PRIJEDLOG DA SE MLADIĆ PROGLASI MRTVIM

Piše: Katherine Boyle iz Haga (TU br. 476, 10. novembar 2006.)

PRIJEDLOG DA SE MLADIĆ PROGLASI MRTVIM

Piše: Katherine Boyle iz Haga (TU br. 476, 10. novembar 2006.)

Saturday, 11 November, 2006
Mladićevo hapšenje jedna je od posljednjih prepreka koje Srbija mora savladati na putu ka Evropskoj Uniji, a Nezavisna asocijacija studenata Pravnog fakulteta iz Beograda se nada da će im pokretanje zakonskog procesa proglašenja njegove smrti omogućiti da uklone tu barijeru.Mladić (64) se tereti da je tokom rata (1992-95.) komandovao zajedničkim zločinačkim poduhvatom prisilnog razmiještanja, progona i ubijanja ne-Srba u Bosni, a već više od decenije nalazi se u bjekstvu.Studenti su svoj zahtev predali lokalnim vlastima, tvrdeći da je po Zakonu o vanparničnom postupku, koji se primjenjuje u Srbiji, pravno moguće da se general proglasi mrtvim.Oni se pozivaju na vrijeme koje je proteklo otkako je Mladić nestao i njegove ozbiljne zdravstvene probleme – što su, po njima, znaci da je on vjerovatno preminuo.Međutim, Član 57 Zakona o vanparničnom postupku navodi nekoliko uslova koji moraju biti ispunjeni prije no što bi Mladić mogao biti proglašen mrtvim, a bjegunac neke od njih ne ispunjava.Mladić bi morao imati makar 70 godina, a studenti bi morali dokazati i da u proteklih pet godina o njemu nema nikakvih vijesti.Postoje, međutim, dokazi da je Mladić 2005. bio u kontaktu sa licima koja su mu navodno pomogla da se sakrije od vlasti.I tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Karla del Ponte (Carla del Ponte), izjavila je kako vjeruje da se Mladić i dalje skriva u Srbiji. U junu 2006., ona je pred Vijećem Sigurnosti Ujedinjenih nacija rekla da za to što Mladić nije uhapšen odgovornost snosi Beograd, te da odsustvo saradnje između civilnih i vojnih vlasti pothranjuje taj problem.Del Ponteova je pokušaje da se osigura njegovo hapšenje nazvala „teškim i frustrirajućim procesom“.Mladić je sve do maja 2002. – do kada je od podizanja optužnice pred MKSJ-om prošlo sedam godina – bio aktivni oficir Vojske Jugoslavije (VJ).Katherine Boyle izvještava za IWPR iz Haga.
Support our journalists