Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sud odlucio o pisanim izjavama svedoka

Dan 19
By IWPR ICTY
Pretresno vece je danas odlucilo da ce da dozvoli tuzilastvu da prezentuje
pisane izjave nekih svedoka umesto vive voce (uzivo) svedocenja. Pravila
Suda (Pravilo 92 Bis) ovo dozvoljavaju, ali samo u slucajevima kada se takve
pisane izjave ne odnose na dela i ponasanje optuzenog navedena u
optuznici.* U ovom slucaju, svrha pisanih svedocanstava svedoka je da
podrze optuzbe da su srpske snage ucestvovale u pokoljima i deportaciji
velikog broja civila, sto samo po sebi ne znaci da je Milosevic za to
odgovoran.
U odluci, Pretresno vece je postavilo dva uslova za prijem pisanih
svedocanstava: 1) Tuzilastvo ima pravo na najvise cetiri svedoka po opstini,
uljucujuci one koji su vec ispitani. 2). Svedoci cije su pisane izjave
prihvacene, ipak moraju licno da se pojave za unakrsno ispitivanje, zbog
vaznosti teme o kojoj svedoce. Tuzilac pri tome ima pravo na nekoliko
uvodnih pitanja, ali ne i na kompletno ispitivanje.
Tuzilastvo je zatrazilo da budu dozvoljena pisana svedocenja kako bi
ponudilo sto siru sliku dogadjaja na Kosovu od 01.01. o 20.06.1999. S
obzirom na to da je od tada ispitano 1300 svedoka, ne bi bilo moguce izneti
sve te dokaze ni u pisanom, ni u usmenom obliku. U prvom momentu,
tuzilastvo je odabralo po dvadeset svedoka za svako od 24 mesta zlocina,
(ukupno 480 svedoka). To je opet smanjeno na po pet svedoka za svako od
deset mesta zlocina. Da ne bi saslusavali 50 svedoka, sto bi dugo trajalo,
tuzioci su predlozili da po jedan ili dvoje svedoka daju usmene izjave, a da
ostale budu podnete u pisanom obliku. Danasnjom svojom odlukom, Sud je
smanjio ukupan broj svedoka na 40.
Premda je svrha Pravila 92 bis da ubrza sudjenje time sto dozvoljava da
zbirni dokazi (kada svedoci govore o slicnim cinjenicama) budu izneti u
pisanom obliku, a ne usmeno, ova kompromisna odluka ipak ne garantuje
brzi sudski proces. S obzirom na to da je Sud Milosevicu dao pravo da
unakrsno ispita svih 40 svedoka, bez obzira da li su njihove izjave iznete u
pisanom ili usmenom obliku, predvidja se da ce sudjenje potrajati dve
godine. Ipak, bilo bi jos duze ako bi svi svedoci davali usmene izjave.
Ova odluka je poslednja u nizu izazova u naporima Suda da Milosevicu
osigura fer i ekspeditivno sudjenje. Sudu ce biti korisno da ima na
raspolaganju veci broj svedocanstava koja se odnose na dogadjaje sirom
Kosova tokom perioda na koji se odnosi optuznica, a Milosevicu je dato
pravo na unakrsno ispitivanje svedoka optuzbe.

*Pravilo 92 bis daje nepotpunu listu situacija kada moze da se dozvoli prijem
pisanih svedocanstava umesto usmenih izjava svedoka. Na primer, ako je dokazni materijal (a) zbrirnog tipa, u smislu da izjave ostalih svedoka ponavljaju ono sto je vec receno; (b) ako se odnosi na relevantne istorijske, politicke ili vojne uslove; (c) ako se sastoji od opste ili statisticke analize etnickog sastava stanovnistva u mestima na koje se optuznica odnosi; (d) ako se odnosi na posledice zlocina na zrtve; (e) ko se odnosi na karakter optuzenog; ili (f) ako se odnosi na okolnosti koji treba uzeti u obzir pri odredjivanju kazne.
Pod sledecim uslovima pisana svedocantsva nisu prihvatljiva: (a) ako je u interesu sire javnosti da je odredjen dokazni materijal javno objavljen, (b) ako stranka koja je protiv uvodjenja pismenih izjava moze da dokaze da informacije ili izvor nisu pouzdani, ili da bi dokazni materijal imao negativan uticaj na javno mnjenje koji bi nadmasio njegovu vrednost kao dokaza; ili (c) ako postoje drugi razlozi zbog kojih bi bilo primereno da svedok licno bude prisutan u unakrsnom ispitivanju.'