Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Problemi sa insajderima III: Kapetan Dragan

Dan 151
By IWPR ICTY
Ili jučer ili danas, Kapetan Dragan, odnosno Dragan Vasiljković, je fantastično glumio pred Međunarodnim sudom u Hagu. Jučer je tvrdio da čvrsto veruje da su sve akcije srpske strane u Krajini bile pod kontrolom SDB-a ili MUP-a Srbije, ili JNA. Danas je u unakrsnom ispitivanju rekao da je u stvari mislio na krajinsku Službu državne bezbednosti, Armiju RSK i na krajinsku policiju Milana Martića.

U današnjoj diskusiji sa Miloševićem, koja je bila sve srdačnija što je više vreme odmicalo, Kapetan Dragan (koga je Milošević oslovljavao sa 'Kapetane'), je rekao da nikada nije radio za SDB i da je otputovao u Krajinu samoinicijativno da bi ponudio svoju pomoć. Rekao je da su ga Milan Martić i Milan Babić postavili za komandanta centra za obuku u Golubiću, da je tu dužnost samostalno obavljao i da njegov prijatelj Franko Simatović Fdrenki. Šef specijalnih operacija u SDB-u, s tim nije imao ništa.

Nakon što je jučer opisao svoje bliske kontakte sa nekoliko agenata SDB-a, danas je izjavio da su to bili neslužbeni razgovori, i da oni za njih nisu imali ovlaštenje svojih šefova. Četvoricu DB-ovaca -- Franka Simatovića, Dragana Filipovića, Milana Radonjića i Jovicu Stanišića -- za koje je jučer tvrdio da su imali kontrolu u Krajini, danas je opisao kao jedine ljude iz Službe koji su uopšte tamo dolazili u dobadok je on tamo bio. U novoj svedokovoj verziji, oni su se u Krajini zadržavali samo kratko, tek dovoljno dugo da prikupe informacije.

Jučer je Vasiljković svedočio da ga je iz Krajine izbacio Stanišić, koji je prenosio naređenje 's vrha', i da je on to protumačio kao da je naređenje stiglo ili od predsednka Srbije, ili od ministra unutrašnjih poslova. Danas je objasnio da to šta ga je Stanišić oslobodio dužnosti ne znači i da ga je Stanišić postavio. 'I Patrijarh Pavle je mogao da me oslobodi dužnosti.'

Iznenađenja nisu tu prestala. Na Miloševićevu sugestiju da ga je možda Babić proterao iz Krajine, Vasiljković je odgovorio: 'Ja sam imao osećaj da je Babić bio iznad Vas. Da ste Vi imali kontrolu, i Frenki i ja bismo ostali… Mislio sam onda da je Babić nazvao Vas, a da ste Vi nazvali Stanišića i rekli mu da se ne vraćam [u Krajinu].' MILOŠEVIĆ: 'Da li bi mogao da zaključiš, upravo zbog pritiska tamo, da te niko nije smenio, nego da je Stanišić hteo da te zaštiti od konflikta između Martića i Babića?' VASILJKOVIĆ: 'Nisam na taj način o tome razmišljao, ali ima tu logike.'

Svedok je već govorio o svojim sukobima sa Babićem, a i Milošević je verovatno o njima znao još tada. Optuženi je nastavio da razvija priču, i sugerisao da je Babić hteo da ponizi Vasiljkovića koji je imao status heroja, dok je Babić gubio političku i popularnu podršku. U ovoj fazi je unakrsno ispitivanje već počelo da zvuči kao intimni razgovor dvojice prijatelja. Kapetan je rekao Miloševiću da je bio razočaran kada je promenjen odnos prema njemu iako je neposredno pre toga sa svojim jedinicama porazio znatno brojniju hrvatsku vojsku kod Gline. Umesto da bude odlikovan, on je odbačen. 'Nisam mogao da pretpostavim da neću da dobijem podršku od Vas i od JNA protiv Babića, pa sam Vas optužio …' Zatim je pokazao razumevanje za Miloševićevu poziciju rekavši da on (Milošević) nikako nije mogao dobro da prođe, i da ne bi voleo da je bio na njegovom mestu.

