SUDIJE ĆE ODLUČITI O MILOŠEVIĆEVIM DOKUMENTIMA

(TU br. 453, 22. maj 2006.)

SUDIJE ĆE ODLUČITI O MILOŠEVIĆEVIM DOKUMENTIMA

(TU br. 453, 22. maj 2006.)

Tuesday, 23 May, 2006
Advokati koji su prethodno bili dodeljeni bivšem jugoslovenskom predsedniku, Stiven Kej (Steven Kay) i Džilijen Higins (Gillian Higgins), tvrde da je i sam Milošević želeo da taj materijal bude objavljen.Oni su već razmatrali mogućnost da od veća koje je vodilo suđenje – a koje su činili sudija Patrik Robinson (Patrick Robinson), sudija Ian Bonomi (Iain Bonomy) i sudija O-gon Kvon (O-gon

Kwon) – zatraže da razreši to pitanje. Međutim, Sekretarijat ih je obavestio kako, s obzirom da je slučaj zatvoren, ove sudije više nisu u poziciji da o tome odlučuju.Sledeći potez Keja i Higinsove bio je da se obrate veću zaduženom za odlučivanje o tome da li poverljivi podaci sa Miloševićevog suđenja mogu postati dostupni u svrhu ispitivanja ili istrage. I ponovo im je bilo rečeno da se obraćaju na pogrešnu adresu.Potom su se obratili žalbenom veću, u nastojanju da obore prethodnu odluku. Ali ni u tome nisu uspeli, što su im ove nedelje sudije obrazložile tvrdnjom da njih dvoje više ni formalno ne sudeluju ni u jednom slučaju koji se vodi pred Tribunalom, te da stoga nemaju prava da sudijama podnose bilo kakve zahteve.Advokati su pak insistirali na tome da tu činjenicu treba zanemariti. Sud je u obavezi da razreši otvorena pitanja koja bi u protivnom – po njihovim rečima – „zbunila“ Miloševićevu porodicu i dovela u pitanje reputaciju Tribunala, pogotovo kada se u vidu ima istorijski značaj njegovog suđenja.Sudije žalbenog veća insistirale su na tome da će se holandskom i internom istragom o Miloševićevoj smrti, kao i proverom pritvorskih objekata Tribunala, pribaviti „dovoljno informacija“ za Miloševićeve rođake i zadovoljiti interes javnosti za ovaj slučaj.U svojoj poslednjoj odluci, objavljenoj 18. maja, sudija Pokar zahteva od sudija Robinsona, Bonomija i Kvona da odluče „postoji li bilo kakav razlog u interesu pravde“ da se ovi dokumenti obelodane.Napominje i da se, donoseći odluku, rukovodio „vođenjem suđenja i potrebama rasporeda slučajeva“.
Support our journalists