SKRAĆENJE OPTUŽNICE ZA OPERACIJU OLUJA

Piše: Caroline Tosh (TU br. 490, 23. februar 2007.)

SKRAĆENJE OPTUŽNICE ZA OPERACIJU OLUJA

Piše: Caroline Tosh (TU br. 490, 23. februar 2007.)

Saturday, 24 February, 2007
Sudije u slučaju hrvatskih generala koji se terete za zločine počinjene tokom Operacije Oluja (1995.) naložile su da optužnica koja je protiv njih podignuta bude skraćena.Naime, 21. februara sudije su potvrdile usmenu naredbu od 9. februara da se smanji broj optužbi protiv Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka.Trojica okrivljenika terete se za progon i ubistvo Srba na području Krajine, u periodu od avgusta do novembra 1995., tokom vojne ofanzive kojom su vraćeni delovi Hrvatske koji su do tada bili pod kontrolom Srba.Sudsko veće je 13. decembra prošle godine – pozivajući se na vlastitu obavezu da obezbedi pravično i efikasno suđenje – zatražilo od tužilaštva da iznese predloge na temelju kojih bi optužnica bila skraćena „makar za trećinu“.Tužioci su pak tvrdili kako je optužnica „već usredsređena na najvažnija krivična dela“. Napomenuli su kako bi dalje sužavanje slučaja moglo da umanji šanse tužioca da dokaže krivicu optuženika.Međutim, rekli su i da će, ukoliko im sud bude naredio da skrate optužnicu, broj opština obuhvaćenih optužnicom smanjiti sa 20 na 14. Takođe su predložili uklanjanje svih odredbi u vezi sa zločinima koji su navodno počinjeni u oktobru i novembru 1995.Sudije su sada naložile da se ti predlozi sprovedu u delo. A suđenje će početi 7. maja.Caroline Tosh izveštava za IWPR.
Croatia
Support our journalists