Razgovor između Vasiljkovića i Miloševića je ličio na epizodu loše sapunske serije. Posmatrači gotovo da su očekivali da čuju violine, dok na pozornici sin otkriva da ga tata ipak voli, a da ih je zavadio zao stric. Naši sin i tata su još malo ogovarali zlog strica Babića pre nego što je Miloševič od svedoka zatražio da povuče još jedan deo izjave koji je dao tužilaštvu.

U izjavi stoji: 'Po mom mišljenju, ratne operacije u Krajini je finasirala Srbija, ali ja za to nemam dokaza.' Publika je zadržala dah čekajući da vidi kako će mlađi čovek da objasni ovu izjavu, a da pri tome ne izgubi naklonost starijega. 'Uopšte se ne sećam da sam ovo rekao!', uzviknuo je Vasiljković, iako je morao da se složi da su njegovi inicijali na dnu strane, što znači da je proverio zapis i složio se sa sadržajem. Milošević mu je priskočio u pomoć, napadajući tužilaštvo da postavljaju pitanja na način koji dovodi do pogrešnih interpretacija. Svedok je nastavio da se čudi. 'Nije mi jasno kako je ovo došlo u moju izjavu.' Milošević je ljubazno pomogao: 'Kapetane, Vi niste prvi svedok koji u svojoj izjavi pronalazi stvari koje nije hteo da kaže.' Na kraju je Vasiljković rekao da mu je žao što je potpisao, da on tako nešto ne bi rekao, da je u pitanju bila greška, i da uostalom njegovo mišljenje nije tu odlučujuće.

Svedok se na sličan način ponašao do kraja unakrsnog ispitivanja. (…) Srbija nije u ratu finansijski pomagala krajiške Srbe; smatra da je milion maraka, koliko je Dafina Milanovic dala za vojnu opremu i uniforme, bilo privatna donacija; video_snimak Crvenih Beretki iz 1997 godine na kome se vide svi važni ljudi Službe bezbednosti nije ono šta se misli da jeste; Frenki je prosto uzeo ime 'Crvene beretke' za novu jedinicu koju je formirao da bi je učinio atraktivnijom za mlade regrute, kao da ima herojsku tradiciju; Frenki je u govoru na toj proslavi namerno uveličao tradiciju i ulogu Crvenih Beretki da bi impresionirao Predsednika Miloševića. 'Mora da je to na Vas ostavilo utisak, gospodine Predsedniče,' Vasiljković je rekao optuženom.

Do kraja današnjeg unakrsnog ispitivanja, Milošević se nije vratio na temu 'direktive sa vrha',koju su Vasiljkoviću prenela dvojica agenata SDB-a, da treba na pet godina da nestane iz zemlje. Verovatno i Kapetan Dragan željno očekuje da čuje Miloševićevu teoriju o tome.

Sutra će tužioci imati priliku da ponovno ispitaju svedoka i da pokušaju da rehabilituju ili objasne njegovo kontradiktorno svedočenje. Bez obzira za koju verziju će Vasiljković na kraju da se odluči, tužilac Dermot Grum ima pred sobom zlatni rudnik informacija u sakrivenih u dokumantaciji Fonda kapetan Dragan. Da bi se kvalifikovao za pomoć, svaki borac je morao da ispuni detaljne formulare, uključujući ime jedinice u kojoj je lsužio, kada je I gde je na ratištu ranjen, i kakva je priroda povreda. Fond ima dokumentaciju za oko 67 hijada osoba. Bez obzira šta Kapetan Dragan kaže o tome ko se borio u Krajini, a ko nije, i pod čijom komandom, dokumentacija njegovog fonda govori glasnije, i ne menja svoju priču u ovisnosti od toga ko postavlja pitanja.