, i koji nije okončan zbog toga što je okrivljenik 2006. umro u svojoj ćeliji.U nalogu koji je sudsko veće izdalo 27. avgusta umesto optužnice, tvrdi se da je Hartmanova odgovorna za „svesno i namerno otkrivanje podataka i svesno kršenje jednog [sudijskog] naloga“.Navodi se i da su pomenuti podaci otkriveni u knjizi koju je ona 2007. objavila pod naslovom Mir i kazna (Paix and Chatiment), kao i u članku „Prikriveni ključni dokazi o genocidu“, koji se 21. januara 2008. pojavio na internet-sajtu Bosanskog instituta.Hartmanova je navodno otkrila sadržaj dveju tajnih odluka – koje su žalbene sudije donele 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. – iako se u isti mah osvrnula i na činjenicu da su one bile poverljivog karaktera.Ukoliko bude proglašena krivom, Hartmanova može biti kažnjena novčano (iznosom do 100,000 eura), zatvorom u trajanju do sedam godina, ili obema kaznenim merama.Hartmanova se pred sudom prvi put pojavila 27. oktobra, ali je odbila da se izjasni o krivici zbog toga što sudski sekretarijat nije odlučio da li će joj biti dodeljena finansijska pomoć. Sud je naknadno, 13. novembra, doneo odluku kojom se okrivljena proglašava nedovoljno imućnom, te joj je zbog toga dodeljena pomoć za svrhe pokrivanja troškova odbrane.Međutim, Hartmanova je ove sedmice – nakon što je Burdon podneo zahtev da joj dokazi koje je tužilac Brus Mekferlejn (Bruce MacFarlane) otkrio budu dostavljeni na francuskom jeziku – ponovo odbila da se izjasni o krivici. Iako je MekFerlejn CD-ROM sa dokaznom građom predao u roku koji su mu za to odredile sudije, radilo se o dokumentima koji su na engleskom jeziku.„Dokumenti nisu na francuskom. Možda sam veoma naivan, ali očekivao sam da nam dokumenta budu predata na francuskom. Francuski je jedan od zvaničnih jezika ovog Tribunala, a i gospođica Hartman je po nacionalnosti Francuskinja. To nalaže zdrav razum“, objasnio je Burdon pred sudom.U svom pisanom zahtevu, Burdon se poziva na statut Tribunala, koji govori o pravu okrivljenog „da blagovremeno i podrobno, na jeziku koji razume, bude informisan o prirodi onoga za šta se tereti i razlozima za to“.Sudija Agijus je pak insistirao na tome da ne treba trošiti vreme na raspravu o predlozima i rekao da će sudije same doneti odluku.Hartmanova se smeškala, ostavljajući utisak veće samouverenosti nego pri prethodnom pojavljivanju; sudiju Agijusa je obavestila da su dokazi koje je tužilaštvo otkrilo, uz sve ostalo, i nepotpuni.„Smatram da dokumenti koje je otkrio g. MekFerlejn nisu dovoljni“, rekla je ona. „U jednom delu se upućuje na svedočenje koje nije u potpunosti dostupno.“Burdon je zahtevao da sva svedočenja koja je prikupio tužilac budu predata odbrani; rekao je i da će podneti pismeni zahtev sudijama u kojem će tražiti da to bude učinjeno.„Smatramo kako je, da bismo bili u stanju da se odbranimo, neophodno da budemo upoznati sa sadržinom svih intervjua koje je načinio g. MekFerlejn“, rekao je Burdon. „Mislimo da ovakvo otkrivanje nije dovoljno. Smatramo da to nije kompletan, nije celovit dokument.“Sudija Agijus je ove sedmice – nakon što su obe strane na saslušanju održanom 27. oktobra potvrdile da im odgovara da to bude u januaru – pokušao da utvrdi tačan datum suđenja.I dok je MekFerlejn ponovio da je slobodan u januaru, Burdon je saopštio da više nije slobodan i da će biti tek u februaru. Sudija Agijus je kazao da to protivreči onome što je ranije rekao – da je zauzet u februaru, a slobodan u januaru.„Ne tvrdim da sam najzauzetiji advokat na svetu, ali zaista imam mnogo obaveza“, objasnio je Burdon, pozivajući se na jedan slučaj u kojem je angažovan i koji će tokom januara biti procesuiran u Parizu.„Nastojim da vam se prilagodim koliko god mogu, ali sam u januaru stvarno zauzet“, rekao je on, dodajući da bi mu odgovaralo da suđenje bude zakazano za treću ili četvrtu sedmicu u februaru.„Da bih vam olakšao rad, podneću zahtev u kojem ću navesti kada nisam slobodan, kako bismo došli do datuma suđenja koji svima odgovara.“Sudija Agijus je rekao će obe strane „veoma brzo“ biti obaveštene o datumu suđenja.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.