Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sud odlučio da Karadžić i dalje ima advokata u pripravnosti

Veće je odbacilo okrivljenikov argument da mu zastupnik više nije potreban.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 747, 22. jun 2012.)

Haške sudije odbacile su zahtev ratnog predsednika bosanskih Srba, Radovana Karadžića, da njegov advokat u pripravnosti ne sudeluje u narednoj fazi suđenja, odnosno u dokaznom postupku odbrane.

Karadžić, koji se pred sudom brani samostalno, zatražio je da njegov advokat u pripravnosti Ričard Harvi (Richard Harvey) bude udaljen sa suđenja, tvrdeći da njegovo prisustvo više nije neophodno.

Nakon što je Karadžić bojkotovao početak vlastitog suđenja, sudije su mu u novembru 2009. dodelile advokata u pripravnosti. Proces njegovog imenovanja doveo je do višemesečnog odlaganja procesa, jer je Harviju bilo potrebno izvesno vreme da se pripremi.

U svom podnesku od 7. maja 2012., Karadžić je rekao kako namerava da u potpunosti sarađuje sa sudom, dodajući kako nema potrebe za nastavkom Harvijevog mandata.

Karadžić je saopštio kako „namerava da u potpunosti poštuje naloge i uputstva sudskog veća, što je činio i tokom dokaznog postupka optužbe“.

Tužilaštvo je, međutim, odlučilo da Harvi i dalje bude angažovan, naglašavajući da je nakon njegovog imenovanja Karadžić postao kooperativniji.

„Nakon što je izneo primedbe na datum početka suđenja [u oktobru 2009.], okrivljeni je počeo da prisustvuje izvođenju dokaza tužilaštva i sudeluje u postupku tek nakon što mu je bio dodeljen advokat u pripravnosti“, saopštilo je tužilaštvo.

Sudije su, dakle, Harvija imenovale zbog Karadžićevog bojkota, a na suđenju je potom usledila pauza, koja je trajala od novembra 2009. do marta 2010.

Odgovarajući na Karadžićev poslednji zahtev, tužilaštvo je konstatovalo kako postoji mogućnost da bi okrivljeni primenio „sličnu taktiku“ i u fazi odbrane, čime bi „stvorio rizik od daljih odlaganja i prekida“.

U svojoj odluci od 21. juna, sudije su saopštile da će Harvijeva uloga i u nastavku suđenja ostati ista.

„Advokat u pripravnosti mora u svakom trenutku biti spreman da preuzme vođenje postupka, i . . . stoga se od njega traži da izradi strategiju odbrane i sprovede neke istrage za vlastite potrebe, kako u slučaju da mu bude naloženo da zastupa interese okrivljenog suđenje ne bi moralo da bude odgođeno“, navelo je u pisanoj odluci sudsko veće.

Okrivljeni bi svoju odbranu trebalo da počne da iznosi u oktobru.

Tužioci tvrde da je Karadžić, koji je u periodu od 1992. do 1996. godine bio predsednik samoproglašenog entiteta bosanskih Srba pod nazivom Republika Srpska (RS), odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, čime je „doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi“.

Takođe se tereti za planiranje i nadziranje opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca, i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi; kao i za masakr koji je nad preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka bio počinjen u julu 1995.

Karadžić je uhapšen jula 2008. u Beogradu, nakon što je 13 godina proveo u bekstvu. Dokazni postupak tužilaštva okončan je u maju, jer su iskazi svedoka optužbe trajali dve godine.

Rachel Irwin je viša izveštačica IWPR-a iz Haga.