SIMIĆU ODOBREN ODLAZAK NA POMEN PREMINULOJ MAJCI

TU br. 451, 5. maj 2006.

SIMIĆU ODOBREN ODLAZAK NA POMEN PREMINULOJ MAJCI

TU br. 451, 5. maj 2006.

Simić je sudu najavio da će svoj boravak u Bosni – od 10. do 25. maja – iskoristiti za organizovanje pravoslavnog verskog obreda i obavljanje pravnih formalnosti koje se tiču roditeljske imovine.Od njega se zahteva da ne napušta opštinu Bosanski Šamac i da se svakodnevno javlja lokalnoj policiji. Zabranjeno mu je da komunicira sa svedocima, pa čak i da o svom slučaju razgovara s bilo kim osim sa vlastitim braniocima.Simić je iz pritvora Tribunala bio pušten i u periodu od 4. do 7. novembra 2004., kada je povod za oslobađanje bila očeva smrt. Prilikom odlučivanja o poslednjem zahtevu, sudije su podsetile da se tom prilikom u potpunosti ponašao u skladu sa odredbama kojima je regulisan privremeni boravak na slobodi.
Support our journalists