Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

PRED SUDOM REČENO DA ČERMAK NIJE KONTROLISAO POLICIJU

Svedok odbrane je pred Tribunalom kazao da je uloga bivšeg hrvatskog generala bila isključivo administrativna.
By Julia Hawes
Kao komandant kninskog garnizona, bivši general hrvatske vojske Ivan Čermak nije bio neposredno nadležan za organizovanje ili nadziranje aktivnosti civilne policije – izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom jedan svedok odbrane.Bivši komandant policije Kristofer Albiston (Christopher Albiston) izjavio je kako Čermak nije bio u prilici da disciplinuje civilnu policiju. Time je odgovoreno na navode tužilaštva po kojima je Čermak trebalo da spreči zločine koji su počinjeni tokom i nakon hrvatske vojne ofanzive pod nazivom Operacija Oluja.Čermaku se, zajedno sa generalima Antom Gotovinom i Mladenom Markačem, pripisuje odgovornost za zločine koji su nad srpskim civilima počinjeni tokom i nakon Operacije Oluja – izvedenoj u avgustu 1995. sa ciljem ponovnog zauzimanja područja Krajine, koje su do tada kontrolisali Srbi.Čermaka je na mesto zapovednika kninskog garnizona postavio tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman, a optužnica mu pripisuje odgovornost za održavanje reda unutar jedinica Hrvatske Vojske (HV) iz sastava tog garnizona, kao i unutar civilne policije.Tužilaštvo tvrdi da su jedinice pod vođstvom pomenutih generala vršile pljačku i palež tokom i nakon Operacije Oluja.Čermak se u optužnici tereti da je dozvolio i negirao zločinačke aktivnosti tokom Operacije Oluja, da nije uspostavio red među onima koji su mu bili potčinjeni, kao i da je međunarodnoj zajednici pružao lažna uveravanja da su preduzete mere za zaustavljanje tih zločina.Na temelju vlastitog uvida u dokumenta i iskaze svedoka, kojeg mu je omogućio tim odbrane, Albiston je zaključio kako Čermak zapravo nije imao kontrolu nad svojim „potčinjenima“ iz sastava hrvatske policije.Nakon što je 28 godina obavljao posao policajca i zapovednika policije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Albiston je kao policijski komesar pri misiji Ujedinjenih nacija 2001. bio poslat na Kosovo.Tim odbrane je od Albistona – kako je on rekao sudijama – zatražio mišljenje o Čermakovoj krivičnoj odgovornosti u vezi sa navodima iz optužnice.Jedno od njegovih najranijih otkrića, do kojeg je došao na temelju uvida u „hiljade“ dokumenata, ticalo se – tvrdi Albiston – i stepena kontrole koji je Čermak imao pri komandovanju kninskim garnizonom.„Jedinica garnizona . . . bila je, kada je reč o brojčanoj snazi, veoma mala“, rekao je Albiston sudijama, pri čemu nije precizirao o kojoj se snazi radilo. „Funkcija koju je on obavljao bila je pre administrativna, nego komandno-operativna.“Čermakova braniteljka Džilijen Higins (Gillian Higgins) pitala je Albistona da li je, po njegovom mišljenju, komandant garnizona imao bilo kakvu kontrolu nad civilnom policijom.„Na osnovu dokumenata je jasno to da je funkcija komandanta garnizona – vojna funkcija“, rekao je Albiston. „[Dokumenti] su prilično jasni kada je reč o ulozi komandanta garnizona, koja se tiče saradnje i koordinacije sa civilnom policijom, a ne komande ili kontrole nad civilnom policijom.“Higinsova je od Albistona zatražila da definiše te dva tipa odgovornosti.„U policiji, komanda i kontrola ukazuju na odgovornost, pošto komandovanje podrazumeva funkciju pojedinca da izdaje naređenja, instrukcije, utvrđuje politiku, preuzima liderstvo – pri čemu zauzvrat očekuje da ti nalozi budu izvršeni i uslišeni“, rekao je Albiston sudijama.Saradnja podrazumeva to da se više grupa povezuje radi nekog zajedničkog cilja – rekao je Albiston sudijama, ističući kako je za saradnju u vojnim i policijskim poslovima važno to da se na odgovarajući način utvrde različita područja odgovornosti.Albiston je sudijama rekao i kako je za potrebe pisanja izveštaja – osim što je ispitivao dokumentaciju civilne policije – proučavao i interna dokumenta iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).