Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ŠEŠELJ NE DOPUŠTA DA GA PREGLEDA „NEPRIJATELJSKI“ LEKAR

Okrivljeni je sudijama Tribunala rekao i da je njegovo pravo na pošteno suđenje prekršeno.
By IWPR ICTY
Srbijanski političar koji se pred Haškim tribunalom tereti za ratne zločine, Vojislav Šešelj, izjavio je ove sedmice kako ne pristaje da ga pregleda lični lekar predsednika Srbije – jer nema poverenja u njega.Šešelju se sudi zbog učešća u nastojanjima da se pripajanjem pojedinih delova Bosne i Hrvatske stvori Velika Srbija, a on je sudijama rekao da se njegovo pravo na pošteno suđenje „flagrantno krši“.Suđenje je počelo u novembru 2007., ali je u februaru ove godine obustavljeno na zahtev tužilaštva, koje je tvrdilo da svedoci bivaju zastrašivani. Nije poznato kada bi ono moglo da bude nastavljeno.Šešelj u pritvoru boravi od 2003., a tvrdi da je stvarni motiv za obustavu postupka od strane tužilaštva bilo to što bi ga oni izgubili. On ističe da je pred sud izveden veliki broj lažnih svedoka kako bi se izbeglo njegovo oslobađanje, a napominje i da bi trebalo da mu bude isplaćena odšteta „za sve patnje i šest godina provedenih u pritvoru“.Na saslušanju koje je održano ove sedmice, sudija Žan-Klod Antoneti (Jean-Claude Antonetti) je Šešelju rekao kako je sudsko veće zabrinuto za njegovo zdravstveno stanje, zbog čega mu je predložio da ga kardiološki pregleda hirurg-specijalista.„Sekretarijat [Tribunala] je predložio stručnjaka sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Mi smo smatrali da u vezi sa tim nema nikakvih problema. Međutim . . . Vi tvrdite da taj lekar pripada neprijateljskoj političkoj partiji. Ne znam na osnovu čega ste izveli zaključak o njegovoj političkoj pripadnosti, pošto on nije ovde došao da se bavi politikom, već da saopšti kompetentno lekarsko mišljenje“, kazao je sudija.Sudija je želeo da sazna da li Šešelj još uvek odbija da ga pregleda taj lekar, na šta je Šešelj odgovorio potvrdno.„Dobio sam informaciju da je taj lekar, Dragan Dinčić, član [vladajuće] Demokratske stranke (DS) i da je lični lekar predsednika republike, Borisa Tadića“, kazao je Šešelj, koji je u svojim ranijim govorima i knjigama Tadića i njegovu Demokratsku stranku napadao kao izdajnike i sluge Zapada.„S obzirom na to da je on Tadićev lični lekar, ja u njega ne mogu imati nikakvo poverenje i odbijam bilo kakav kontakt s njim“, dodao je Šešelj.Šešelj se tereti za ubistva, mučenja i progone koji su u periodu od avgusta 1991. do septembra 1993. počinjeni zbog navodne želje da se iz pojedinih delova Hrvatske i Bosne proteraju ne-Srbi.Okrivljeni se delimično brani sam, a ove je sedmice iskoristio priliku da sudsko veće upita za nestanak izvesnih video i audio zapisa sa suđenja – koji, po njegovim rečima, predstavlja veoma sumnjivu činjenicu.„Osoba koja vodi moj slučaj, Marina Raguz, obavestila me je pre nekoliko meseci o tome da postoji problem sa video i audio zapisima od 8. januara 2009., kada je na zatvorenon sudskom zasedanju zapštićeni svedok 025 bio ispitivan posredstvom audio-veze. To je veoma važan svedok, a nijedan njegov odgovor se ne može čuti na video-traci“, kazao je Šešelj.On je rekao da ga je Sekretarijat obavestio kako „ne postoje video i audio zapisi sa tog svedočenja, već samo zvanični transkripti“.„Vi vrlo dobro znate da ja uopšte ne verujem zvaničnim transkriptima, pa sam smesta posumnjao da je neko svesno uništio video i audio zapise kako bi slobodno mogao da krivotvori zvanične zapisnike. Šta sam drugo mogao da pomislim?“, upitao je Šešelj. „Ovaj problem dovodi u pitanje moje pravo na odbranu.“Sudija Antoneti je rekao da je zvaničnim dopisom iz Sekretarijata „pre nekih desetak dana obavešten da postoji izvestan tehnički problem“.Šešelj je od sudije zatražio da naloži Sekretarijatu da taj transkript smesta prevede na srpski.On je rekao kako je njegovo pravo na pošteno i adekvatno suđenje „flagrantno prekršeno“, a sve članove sudskog veća je pozvao da se pojedinačno izjasne o tom pitanju.„Ukoliko, g. Šešelj, smatrate da je ovo suđenje predugo, poznato Vam je da u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava okrivljeni može da zatraži da bude privremeno oslobođen ako smatra da u pritvoru boravi nerazumno dugo“, kazao je sudija Antoneti. „Zašto i Vi ne učinite isto?“„Ako moj pritvor traje nerazumno dugo, to nije samo moj problem“, odgovorio je Šešelj. „To je takođe i problem ovog veća. Ono mora da kaže da li je moj pritvor nerazumno dug ili nije.“„U skladu sa pravilima Tribunala, Vi možete od svoje zemlje da zatražite garancije“, zapazio je sudija Antoneti.Šešelj je potom ukazao na to da pravila Tribunala zahtevaju da u slučaju privremenog oslobađanja država u kojoj okrivljeni boravi treba da obezbedi garancije u vezi sa njegovim boravištem.„Kada je reč o toj garanciji, Vama je vrlo dobro poznato da ne postoji niti jedna zemlja na svetu koja bi za mene to garantovala“, odgovorio je Šešelj.„Moj pritvor će očigledno trajati tridesetak godina“, rekao je on.Velma Šarić je obučena novinarka IWPR-a iz Sarajeva.