Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

PRED SUDOM REČENO DA ČERMAK NIJE BIO NADLEŽAN ZA POLICIJU

Bivši hrvatski zvaničnik posvedočio je da je optuženi general ipak preduzeo mere za zaustavljanje zločina koje je činila hrvatska vojna policija.
By IWPR ICTY
Na suđenju bivšem hrvatskom generalu Ivanu Čermaku, jedan bivši general hrvatske vojske izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom kako okrivljeni nije bio nadležan za izdavanje naređenja policijskim snagama tokom presudne ofanzive koja je izvedena u avgustu 1995. godine.Zajedno sa generalima Antom Gotovinom i Mladenom Markačem, Čermak se tereti za zločine koji su nad srpskim civilima počinjeni tokom i nakon hrvatske vojne Operacije Oluja u gradu Kninu.Čermak je bivši pomoćnik hrvatskog ministra, koga je na mesto komandanta kninskog garnizona predsednik Hrvatske Franjo Tuđman postavio 5. avgusta 1995. Okrivljeni je tu dužnost, kako se navodi u optužnici, obavljao do 15. novembra iste godine.U optužnici se kaže i da je on „imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima jedinica HV-a i elementima koji su ih sačinjavali ili su im bili priključeni, ili su pak operisali u kninskom garnizonu; kao i nad civilnom policijom na području garnizona i susednim područjima“.Međutim, bivši zamenik hrvatskog ministra ekonomije i vojni starešina, Zdenko Rinčić, izjavio je ove sedmice u Tribunalu da Čermak – kako u samom gradu, tako i u okolini – nije bio nadležan ni za civilnu, ni za vojnu policiju.Rinčić je ispričao kako je u Knin bio poslat da bi nadgledao ekonomski oporavak, te kako se sa Čermakom redovno sretao na koordinacionim sastancima.Rekao je i kako veruje da je Čermak, koji se izjasnio kao nevin po svim tačkama optužnice, za zločine počinjene tokom Operacije Oluja prvi put čuo od lokalnog komandanta Ujedinjenih nacija, Kanađanina Alena Foranda (Alain Forand).Rinčić je bio pitan za Forandovo pismo Čermaku, koje nosi datum 11. avgust 1995. i u kojem komandant UN-a naglašava kako postoje „masovna i sistematska pljačka i uništavanje imovine i stoke“.A u nastavku kaže: „Još jednom protestvujem zbog tih postupaka i tražim od vas da udvostručite svoje napore“.Rinčić je kazao kako je, „odmah“ pošto je saznao za te prekršaje, „g. Čermak preduzeo mere – obavestio je vojnu policiju i zatražio hitnu akciju kako bi se obuzdale takve aktivnosti“.A potom je sudijama rekao i sledeće: „Želeo bih da vas podsetim na to da su tokom prvih nekoliko dana u Kninu uslovi bili krajnje teški. Trebalo je mnogo napora pre no što je išta učinjeno, i mnogo toga je trebalo raspraviti kako bi se uveo red unutar i oko Knina.„Nakon što je g. Čermak prvi put dobio tu informaciju bio je veoma ljut i veoma uzrujan, pa po tome i znam kada je za te događaje čuo prvi put, kao i da je trebalo vremena da ta informacija dođe do njega.“Međutim, na saslušanju koje je održano 30. septembra, Rinčić je rekao da – iako je Čermak sazvao sastanak na kojem se raspravljalo o tom pitanju – general nije bio ovlašćen da izdaje bilo kakva naređenja.„Video sam to svojim očima“, kazao je Rinčić.„Znam da je od njih [policije] tražio da nešto urade, ali da im nije naređivao, jer nije mogao to da čini“, nastavio je svedok.Rinčić je potom rekao: „One koji su izdavali naređenja – koji je trebalo da ih izdaju i koji su ih zaista izdavali – njih bi trebalo da pitate o tome, a ne ove momke.“Na pitanje koga naziva „momcima“, Rinčić je odgovorio: „Mislim na ove generale.“Daniella Peled je urednica IWPR-a u Londonu.