Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SLUČAJ SREBRENICA SAVLADAO PRVU PREPREKU

Sud u Hagu odbacio je holandski argument da je zbog imuniteta UN-a postupak koji je pokrenut protiv ove organizacije neprihvatljiv.
By IWPR ICTY
Rođaci žrtava srebreničkog masakra, počinjenog 1995. godine, kažu da su prezadovoljni odlukom jednog holandskog suda da prihvati procesuiranje postupka koji je protiv Holandije i Ujedinjenih nacija pokrenut zbog toga što nisu sprečili pomenutu tragediju.Holandske su trupe pod mandatom UN-a bile nadležne za Srebrenicu u vreme kada su taj grad, 11. jula 1995., zauzeli bosanski Srbi. Oko 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka je ubijeno u nečemu što je presudom Haškog tribunala okarakterisano kao genocid, pri čemu holandske trupe nisu uspele da spreče taj zločin.Ujedinjene nacije su do sada odbijale da se pojave na zasedanjima okružnog suda u Hagu, pošto tvrde da u tom pogledu uživaju imunitet. Sud je, međutim, kao neprihvatljiv odbacio argument Holandije da se taj imunitet odnosi na čitav slučaj.Udruženje za vršenje pritiska, Majke Srebrenice – koje zastupa 6,000 rođaka žrtava – kaže da su svi prezadovoljni zbog toga što su savladali tu prvu prepreku, iako sud još uvek može odlučiti da UN imaju imunitet.„To znači da pravda prevazilazi politiku i da će oni koji nisu sprečili genocid, koji nisu pomogli da se zaštite naša deca, nešto naučiti“, izjavila je za IWPR Munira Subašić, predsednica Majki Srebrenice.Jedan od 14 advokata koji zastupaju to udruženje, Marko Geritsen (Marco Gerritsen), rekao je: „UN su imale veliki broj obaveza prema tim ljudima, pošto su područje Srebrenice proglasile ’bezbednom zonom’ i naposletku doista obećale da će ih zaštititi.“Optužbe se poglavito odnose na propuste UN-a i Holandskog bataljona, uključujući i to da nisu izvršeni vazdušni napadi na Srbe. Udruženje kaže da je i objava UN-a da će tome pribegavati samo u krajnjem slučaju praktično poslužila kao poziv srpskim snagama da nastave napad.„UN nije samo posmatrao kako se događa genocid, UN je pomagao i bio učesnik u tom genocidu“, kaže Subašićeva.Prema vlastitoj osnivačkoj povelji – Konvenciji o privilegijama i imunitetima UN-a iz 1946. – međunarodna organizacija uživa pravni imunitet „radi ostvarivanja svojih ciljeva“. To je poslužilo kao pravna osnova njenog odbijanja da sudeluje u ovom procesu, ali i omogućilo timu holandske vlade da zastupa njene interese.Međutim, pravni tim Majki Srebrenice tvrdi da genocid, kakav je počinjen u Srebrenici, „ne predstavlja ostvarivanje ciljeva UN-a“ i da je pozivanje na imunitet „nepomirivo sa ciljevima samog UN-a i njegovim međunarodnim obavezama“.Slučaj je sporan zbog toga što su se države članice UN-a našle u procepu između obaveze da – recimo, prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima – štite ljudska prava, i obaveze da poštuju imunitet UN-a. Stoga sve to i izaziva veliku pažnju pravnih eksperata.„Ujedinjenim nacijama je neophodan imunitet da bi funkcionisle. One ne bi trebalo da budu sve vreme na oprezu iz straha da će ih neko možda optužiti za propuste“, izjavio je dr Andre de Hoh (Andre de Hoogh), viši predavač međunarodnog prava na Groningenskom Univerzitetu.On je rekao kako bi skidanje imuniteta UN-u imalo značajne posledice po tu organizaciju, pošto bi morala da bude mnogo opreznija u svojim postupcima kako bi izbegla eventualne buduće zahteve za odštetu.„Veoma je malo verovatno da će oni [sud] ukinuti imunitet da bi se povinovali obavezi poštovanja ljudskih prava. Ne mislim da će se to desiti“, rekao je de Hoh.Majke Srebrenice zahtevaju da i Holandija bude proglašena odgovornom za zločine, uprkos činjenici da je operativnu kontrolu nad trupama na terenu imao UN.Pravni tim tvrdi da su Holanđani odbili da im, u cilju zaštite enklave, UN obezbedi značajnu podršku iz vazduha. Tim krivi i holandske političare, zbog ometanja UN-a u vršenju svog mandata.„Holandska se država suprotstavila komandi UN-a time što je inicirala pojedine odluke i uticala na njih. A sve dok vaša država utiče na donošenje odluka u ’bezbednoj zoni’, vi kao zemlja možete biti smatrani odgovornim“, rekao je Geritsen.Nezavisni izveštaj, kojeg je 2002. sačinio holandski Institut za ratnu dokumentaciju, holandsku vladu krivi za preuzimanje „nemoguće misije“. Taj izveštaj je doveo do ostavke premijera Vima Koka (Wim Kok) i njegove vlade.Međutim, Institut holandskih veterana, koji pored ostalog okuplja i bivše pripadnike mirovnih snaga u Bosni, za tragediju krivi Ujedinjene nacije i njihovu glomaznu birokratiju.„Nisu postojale nikakve holandske trupe. Bile su to međunarodne trupe UN-a, kojima stoga nije komandovala holandska vlada, nego UN“, izjavio je jedan od predstavnika za štampu.No, de Hoh kaže kako Majke Srebrenice mogu tvrditi da je UN-ov lanac komandovanja bio ugrožen ometanjem od strane holandskog ministarstva odbrane, koje je izgleda ostalo u direktnoj vezi sa holandskim oficirima na terenu i utoliko uticalo na njihove odluke.Holandska je vlada saopštila kako ne smatra da bi trebalo da odgovara za bilo šta.Majke Srebrenice su pak rekle da su holandska vlada i UN priznali svoje greške, ali da ne žele da preuzmu odgovornost za ono što su učinili.„Očekujemo da nam isplate odštetu za naš bol, kako bi deca koja su ostala bez roditelja mogla da se školuju i normalno žive“, kaže Subašićeva.S obzirom da nije moguće adekvatno obeštetiti nekoga ko je izgubio čitavu porodicu, neki se eksperti pitaju da li ovaj slučaj uopšte ima smisla.„Lično sumnjam da će time biti rešeni njihovi stvarni problemi“, rekao je profesor Hans Blom, bivši direktor Instituta za ratnu dokumentaciju.„U nekim slučajevima, to samo dovodi do toga da se tragedija neprestano vraća.“Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.