Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SPREČENO KARADŽIĆEVO NASTOJANJE DA ODLOŽI IZMENU OPTUŽNICE

Sudije su zaključile da je to što su se tužioci oglušili o pravila i predali predug podnesak u datim okolnostima bilo “neophodno“.
By IWPR ICTY
Sudije Haškog tribunala odbacile su ove sedmice pokušaj Radovana Karadžića da spreči tužilaštvo da izmeni optužnicu protiv njega.Bivši predsednik bosanskih Srba rekao je kako podnesak tužilaca – koji je predat 22. septembra i u kojem su oni izneli nacrt izmenjene optužnice protiv njega – treba da bude odbačen i ponovo napisan zbog toga što nije u skladu sa pravilima Tribunala koja propisuju dužinu takvog dokumenta.Sudije su u pisanoj odluci potvrdile da su tužioci zaista prekoračili dužinu koja je utvrđena za pisane zahteve koje obe strane podnose tokom suđenja.Međutim, zaključili su i da je pomenuto prekoračenje bilo „neophodno u datim uslovima, imajući u vidu prirodu i kompleksnost predloženih izmena, kao i to da je bilo poželjno da se one objasne na razumljiv način“.Karadžić je 29. oktobra od sudija zatražio da odbace zahtev tužilaca zbog toga što nisu prethodno zatražili odobrenje da prekorače utvrđeno ograničenje obima. Njihov zahtev ima 4,077 reči, dok važeći limit iznosi 3,000.Tužioci su rekli kako su prekoračenje uočili tek neposredno uoči predaje zahteva, te da je do njega došlo zbog njihovog nastojanja da i okrivljenom i sudijama pojasne svoje argumente.Tužioci traže izmene optužbi kako bi ih uskladili s aktuelnim precedentnim pravom i dokazima koji su pred Tribunalom izneti nakon aprila 2000. godine, od kada datira poslednja verzija optužnice. Ukoliko te izmene budu odobrene, Karadžiću će biti suđeno po 11 tačaka za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti – uključujući i dve tačke za genocid – iako su lokacije i vremenski okvir koji se tiču krivične odgovornosti redukovani.Tužioci tvrde da će to smanjenje obima optužbi „doprineti da dokazni postupak tužilaštva bude efikasniji i brži“.Iako su sudije priznale da se tužioci nisu pridržavali uputstava Tribunala koja se tiču podnesaka, konstatovale su i postojanje „odgovarajućih okolnosti“ za ignorisanje te činjenice.Procena sudija bila je da bi odbijanje podneska tužilaštva dovelo do zaustavljanja postupka, a da prihvatanje tog dokumenta ni na koji način nije ugrozilo okrivljenog. Upozorile su tužilaštvo da ubuduće bude obazrivije sa podnescima.Sudije će sada razmotriti prihvataju li predložene izmene, o čemu će blagovremeno doneti odluku.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.