Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SLUČAJ MEDAK: SVEDOČENJE O ZLOČINIMA NAD CIVILIMA

Svedok tvrdi kako tragovi na telima civila sugerišu da su žrtve bile mučene.
By Goran Jungvirth
Na suđenju dvojici hrvatskih generala koji se terete za ratne zločine, penzionisani vojni lekar je ove sedmice ispričao kako je na poprištu bitke koja se odigrala 1993. zatekao leševe civila, te da su na mnogima od njih bili vidljivi i tragovi mučenja.Dvojici generala, Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, u Zagrebu se sudi za zločine koje su hrvatske snage u „Medačkom džepu“ navodno počinile nad srpskim stanovništvom.U optužnici se navodi da je tokom te operacije ubijeno najmanje 29 srpskih civila, da ih je više desetina teško ranjeno, te da su hrvatske snage ubile i najmanje petoricu srpskih vojnika koji su bili zarobljeni ili ranjeni.Većina hrvatskih oficira i vojnika koji su ove sedmice svedočili izjavili su kako nisu videli da je tokom operacije – izvedene sa ciljem proterivanja srpskih pobunjeničkih snaga – bilo ko od civila bio mučen ili ubijen. No, doktor Marko Jagetić je 27. septembra posvedočio da je nakon akcije pronađeno više desetina civilnih leševa.„Gotovo svi . . . su bili civili, i ni kod jednog nije pronađeno nikakvo oružje, niti dokumenta“, rekao je Jagetić, koji je kao vojni lekar predvodio ekipu koja je po okončanju pomenute akcije tragala za leševima.Jagetić je ispričao kako mu je, po naređenju Kornelija Brkića – načelnika saniteta pri glavnom stožeru – bio poveren zadatak pronalaženja 52 tela za razmenu leševa sa srpskim snagama. Rečeno mu je da na tim telima ne sme biti vidljivih tragova mučenja ili zlostavljanja.Napomenuo je da mu je Brkić kazao kako bi, ukoliko ne posluša naređenje, i njegovo telo „moglo završiti na gomili leševa koja će biti razmenjena za mrtve Hrvate“.Većina leševa je, po njegovim rečima, imala rane od vatrenog oružja koje nisu mogle biti nanete iz neposredne blizine. Međutim, brojne posekotine i druge povrede predstavljaju dokaz da je bilo mučenja, te da su civili ubijeni.Na primer, na telu Anđelije Jović video je rane koje su – kako je rekao – bile prouzrokovane time što je žrtva prethodnog dana bila živa nabijena na kolac.Norac je lično unakrsno ispitivao lekara, rekavši da su srpske snage presvukle leševe u civilnu odeću. Okrivljeni general je Jagetića optužio za to da je prema njemu samom gajio ličnu netrpeljivost.„Jagetić je morao da ode u penziju jer je suviše pio, pa je sada ozlojeđen“, rekao je Norac.Do sada su na suđenju – koje je počelo u junu – svedočila samo dva srpska civila. Očekivalo se da će ih se ove sedmice pojaviti još nekoliko, ali nisu. Za period od 20. oktobra do 22. novembra zakazana su svedočenja 28 srpskih svedoka koji su tražili mere zaštite.No, čini se da bi ovosedmična nepojavljivanja mogla biti nagoveštaj novih problema sa svedocima. Hrvatska policija nastoji da pronađe svedoke iz Srbije i Bosne. Neki od onih koji žive u inostranstvu odbili su da dođu u Zagreb, dok su drugi bili preplašeni ili suviše bolesni da bi se lično pojavili, pa će možda morati da svedoče posredstvom direktnog video-linka.Izostali su, dakle, civilni svedoci, ali se umesto njih pojavio izvestan broj vojnih oficira.Bivši komandant gospićkog bataljona, Mile Milković – koji je svedočio 1. oktobra – rekao je kako u Medačkom džepu nije video nikakve civilne leševe.„Nije bilo nikakvih mrtvih vojnika ili civila u mojoj zoni operacije, ali je verovatno bilo ranjenih, jer smo pronašli mnogo okrvavljenih zavoja i ostalog materijala“, rekao je on.Operacija Medački džep počela je 9. septembra 1993. i trajala 18 dana. Milković je kazao da su hrvatski vojnici bili gnevni kada im je naređeno da se povuku iz Džepa, „pošto su morali da predaju zemlju za koju su se borili“ iako je sama operacija bila uspešna.Rekao je da je lično dobio naređenje da se uzdrži od spaljivanja kuća, uništavanja imovine ili ubijanja civila.„Nisam video nikakva ubistva, niti čuo za njih“, rekao je Milković. „Sve što znam o tim zločinima čuo sam iz medija.“I Jandro Grgurić – zapovednik izviđačkog voda koji se pred sudom pojavio dan nakon Milkovića – potvrdio je prethodno svedočenje. U vreme operacije Medački džep, on je bio pripadnik Devete gardijske brigade, kojom je komandovao general Norac. Kazao je i da je pre početka operacije njegov neposredni pretpostavljeni, Josip Krmpotić, sve vojnike upozorio da poštuju zakone i običaje ratovanja.Takođe je potvrdio i ono što je nekolicina svedoka na ovom suđenju već rekla – da su hrvatskim vojnicima pre početka operacije bile deljene knjižice sa uputstvima koja su se ticala pravila ratovanja.„Krmpotić je rekao kako ne smemo da uništavamo srpsku imovinu, niti da im spaljujemo kuće. Što se tiče ratnh zarobljenika i civila, rekao je da ih ne smemo ubijati“, kazao je Grgurić na sudu.Još trojica pripadnika Devete gardijske brigade takođe su 3. oktobra rekli kako tokom čitave operacije nisu prisustvovali nikakvim zločinima počinjenim nad civilima ili neprijateljskim vojnicima. Kazali su i da je vojnicima bilo naređeno da poštuju Ženevsku konvenciju.Vojnici Srećko Marić, Marko Marić i Dinko Sekula izjavili su pred zagrebačkim sudom da ih je Norac lično upozorio da poštuju pravila. Kazali su i da je u jednoj prilici Norac svojim potčinjenima naredio da daju hranu trima srpskim staricama koje su se obratile hrvatskim vojnicima.Suđenje će biti nastavljeno 9. oktobra, kada će svedočiti Kornelije Brkić – bivši načelnik saniteta pri glavnom stožeru i Jagetićev pretpostavljeni.Goran Jungvirth je izveštač IWPR-a iz Zagreba.