Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Srbija snabdevala oružjem Srbe u Hrvatskoj

Dan 139
By IWPR ICTY
Govoreći polako, zaštićeni svedok C-013 je opisao ulogu Beograda u ratu u Hrvatskoj. Rekao je da je 1991. godine policijski oficir iz srpskog MUP-a bio zadužen za transport i podelu oružja iz magacina JNA Srbima, pripadnicima Teritorijalne odbrane u Hrvatskoj. Oružje je magacionirano u Dalju, odakle su ga preuzimali ljudi iz TO. Svedok je takođe identifikovao šefa Miloševićeve tajne policije kao osobu koja je učestvovala u opsadi Vukovara.
Premda mu je identitet bio zaštićen, C-013 je otkrio da je bio pripadnik lokalne srpske policije iz okoline Vukovara, I kao takav je imao priliku da posmatra transfer oružja. Svedok je takođe opisao uloge koje su JNA i srpski dobrovoljci imali u borbama u tom kraju. Premda je potvrdio da je JNA jednom intervenisala da bi pomogli hrvatskim snagama da se povuku iz akcije koju su sami započeli, takođe je rekao da je JNA uspostavila štab blizu srpske TO i da su tamo ostali. Saradnja između JNA i TO je uključivala savete, ali i vojnu pomoć pri napadima na sela, uključujući Dalj i Erdut.

Štab Željka Ražnatovića Arkana je takođe bio u blizini. Arkan je stigao sa 50 do 60 pripadnika svoje paravojne jedinice, 'Tigrovi'. Tigrovi su imali crne uniforme, i bili su dobro opremeljeni i naoružani, i uživali su elitni status među srpskim paravojnim jedinicama. Tigrovi su porasli do kojih 300 ili 400 članova, od kojih su većina stigli iz Srbije. Uz pljačke i maltretiranja lokalnih stanovnika, Tigrovi su ih i ubijali i ucenjivali.

C-013 je takođe opisao da je TO imala dva zatvora za hrvatske civile, jedan u Dalju a drugi u Borovom Selu. Barem u dva navrata su Arkan i njegovi paravojnici ušli u zatvore i odveli ljude. Tela njih jedanaestoro su kasnije nađena u bunaru. Navodno su dvojica zatvorenika uspela da kupe slobodu za milion ili dva nemačkih maraka.

C-013 je takođe znao, ili je učestvovao, u nekoliko sastanaka učesnika onoga što tužioci nazivaju 'zajedničkim kriminalnim poduhvatom. Među njima su bili Arkan, Jovica Stanišić i Goran Hadžić. O tome šta se dešavalo na ovim sastancima svedok je govorio iza zatvorenih vrata, ali je u otvorenoj sudnici opisao incident kada je Stanišić, u pratnji svojih ljudi, izašao iz auta i počeo da viče i arogantno se ponaša. Insistirao je da dođe Hadžić, predsednik Srpskog narodnog veća SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, da mu ovaj kaže zašto Vukovar još nije zauzet. Naredio je da se organizuje sastanak sa Hadžićem i svim komandantima TO. Jovica Stanišić, šef srpske Državne Bezbednosti, je navodno bio Miloševićeva desna ruka. U unakrsnom ispitivanju je Milošević je otkrio da je i njegovo ime bilo spomenuto na nekim od ovih sastanaka.

Miloševićevo unakrsno ispitivanje se uglavnom odvijalo iza zatvorenih vrata. Sudija Mej ga je upozorio na početku da ne postavlja pitanja koja bi mogla da otkriju svedokov identitet, što Milošević redovno radi. Čini se da je Sudija Mej čak malo preterao sa merama bezbednosti, da bi maksimalno zaštitio svedoka. Posle više od jednog sata unakrsnog ispitivanja, Sudija Mej je prekinuo Miloševića upozrenjem da traći i svoje, i vreme Suda, kada svedoku postavlja jedna te ista pitanja o stvarima za kojie je ovaj rekao da nema direktnih saznanja. Pomalo iznerviran, Sudija Mej je rekao da 'optuženi ima naviku da utrpa svedoku što više informacija za koje tvrdi da ih ima.' Obraćajući se opet Miloševiću, savetovao mu je da nastoji da pobije informacije koje je svedok izneo, a ne da iznosi svoje viđenje događaja. 'Do sada ste samo izrekli mnogo tvrdnji o onome šta tvrdite da se desilo Srbima,' nastavio je Sudija Mej. 'To je vaša uobičajena praksa, ali vreme ja da se osvrnete na dokaze koje je iznosi svedok a koji se odnose na optužnicu.' Kada je Milošević nastavio po svom, Sudija Mej je zaključio: 'Vi imate svoje razloge što ovo radite -- da dobijete publicitet. Ali, što se tiče Suda, to je uzaludno trošenje vremena.'

U javnom delu unakrsnog ispitivanja, Milošević je naveo svedoka C-013 da ispriča dodatne detalje o tome kako je oružje stizalo iz Srbije. Ovog puta je trebao da nastavi da uzaludno troši vreme.