Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Počelo drugo srebreničko suđenje

By IWPR ICTY
Drugo srebreničko suđenje je počelo sa dva dana zakašnjenja zato što je jedan od optuženih priznao svoju krivicu u pretparničnom postupku. Na početku današnje rasprave je optuženi Vidoje Blagojević uložio žalbu u vezi advokata koji mu je dodeljen: 'Ja nemam advokata,' rekao je Sudu, 'a osobe koje se pretstavljaju [kao moji advokati] su mi bili nametnuti.' (dvostruki prevod, prim.prev.) Predsedavajuću sudija Liu je potvrdio da je tako zaista bilo odlučeno na sastanku pre početka suđenja i naznačio je da možda postoji potreba da se održi još jedan takav sastanak, da bi se utvrdilo da li se advokat konsultovao sa optuženim. Tada je Sudija Liu prepustio reč tužiocu.

Uvodna reč tužioca Pitera Mekloskog (Peter McCloskey) o onome što njegov tim želi da pokaže da je bio najstrašniji genocid na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata bila je suzdržana. Kako je general Radoslav Krstić pred ovim sudom već osuđen, nakon 98 dana suđenja, za svoju ulogu u srebreničkom maskaru, tužilaštvo planira da utvrdi mnoge činjenice kroz iznošenje zapisnika sa tog suđenja. To dozvoljava Pravilo 92bis (D) Pravilnika Međunarodnog suda, pod pretpostavkom da se zapisnik sa prethodnog suđenja ne odnosi na ponašanje ili dela optuženog.

Kada se dokaže da se u pitanju zaista bili genocid i ratni zločini, fokus suđenja će biti dokazivanje uloge trojice optuženih u tim zločinima. Blagojević je bio komandant bratunačke, a Dragan Obrenović zvorničke brigade vojske Republike Srpske. Dragan Jokić je bio načelnik inžinjerije zvorničke brigade. Ove dve brigade su kontrolisale severozapadnu Bosnu, uključujući Srebrenicu.

Sva trojica su optuženi za učešće u zajedničkom kriminalnom poduhvatu ubistva bosanskih Muslimana, mladića i odraslih muškaraca, i nasilnog proterivanja njihovih žena i dece iz tzv. zaštićene zone oko Srebrenice u četiri dana jula 1995. Ostali učesnici navodnog zajedničkog zločinačkog poduhvata su Ratko Mladić (optužen, nalazi se na slobodi), Milenko Živanović, Radislav Krstić (osuđen), Vinko Pandurević (optužen, na slobodi), Ljubiša Beara (optužen, na slobodi), Vujadin Popović (optužen, na slobodi) i Momir Nikolić (optužen, priznao krivicu.)

Blagojević i Obrenović su optuženi i na osnovu komandne i na osnovu lične odgovornosti kao učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Svi koji komanduju vojnim grupacijama su odgovorni za kriminalne postupke svojih podređenih ako su znali ili su trebali da znaju da se podređeni priprema da počini krivično delo, a ako nisu ništa učinili da spreče zločin ili kazne počinioce.

Tužilac Mekloski navodi da su postojala četiri ključna komandnta u napadu na Srebrenicu. Mladić, Krstić, Blagojević i Obrenović. Jokić, kaže tužilac, je bio ključna osoba u zvorničkoj brigadi, jer je bio zadužen za zatvorenike. Optužen je na osnovu lične odgovornosti za svoju ulogu u zajedničkom kriminalnom poduhvatu.

Ipak, iz dokumentacije koju tužilac namerava da ponudi kao dokaz da je u Srebrenici došlo do genocida, vidi se da je to u suštini bila Mladićeva operacija. Optužnica ima video snimak Mladića koji je ušao u Srebrenicu sa snagama bosankih Srba. Mladić se okrenuo prema kameri i rekao: 'Vreme je da se osvetimo ovim Turcima!' Na drugom snimku se vidi sastanak na kome Mladić insistira kod predstavnika Muslimana da mu dovede vojne komandante. 'Sudbina vaših ljudi je u vašim rukama. Mogu da prežive ili da nestanu.' (dvostruki prevod, prim.prev.)
Sutradan je Mladić tražio od holandskog bataljona Ujedinjenih Naroda da mu privedu sve muškarce od 16 do 56 godina, da bi proverio da li su na spisku ratnih zločinaca. Tužilac smatra da to pokazuje da je u tom času već bila pokrenuta operacija ubijanja. Iz dokaznog materijala se vidi da zarobljenici uglavnom nisu bili ispitivani. Oduzeti su im lični dokumenti, a u nekoliko dana zarobljeništva nisu dobili hranu, vodu ni medicinsku pomoć.
U sudnici će se čuti i snimak telefonskog razgovora u kome vojnik Armije Republike Srpske predlaže da se dozvoli ženama i deci da izaberu pravac u kome će da idu. Mladić je na to odgovorio da su oni kapitulirali, i da će ići tamo gde im bude naređeno. To je suprotno tvrdnji lidera bosanskih Srba da su žene i deca dobrovoljno napustili Srebrenicu. Možda su želeli da odu, ali im nije bilo dano da biraju kamo će ići.

Jedan drugi tajno snimljeni razgovor je tužilac nazvao 'najvažnijim dokazom' koji će izneti. Radi se o razgovoru Beare i Krstića, u kome Beara traži pojačanje. Kaže da ima 3500 'paketa' koje treba da rasporedi, i da nema rešenje. Momir Nikolić, koji je bio optužen, ali je u međuvremenu priznao krivicu, će na Sudu da objasni da se termin 'paketi' odnosi na zarobljenike. Krstić je odgovorio da će da vidi šta može da uradi.

Postupci trojice optuženih deluju manje dramatično kada se uporede sa delima njihovog komandanta, Ratka Mladića, ali tužilac tvrdi da su 'bili ključni u operaciji ubijanja.' Dvojica među njima su bili na visokim položajima, a važnost trećeg je u tome što je prenosio naređenja odozgo dole, i informacije o stanju i razvoju situacije na terenu natrag gore, komandantima. Ni jedan političar ili general ne može da sprovede genocid bez aktivnog učešća mnogih voljnih dželata.

Sutra će da svedoči prvi svedok optužnice.