Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

POBIJANJE SVEDOČENJA HRVATSKIH VOJNIKA

Ekspertski svedok tvrdi da je iskaz vojnika o navodnom pokušaju ubistva hrvatskog političara – protivrečan.
By IWPR ICTY
Jedan ekspertski svedok je ove sedmice pred zagrebačkim sudom rekao kako se – uprkos tvrdnjama samih vojnika – čini da jedan srpski civil, koga su ubile hrvatske snage, ipak nije pokušao da izvrši atentat na okrivljenog Branimira Glavaša.Hrvatskom se političaru, zajedno sa još petoricom saoptuženika, u hrvatskoj prestonici sudi za ratne zločine koji su 1991. počinjeni nad srpskim civilima.Specijalista za sudsku medicinu, Ladislav Bece, koji je vodio istragu o ubistvu hrvatskog Srbina Čedomira Vučkovića, tvrdi da je u trenutku kada su ga – u septembru 1991. – ubili pripadnici vojske, Vučković izgleda bežao iz Glavaševog štaba.Njegovo veštačenje – u kojem je rekao da je Vučković verovatnije umro od trovanja akumulatorskom kiselinom, nego od prostrelnih rana – protivreči iskazima hrvatskih vojnika, koji su navodno rekli da je žrtva trčala ka štabu u očitoj nameri da ubije Glavaša.Tužioci kažu da su sedmorica okrivljenih iz ovog procesa odgovorni za mučenje više civila, uključujući i Vučkovića, u jednoj garaži u gradu Osijeku (Hrvatska). Ostali su civili streljani i potom bačeni u reku Dravu pri čemu su im – kako se navodi u optužnici – usta bila oblepljena selotejpom.Bece je ove sedmice sudijama ispričao šta se desilo kada se pojavio na mestu gde je Vučković ubijen.Rekao je da su, nakon što su obavešteni o pucnjavi, u Glavašev osiječki štab stigli policajci. Istražni sudija je već bio tamo, zajedno s nekolicinom hrvatskih vojnika.„Jedan od [vojnika] nas je obavestio da je [Vučković bio] terorista, koji je preskočio ogradu [da bi ušao u štab] i pokušao da ubije Glavaša“, kazao je Bece.No, Bece je rekao da je Vučković, u trenutku kad je bio ubijen, izgleda trčao ka ogradi, iz pravca štaba.„Nisam našao nikakve tragove koji bi nagoveštavali da je neko preskočio ogradu, jer je ograda bio veoma visoka“ kaže Bece.„Jedan deo je bio nešto niži, a ispod je bila zemlja. Da se neko tu skrivao, ostavio bi otiske stopala.“Bece je rekao i da krv koja je pronađena na mestu zločina potvrđuje teoriju da je Vučković, kada je ubijen, trčao u pravcu ograde.„Kada neko krvari u hodu, kapi krvi se izdužuju u pravcu [u kojem osoba hoda]. A kapi su zaista sve duže kad se gleda ka ogradi“, rekao je.Bece je objasnio da su – premda je Krunoslav Fehir, kao pripadnik Glavaševe jedinice, izjavio da je ubio Glavaša – rezultati autopsije kasnije pokazali da je on bio otrovan. U izveštaju o autopsiji, koji je pred sudom pročitan, navodi se da je uzrok smrti bilo „oralno trovanje sumpornom kiselinom“.Patolog Mladen Marčekić potvrdio je da je Vučković imao povrede prouzrokovane sumpornom kiselinom. Međutim, nije mogao da se seti da li je u zvaničnom izveštaju kao uzrok smrti navedeno trovanje ili rane od vatrenog oružja.Sudija koji je vodio istragu o Vučkovićevoj smrti, Mladen Filipović, rekao je pred sudom da su mu vojnici koji su se zatekli na licu mesta kazali da je Srbin ubijen pri pokušaju atentata na Glavaša.„Vojnici su rekli da se [Vučković] ne bi zaustavio, te da su pucali i ubili ga. Nisam imao nikakav razlog da im ne poverujem“, tvrdi Filipović.Međutim, priznao je da istraga nije bila provedena na adekvatan način, odnosno profesionalno, rekavši da je to posledica okolnosti da je zemlja bila u ratu.Kazao je i da policajci nisu prikupili dovoljno dokaza na mestu zločina. Takođe je rekao kako ne može sa sigurnošću da kaže šta se dogodilo sa puškom iz koje je, prema navodima vojnika, Vučković ubijen, te dodao kako nije imao ovlašćenje da razoruža vojnike.Filipović tvrdi i da je tek narednog dana od patologa saznao da je Vučković bio i otrovan, a ne samo ranjen iz vatrenog oružja.Bivši gradonačelnik Osijeka, Zlatko Kramarić, takođe je svedočio ove sedmice. Rekao je kako mu nije poznato da su se u gradu odigrali ikakvi ratni zločini, premda je tokom rata čuo priče o nestancima srpskih civila.Dodao je i da je Glavaš odigrao ključnu ulogu u odbrani grada i hrvatskoj vojsci – ali i rekao kako ne raspolaže pouzdanim informacijama o tome kakva je tačno bila ta uloga.Tužilaštvo tvrdi da je čovek na Kramarićevom položaju „morao da bude upoznat“ sa Glavaševom ulogom i njegovom povezanošću sa zločinima nad srpskim civilima.Suđenje se nastavlja 28. maja, svedočenjem Nikole Vasića, koji je – kako se navodi u optužnici – tokom 1991. u Osijeku bio mučen.Goran Jungvirth je obučeni izveštač IWPR-a iz Zagreba.