Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SREBRENIČKA PARNICA PRED ŽALBENIM SUDOM

Preživeli iz Bosne pokušavaju da ospore odluku kojom je UN-u potvrđen pravni imunitet.
By IWPR ICTY
Pred žalbenim sudom u Holandiji naredne će nedelje biti održano saslušanje o parnici koju su protiv Ujedinjenih nacija podnela lica koja su preživela srebrenički masakr, počinjen u istočnoj Bosni 1995. godine.Žalbu je – nakon što je okružni sud u Hagu u julu 2008. presudio da UN, budući da je organizacija koja uživa pravni imunitet, ne može biti tužen za propuste u vezi sa masovnim ubijanjem – podnelo udruženje pod nazivom Majke Srebrenice.„Sud se proglašava nenadležnim za vođenje postupka protiv Ujedinjenih nacija“, stoji u odluci okružnog suda.„Međunarodna pravna praksa, koja podrazuimeva potpuni imunitet UN-a, predstavlja normu i kao takva se poštuje.“Udruženje koje zastupa preko 6,000 rođaka žrtava, Majke Srebrenice, pokušava da tuži kako UN, tako i samu Holandiju, i to zato što holandske formacije, koje su u to vreme bile pod mandatom UN-a, nisu sprečile masakr.Bosanski su Srbi 11. jula 1995. zauzeli pominjani istočnobosanski grad, što je potom rezultiralo i ubijanjem 8,000 muškaraca i dečaka u najtežem pojedinačnom zločinu koji je na evropskom tlu počinjen nakon Drugog Svetskog rata.UN je srebreničku enklavu u aprilu 1993. proglasio bezbednom zonom, kako bi zaštitio njene stanovnike i hiljade civila iz okolnih sela koji su se zatekli u njoj.Po rečima advokata koji zastupaju Majke Srebrenice, na saslušanju koje će uslediti 28. januara odlučivaće se o „pitanju da li UN uživaju apsolutni imunitet zbog kojeg nikada ne mogu biti izvedene na sud, što bi značilo da se radi o entitetu koji funkcioniše iznad zakona“.Prema osnivačkoj povelji UN-a, Konvencijom o privilegijama i imunitetu UN-a iz 1946. utvrđeno je da ta organizacija uživa pravni imunitet „za ostvarenje sopstvenih ciljeva“.Okružni sud je u svojoj odluci iz 2008. podržao taj stav i odbacio argument žalioca po kojem je UN, pozivanjem na vlastiti imunitet, izneverio svoje međunarodne obaveze.Sâm UN bi tek trebalo da se pojavi u procesu. Prema navodima advokata podnosilaca žalbe, Holandija traži imunitet za UN, tvrdeći da je pravna obaveza države da toj organizaciji – kao što stoji i u njenoj povelji – garantuje imunitet na svojoj teritoriji.Po rečima jednog od advokata Majki Srebrenice, svakom civilu je – prema Članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima – zagarantovano pravo da se obrati sudu.„Oduvek tvrdimo da je imunitet protiv Člana 6. Ukoliko imate apsolutni imunitet Ujedinjenih nacija, to nije u skladu sa Članom 6 Evropske konvencije o pravima“, izjavio je za IWPR Aksel Hagedorn (Axel Hagedorn).„Ako ne postoji sud pred koji možeti izaći [kako biste pokrenuli postupak protiv UN-a], Član 6 mora da odnese prevagu nad imunitetom Ujedinjenih nacija“, dodao je on.Advokatski tim Majki Srebrenice pokrenuo je i postupak protiv holandske države, a zbog događaja koji su se 1995. odigrali u Srebrenici. Advokati te organizacije kažu da Holanđani nisu dopustili UN-u da osigura ključnu vazdušnu podršku zaštićenoj enklavi i krive holandske političare za ometanje mandata UN-a.IWPR je stupio u kontakt sa holandskim ministarstvom inostranih poslova, ali je ono odbilo da komentariše ovaj slučaj, budući da naredne sedmice sledi zasedanje.Odluka koja će biti doneta naredne sedmice značiće presudu o tome ima li UN obavezu da se u ovoj parnici pojavi zajedno sa holandskom državom. Ukoliko žalbeni sud potvrdi UN-ov imunitet u ovom procesu, onda će Majke Srebrenice moći da pokrenu postupak samo protiv holandske države.„Ako Ujedinjene nacije uživaju imunitet, onda će se slučaj, mimo Ujedinjenih nacija, voditi protiv holandske države“, kaže Hagedorn. „Nasuprot tome, ako sud odluči da ne postoji imunitet za Ujedinjene nacije, one [UN] će morati da se pojave.“Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.