„Ni u jednoj od tih [MUP-ovih] i struktura civilne policije nema ni pomena o komandantu garnizona“, rekao je Albiston. „Ne pominje se general Čermak.“Higinsova je ukazala na jedan dokument na koji se i Albiston pozvao u svom izveštaju, a u kojem viši policijski koordinator, Marijan Tomurad, od predstavnika civilne policije zahteva da prisustvuju sastancima sa generalom Čermakom, koji su bili gotovo svakodnevni.„Po meni, to znači da ako je Čermak, kao komandant garnizona, na bilo koji način figurirao u hijerariji MUP-a ili civilne policije, tada svakako ne bi bilo potrebe za tim da se od zvaničnika civilne policije traži da prisustvuju sastancima kojima je on predsedavao“, rekao je Albiston sudijama.Da je Čermak zbilja imao kontrolu nad civilnom policijom, dodao je Albiston, moglo bi se očekivati da će se njegovo ime pojaviti i u naredbama civilnoj policiji, transferima ili imenovanjima viših zvaničnika policije, te u nekim izveštajima koji su upućivani višim instancama MUP-a. A Albiston, kako je naveo, nije našao ni na kakav dokaz za to u dokumentima u koja je imao uvid.Albiston se pozvao na jedan radni nalog, koji nosi datum 3. avgust 1995., i koji su razmenile civilna i vojna policija. U njemu se, po Albistonovim rečima, naglašava važnost saradnje između ministarstva odbrane i vojne policije, kao i MUP-a i civilne policije, kako bi se uspostavili i očuvali zakon i poredak nakon Operacije Oluja.„Premda je u mnogim aspektima [Čermak] bio doživljavan kao središnja tačka saradnje i koordinacije, kada se podrobnije razmotri operativna odgovornost, pokazuje se da nema Čermaka“ u radnim nalozima koji se tiču Operacije Oluja – kazao je Albiston.Čermak nije imao nikakvu ulogu u operativnim stvarima, dodao je on.Higinsova se pozvala na više dokumenata iz avgusta 1995., koje je Joško Morić iz Ministarstva unutrašnjih poslova uputio policijskoj administraciji. Morić u tim pismima zahteva blokade puteva, kao i saradnju sa civilnom policijom kako bi se nakon Operacije Oluja izbeglo bilo kakvo paljenje kuća i nelegalno oduzimanje pokretne imovine zakonitim vlasnicima sa oslobođenih teritorija.Higinsova je Albistona pitala i da li smatra da je Čermak bio pravno odgovoran za sprečavanje takvih zločina, ili kažnjavanje civilne policije za njene postupke.„Ne postoji nikakva uloga komandanta garnizona koja bi se ticala civilne policije i krivičnih dela koja bi ona mogla počiniti“, rekao je Albiston sudijama, dodajući kako Čermak nije bio zakonski ovlašćen da sprovodi ili nadzire bilo kakve krivične istrage unutar vojne ili civilne policije.Prilikom unakrsnog ispitivanja svedoka, tužiteljka Katrina Gustafson je Albistona pitala da li je – osim što je istražio dokumentaciju MUP-a – tragao za bilo kakvim drugim mogućim dokazima koji bi se ticali Čermakove nadležnosti nad policijom.„Pregledao sam dokumenta koja su se ticala prirode vojnih ovlašćenja komandanta garnizona, usredsređujući se pre svega na uticaj ili ulogu u civilnoj policiji“, kazao je Albiston.„Da li se sećate da ste u dotičnim dokumentima HV-a ili MUP-a videli bilo kakav dokaz bilo kakve odgovornosti komandanta garnizona?“, upitala je Gustafsonova.Albiston je sudijama rekao kako se ne seća da je video bilo kakav dokaz za to.„Kada je u pitanju civilna policija, nisam ispitivao nikakva dodatna ovlašćenja, jer ovlašćenja koja se tiču civilne policije deluju sasvim jasno“, dodao je Albiston.Suđenje se nastavlja iduće sedmice.Julia Hawes izveštava za IWPR iz Haga.