Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sud pomerio datum prvog svedočenja na suđenju Mladiću

Prvi svedok optužbe pojaviće će se pred sudskim većem 9. jula.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 747, 22. jun 2012.)

Sudije su ove sedmice odlučile da će prvi svedok optužbe na suđenju vojnom komandantu bosanskih Srba, Ratku Mladiću, svoj iskaz započeti 9. jula.

Ova odluka je usledila nakon što je četiri dana ranije sudsko veće suđenje odložilo na neodređeno vreme, čime je nastao i drugi zastoj u svega nekoliko nedelja.

Prvo odlaganje dogodilo se 17. maja, samo dva dana nakon uvodnih reči u postupku, a razlog je bio propust tužilaštva, koje odbrani nije otkrilo više hiljada dokumenata.

Potom je, nakon što su sudije odlučile da postupak bude nastavljen 25. juna, tužilaštvo u sudskom podnesku potvrdilo da odbrani još uvek nije stavljeno na raspolaganje 4,498 dokumenata na koja, prema važećim principima obelodanjivanja, ima pravo. (O tome vidi tekst „Tužilaštvo potvrdilo da Mladićevoj odbrani još uvek nisu dostavljena dokumenta“.)

Reč je o dokumentima koja su, prema navodima tužilaštva, otkrivena prilikom nedavne provere. Tužilaštvo je objavilo i da se neće protiviti zahtevu odbrane da sudsko veće preispita odluku o nastavku suđenja 25. juna.

Odbrana je, ne po prvi put, zahtevala šestomesečno odlaganje.

U svojoj kratkoj pisanoj odluci po kojoj će suđenje biti nastavljeno 9. jula, sudije su saopštile da su uzele u obzir predloge obeju strana, te da tužilaštvo izvođenje dokaza treba da započne pozivanjem onih svedoka na koje „najmanje utiču propusti u obelodanjivanju“.

Sudije su saopštile da do 26. juna tužilaštvo treba da izda novi nalog prema kojem će iskazi svedoka trajati od 9. do 20. jula. Potom će uslediti tronedeljna letnja pauza u radu suda.

Tužioci tvrde da je Mladić, kao neko ko je od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, planirao i nadzirao opsadu Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi. Mladić se tereti da je komandovao snagama koje su neselektivno koristile snajpersku i artiljerijsku vatru protiv civilnog stanovništva u cilju „širenja terora“.

On se tereti i za genocid zbog učešća u srebreničkom masakru – koji je počinjen u julu 1995. i u kojem je ubijeno preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka.

U optužnici se – u ukupno 11 tačaka – navodi da je Mladić odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, čime je „doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi“.

Nakon što je 16 godina proveo u bekstvu, Mladić je 26. maja 2011. uhapšen u Srbiji.

Rachel Irwin je viša izveštačica IWPR-a iz Haga.