Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

SIMIĆU ODOBREN ODLAZAK NA POMEN PREMINULOJ MAJCI

TU br. 451, 5. maj 2006.
By IWPR ICTY
Simić je sudu najavio da će svoj boravak u Bosni – od 10. do 25. maja – iskoristiti za organizovanje pravoslavnog verskog obreda i obavljanje pravnih formalnosti koje se tiču roditeljske imovine.Od njega se zahteva da ne napušta opštinu Bosanski Šamac i da se svakodnevno javlja lokalnoj policiji. Zabranjeno mu je da komunicira sa svedocima, pa čak i da o svom slučaju razgovara s bilo kim osim sa vlastitim braniocima.Simić je iz pritvora Tribunala bio pušten i u periodu od 4. do 7. novembra 2004., kada je povod za oslobađanje bila očeva smrt. Prilikom odlučivanja o poslednjem zahtevu, sudije su podsetile da se tom prilikom u potpunosti ponašao u skladu sa odredbama kojima je regulisan privremeni boravak na slobodi.