Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SUDIJA ORI POVUČEN IZ SUĐENJA KARADŽIĆU

Predsednik Tribunala naložio je da pred-procesni postupak bude prepušten nekom drugom sudskom veću.
By IWPR ICTY
Predsednik Haškog tribunala, sudija Fausto Pokar (Fausto Pocar) smenio je ove sedmice pred-procesno veće koje je vodilo slučaj bivšeg bosanskog lidera Radovana Karadžića.U skladu sa njegovim nalogom od 21. avgusta, pred-procesno veće kojim predsedava sudija Alfons Ori (Alphonse Orie) prepustiće Karadžićevo suđenje pred-procesnoj trojki koju će voditi sudija Patrik Robinson (Patrick Robinson). Verovatno će isti sudija predsedavati i suđenjem, kada ono bude počelo.Pokar je tu odluku doneo svega nekoliko dana nakon što je Karadžić podneo zahtev za povlačenjem holandskog sudije Orija iz slučaja, i to zbog navodnog sukoba interesa.Sudija Ori je jedan od najiskusnijih u Tribunalu. Pre dvanaest godina, bio je član tima odbrane lokalnog političara bosanskih Srba, Duška Tadića. Takođe je bio i predsedavajući sudija u procesu protiv bivšeg predsednika parlamenta bosanskih Srba i bliskog saradnika Radovana Karadžića – Momčila Krajišnika.Pitanje o mogućem sukobu interesa, do kojeg bi došlo ukoliko bi Ori predsedavao Karadžićevim suđenjem, IWPR je pokrenuo u članku koji je 18. avgusta objavljen pod naslovom „Sukob interesa preti da ugrozi suđenje Karadžiću“.Međutim, u svojoj ovosedmičnoj naredbi, Pokar je nagovestio kako odluka da se slučaj prepusti drugoj trojici sudija nije motivisana Karadžićevim zahtevom ili mogućim sukobom interesa.On je izjavio kako je prvobitna odluka da se Karadžićev slučaj dodeli Orijevom pred-procesnom veću doneta na osnovu „dugotrajnog i doslednog najavljivanja tužilaštva da će – kako je tvrdilo pre no što je Karadžić uhapšen i izručen – tražiti spajanje Karadžićevog slučaja sa [slučajem bivšeg načelnika generalštaba jugoslovenske vojske] Momčila Perišića, kojem je [Orijevo pred-procesno veće prethodno] dodeljeno.“Međutim, Pokar je dodao da je nakon Karadžićevog hapšenja tužilaštvo „obavestilo veća da neće tražiti spajanje Karadžićevog [i] Perišićevog slučaja“, tako da više ne postoji potreba da pred-procesno veće sudije Orija vodi Karadžićev slučaj.Karadžić je 19. avgusta podneo zahtev da sudija Ori i njegovo veće budu udaljeni iz svih pred-procesnih i procesnih radnji koje se tiču njegovog slučaja.On je u svom zahtevu naveo i to da, s obzirom na pravila Tribunala, sudija Ori u ovom suđenju ima lični interes, „koji se zasniva na više stvari, od kojih je svaka dovoljna za dokazivanje postojanja sukoba interesa u tolikoj meri da je sasvim jasno da tu ne može biti govora ni o kakvoj nepristrasnosti“.Među razlozima na koje se pozvao u svom zahtevu, Karadžić je naveo i ono što je nazvao „drakonskom kaznom“ u trajanju od 27 godina, koja je izrečena u slučaju Krajišnik.U presudi Krajišniku – o kojoj trenutno raspravlja žalbeno veće, jer su se na nju žalili i odbrana i optužba – Karadžić se pominje kao neko ko je, zajedno s bivšim predsednikom parlamenta, sudelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.„Razumljivo je da je sudiji Oriju u interesu da se ta kazna potvrdi i na neki način valorizuje, što se može postići neobjektivnim i pristrasnim postupkom protiv mene“, izjavio je Karadžić.Predsednik Pokar je 22. avgusta imenovao još dvojicu sudija u pred-procesnom postupku protiv Karadžića – sudiju Mišela Pikara (Michel Picard) i sudiju Iana Bonomija (Iain Bonomy), koji je bio angažovan i na suđenju bivšem jugoslovenskom predsedniku Slobodanu Miloševiću.Merdijana Sadović je voditeljica haškog programa IWPR-a.