Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Pretresno veće ocenilo da bivši sudija Ustavnog suda nije dovoljno objektivan da veštači

Dan 191
By IWPR ICTY
Pretresno veće je odbilo da sasluša veliki deo izjave veštaka tužilaštva, sa obrazloženjem da sumnjaju u njegovu objektivnost. Stručnjak za jugoslavesnko ustavno pravo, Dr Ivan Kristan, je bio član Ustavnog suda SFRJ u doba kada je taj sud razmatrao pitanje statusa Kosova. Presuda nije bila izrečena, a Dr Kristan je izjavio za javnost da smatra da je Srbija prekršila jugoslavenski Ustav time što je poništila autonomni status Kosova. Sama činjenica da je Dr Kristan svoje mišljenje tada objavio učinila je da ga je Pretresno veće sada ocenilo kao neobjektivnog svedoka. Sudije su zato odbili da uzmu u obzir njegove argumente o pravu Kosovara na samo-opredeljenje i otcepljenje.

Ostatak svedočenja Dr Kristena se odnosi na ustavna prava Predsedništva SFRJ, Predsednika Republike Srbije i Vrhovnog veća odbrane FRJ. Dr Kristen će imati priliku da svedoči o ovim pitanjima, ali tek kada budu rešeni problemi sa rasporedom i prevodom, zbog kojih je došlo do zastoja u pretresu.

Članovi Veća su naglasili da ne sumnjaju u stručnost Dr Kristena, i da je razlog za njihovu odluku isključivo to što je Dr Kristen dao izjavu o predmetu koji je tada bio pred Ustavnim sudom SFRJ o pitanju koje sada razmatra Međunarodni sud. Iz odluke Sudija se čini da oni ne bi sumnjali u objektivnost Dr Kristena da je on to isto svoje mišljenje objavio u stručnom časopisu. U međunarodnom pravu, činjenica da je veštak analizirao problem koji sud razjmatra, nije razlog da ga se diskvalifikuje. Naprotiv, u kompleksnim pitanjima ustavnog prava, smatra se vrlo korisnim ako je veštak proveo mnogo vremena proučavajući problem koji je predmet raspprave.

Ni jedna odredba Statuta ili Pravilnika Međunarodnog suda se ne odnosi direktno na problem objektivnosti veštaka, tako da su se članovi Veća u donošenju ove odluke rukovodili svojim iskustvima u domaćem pravu i argumentima koje su izneli prijatelji suda i tužioci. U različitim pravosudnim sistemima su u upotrebi različiti kriterijumi za ocenjivanje objektivnosti i stručnosti sudskih veštaka. U kontinentalnom, građansko-pravnom sistemu, veštaci gotovo da imaju status sudskih svedoka, osoba koje nemaju lični inters u predmetu i čije znanje i iskustvo osvetljavaju probleme o kojima se diskutuje. U američkoj varijanti običajnog prava, obe strane imaju mogućost da dovedu svoje veštake, koji mogu da daju potpuno oprečne ocene problema.

Na neki način, Dr Kristan je u poziciji lekara koji je pozvan da svedoči o žrtvi. Lekar nije indiferentan prema žrtvi, ali to ne umanjuje njegovu stručnost, koja je rezultat školovanja, ali i direktnih saznanja o žrtvi. Lekar u tom slučaju ne bi bio pozvan da veštači u predmetu, ali bi informacije iz njegovog svedočenja mogle da budu izuzetno korisne.

Uloga koju je Dr Kristan igrao u rešavanju statusa Kosova ga možda diskvalifikuje kao objektivnog veštaka, ali bi njegova stručnost o tome pitanju mogla da bude tim veća. S druge strane, sudije Pretresnog veća nisu uzeli u obzir da je Dr Kristan kao sudija Ustavnog suda bio smatran objektivnim stručnjakom u doba kada je izjavio da smatra da je oduzimanje autonomije Kosovu bilo neustavno.

Sve u svemu, odluka Veća je znatno umanjila količinu informacija koje bi sudije i javnost dobili da je Dr Kristen svedočio u potpunosti. Sudije su pogotovo sposobni da saslušaju mišljenje veštaka i njegovo objašnjenje na koji je način došao do svojih zaključaka, i da onda procene njegovou objektivnost. Dr Kristen nije bio stranka u predmetu, već sudija koji je bio u poziciji da daje svoje mišljenje upravo zato što bio smtran objektivnim. Pretresno veće očigledno ne razlikuje neutralnost od objektivnosti. Dr Kristen, koji je izneo svoje mišljenje, nije neutralan postmatrač, ali to samo po sebi ne znači da nije objektivan.

Tužilac Džefri Najs (Geoffrey Nice) je rekao sudijama da je veoma teško naći stručnjaka za jugoslvensko ustavno pravo koji bi bio spreman da svedoči. Kako su sudije odbile i predlog prijatelja suda Stivena Keja (Steven Kay) da Dr Kristen bude saslušan kao običan svedok, tužioci sada moraju da nađu drugi način da iznesu te dokaze.

Bez sumnje je da bi informacije koje bi Dr Kristen izneo bile korisne sudijama. On je trebao da objasni na koji je način u Srbiji bio interpretiran Ustav da se opravdali naustavni postupci. Kosovu je na taj način bespravno oduzeta autonomija, zatim je donet zakon o posebnim merama u slučaju 'vanrednog stanja', pa je 'vanredno stanje' proglašeno na Kosovu. Nakon toga je srpska vlast otpustila 600,000 radnika Albanaca, ukinula skupštinu i Izvršno veće Kosova, izbacila iz Saveznog predsedništva delegate sa Kosova, preuzela kontrolu nad lokalnim medijima, itd.

Iz analize Dr Kristena se vidi da su mere koje je sprovela vlada Srbije bile deo drakonskog plana da se uspostavi potpuna kontrola nad pokrajinom, kroz zlostavljanje stanovnika (iz drugih svedočanstav i dokaza se vidi da su na meti bili gotovo isključivo Albanici). To su značajni dokazi, koji bi stavili u kontekst izjave albanskih političkih vođa koji su već svedočili pred ovim sudom. Sudije su samo sebe zakinuli time što nisu saslušali ovog svedoka, i prisilili su tužilaštvo da traži alternativni način da iznese ove dokaze. Ironija je da bi, da je Ustavni sud tada presudio o ustavnosi zakona i postupaka Srbije, Pretresno veće sada uzelo u obzir i njihovu presudu i eventualno suprotno mišljenje nekog od njegovih sudija.