Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SUĐENJE KOSOVSKIM ALBANCIMA ZA UVREDU SUDA

Bivši vladin zvaničnik i novinar terete se za vršenje pritiska na svedoka sa suđenja bivšem kosovskom premijeru.
By IWPR ICTY
Dvojica optuženika sa Kosova pojavila su se ove sedmice pred Haškim tribunalom. Terete se za uvredu suda zbog pokušaja da ubede zaštićenog svedoka da ne svedoči na suđenju Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj).Bivši kosovski premijer, Haradinaj, oslobođen je u aprilu ove godine, nakon što mu je suđeno za zlodela koja su na Kosovu tokom 1998. počinjena nad Srbima.Međutim, sudije su zapazile da su se svedoci plašili dolaska u Hag, jer su strahovali za sopstvenu bezbednost.Ove sedmice, tužioci su izneli tvrdnje da je bivši kosovski ministar kulture, omladine i sporta, Astrit Harakija (Astrit Haraqija), kriv i za podsticanje na uvredu suda, jer je na svog saoptuženika, novinara Bajruša Morinu (Bajrush Morina) vršio pritisak da se sastane sa zaštićenim svedokom i zatraži od njega da izmeni iskaz.„Početkom jula 2007., Harakija je Morini naložio da stupi u kontakt sa zaštićenim svedokom u zemlji u kojoj je on boravio [a koja na suđenju nije otkrivena] i ugovori da Morina i Harakija otputuju u tu zemlju . . . Svrha posete bila je ta da se zaštićeni svedok nagovori da povuče svoje svedočenje protiv Ramuša Haradinaja“, naveo je tužilac Den Sekson (Dan Saxon) u svojoj uvodnoj reči.„Idi, ili teško tebi“, naredio je – prema navodima tužilaštva – Harakija Morini.Sekson je rekao da je Morini bilo naloženo da zaštićenom svedoku kaže kako je on „jedan od tri čoveka koji mogu da spasu Ramuša Haradinaja“.U svojoj uvodnoj reči, Harakija je sudskom veću kazao da je „prilično povređen time što se nalazi na optuženičkoj klupi“, da bi potom počeo da govoi o svojoj političkoj karijeri. No, sudije su prekinule taj iskaz, ocenjujući da nije relevantan za njegovu odbranu.Tužilaštvo je ove sedmice izvelo četiri svedoka, uključujući i načelnika policije koji je bio šef Jedinice za zaštitu svedoka u zapadnom delu zemlje u kojoj svedok živi.Načelnik je predstavljen kao Svedok 1, a sudu je rekao da je bio odgovoran za bezbednost zaštićenog svedoka.Zaštićeni svedok je načelniku navodno rekao da ga je Morina kontaktirao sa ciljem da ugovori sastanak, a da pri tom nije rekao čemu bi on bio posvećen. Kasnije je rekao i da će sastanku prisustvovati i kosovski ministar kulture.„Bio sam radoznao, a pomalo i sumnjičav u vezi sa tim sastankom, pa sam od zaštićenog svedoka zatražio da ode do novinara i pita ga čemu će sastanak biti posvećen“, rekao je Svedok 1 sudu.Morina, međutim, nije rekao zbog čega želi sastanak.Tužilaštvo je u dokaze uvrstilo i snimke telefonskih razgovora, kao i poruke koje je mobilnim telefonom Morina navodno, pre sastanka, poslao zaštićenom svedoku, tražeći da njemu i ministru rezerviše hotel.Iako snimci telefonskih razgovora nisu emitovani na javnom zasedanju, Sekson jeste pročitao tekstove poruka.„’Zdravo, prijatelju. Možeš li mi rezervisati hotel za deseti i jedanaesti, a za ministra samo za 11. jul?’“, pročitao je Sekson telefonsku poruku koju je Morina navodno poslao 6. jula 2007.Nakon što se konsultovao sa svojim pretpostavljenim i tužiocima u Hagu, načelnik je odobrio da dođe do sastanka, pri čemu je zaštićeni svedok bio ozvučen, kako bi razgovor bio snimljen.I dok je Morinin branilac osporavao legalnost tog čina, tvrdeći da se radi o kršenju privatnosti, načelnik se nije složio s njim.„Koliko je meni poznato, a pozivam se na tekst zakona koji držim pred sobom, ne postoji zakon kojim bi se osudio neko ko snimi svoj vlastiti razgovor“, kazao je on.Sud je potom saslušao dokaze drugog svedoka, koji je predstavljen kao Svedok 2, pri čemu mu je lik bio prikriven, a glas izobličen.Sekson je izjavu Svedoka 2 sažeo u tvrdnju da je Harakija pokušao da utiče na njegovo svedočenje koristeći Morinu kao posrednika.„Cilj poruke je bio taj da se Svedok 2 ubedi da povuče svoj iskaz sa suđenja Ramušu Haradinaju“, kazao je Sekson.No, prema izjavi samog Svedoka 2, on je Morini rekao da, ukoliko bude svedočio, „neće menjati svoj iskaz i da ga ne mogu kupiti“.Prilikom unakrsnog ispitivanja od strane Morininog advokata, Jensa Dikmana (Jens Dieckmann), Svedok 2 je rekao da mu je Morina poznat kao politički novinar.Upitan za članak iz 2002., u kojem ga je Morina intervjuisao, svedok je rekao da je Morina „nastojao da objektivno predstavi realnost“. Svedok se, takođe, „u potpunosti“ složio sa Dikmanovom ocenom da je Morina – „osoba dobre naravi“.Tokom unakrsnog ispitivanja od strane Harakijinog advokata, Svedok 2 je potvrdio da Harakiju nikada nije video, niti čuo.„Nikada nisam kontaktirao s njim, već su poruke stizale preko Bajruša [Morine]. Nisam bio u direktnom kontaktu s njim“, kazao je svedok.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.