Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

POVUČENA OPTUŽBA ZA SILOVANJE U SLUČAJU DELIĆ

Sudije su zaključile da ne postoji dovoljno dokaza koji bi potkrepili tu tačku optužnice protiv komandanta bosanske vojske.
By IWPR ICTY
Na suđenju bivšem vrhovnom komandantu bosanske vojske, Rasimu Deliću, optuženi je ove sedmice oslobođen one tačke optužnice koja se odnosila na silovanje.Tužilaštvo je ovog meseca okončalo svoj dokazni postupak, da bi potom odbrana 14. februara predložila povlačenje pomenute tačke.Prema pravilima Tribunala, odbrana može tražiti oslobađanje klijenta po bilo kojoj tački optužnice ukoliko smatra da ona nije dokazana od strane tužilaštva.Sudija Bakone Moloto obavestio je sud: „Kada ne postoji dokaz koji bi potkrepio neku tačku optužnice, treba doneti oslobađajuću presudu.“Tužilaštvo jeste navelo da je Delić odgovoran za silovanje ili seksualno zlostavljanje triju žena – koje je u septembru 1995. počinjeno u mužahedinskom logoru Kamenica – ali se saglasilo da ne postoji dovoljno dokaza koji bi omogućili osudu po toj tački.Nakon što su saslušani dokazi dvojice svedoka koji su razgovarali sa navodnim žrtvama silovanja, sudsko veće je zaključilo da tačka koja se tiče silovanja „nije potkrepljena dokazima na osnovu kojih bi moglo da dođe do osude“.Delić ostaje optužen za druge ratne zločine koje je pod navodno pod njegovom komandom počinio odred mudžahedina – u čijem su sastavu bili muslimanski dobrovoljci – tokom 1994. i 1995.U optužnici se navodi da su mudžahedini ubili izvestan broj pritvorenih bosanskih Hrvata i Srba, te da Delić, iako je bio upoznat sa time, te zločine nije adekvatno istražio, niti se založio za to da počinitelji budu kažnjeni.Sudsko veće je zahtevalo da, radi uštede u vremenu, odbrana odustane od izvesnog broja pozvanih svedoka.Dokazni postupak odbrane počeće 4. marta.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.