Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Prihvaćen Karadžićev zahtev za slanje obavezujućeg poziva generalu bosanskih Srba

Kao neko ko je u decembru osuđen za genocid, general Zdravko Tolimir je odbio da se dobrovoljno pojavi kao svedok odbrane na suđenju ratnom predsedniku.
By Rachel Irwin
  • Judges have granted Radovan Karadzic’s request to subpoena Zdravko Tolimir. (Photo: iCTY)
    Judges have granted Radovan Karadzic’s request to subpoena Zdravko Tolimir. (Photo: iCTY)

Sudije su odobrile zahtev Radovana Karadžića za upućivanje obavezujućeg poziva osuđenom visokom oficiru bosanskih Srba da svedoči o događajima u Srebrenici 1995. godine.

Reč je o generalu Zdravku Tolimiru, koji je bio pomoćnik komandanta za obaveštajne poslove i bezbednost u vojsci bosanskih Srba (Vojska Republike Srpske, VRS). U decembru 2012., on je osuđen za genocid i izrečena mu je kazna doživotne robije. (Više o tome vidi u tekstu „Srpski general Tolimir osuđen za genocid“.)

Tolimir je odbio da dobrovoljno svedoči u prilog Karadžiću, koji mu je kao ratni predsednik bosanskih Srba bio pretpostavljeni.

U svom zahtevu za upućivanjem obavezujućeg poziva, Karadžić je rekao kako očekuje da svedok posvedoči kako nikada nije obavestio okrivljenog da će „zarobljenici iz Srebrenice biti, jesu, ili su bili pogubljeni“, te da nije postojao „nikakav plan ili očekivanje da će bosanski Muslimani biti prisilno razmešteni ili na bilo koji način povređeni“.

Karadžić se za genocid tereti u vezi sa masakrom koji je u julu 1995. počinjen u Srebrenici, gde je preko 7,000 bosansko-muslimanskih muškaraca i dečaka bilo ubijeno nakon što su snage bosanskih Srba zauzele taj grad.

Sudije su procenile da se „informacije koje se traže od Tolimira odnose na jasno utvrđena pitanja, te da su značajna za optuženikov slučaj“. Te informacije, pogotovo one koje se tiču šifrovanog dnevnika komunikacija, „ne mogu se pribaviti drugim putem“, tvrde oni.

Datum Tolimirovog svedočenja još uvek nije utvrđen.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.