POTVRĐENA PRESUDA TUTI I ŠTELI

TU br. 451, 5. maj 2006.

POTVRĐENA PRESUDA TUTI I ŠTELI

TU br. 451, 5. maj 2006.

Dvojica optuženika su u martu 2003. proglašeni krivim za učešće u etničkom čišćenju Mostara tokom 1993. i 1994.Tuti je, kao osnivaču Kažnjeničke bojne – jedinice koja je u okviru Hrvatskog vijeća obrane (HVO) funkcionisala kao civilna i vojna vlast u delovima Bosne koji su bili pod kontrolom Hrvata – izrečena kazna od 20 godina zatvora. A Štela, koji je bio zapovednik takozvane antiterorističke grupe iz sastava pomenute jedinice, osuđen je na 18 godina.Ova formacija je tokom 1992. sudelovala u proterivanju Srba iz Mostara, da bi potom predvodila i kampanju etničkog čišćenja Muslimana u ovom gradu. Muslimanski zatočenici i ratni zarobljenici mučeni su na Heliodromu, nekadašnjoj vazdušnoj bazi nadomak Mostara. A četvorica muslimanskih ratnih zarobljenika prisilno su odevena u hrvatske uniforme, te su im date i drvene puške kako bi poslužili kao „mamac“ za privlačenje neprijateljske vatre.Žalbene su sudije zaključile da je sudsko veće pri razmatranju ovog slučaja načinilo niz grešaka, pa je stoga odbacilo veliki broj navoda iz prvobitne presude. Međutim, sudija Fausto Pokar (Fausto Pocar) naglasio je da te greške „nisu uticale na samu kaznu“.Odbačena je većina primedbi sadržanih u žalbi koju su podnela dvojica optuženika. Najzad, žalbeno je veće potvrdilo da se njihove presude kreću „unutar raspona kazni koje bi im izreklo svako razumno sudsko veće“.Pred sam kraj zasedanja, u raspravu je pokušao da se umeša i sam Štela, koji je ovakvu odluku okarakterisao kao „nepravdu“.
Support our journalists