PAUZA NA SUĐENJU KRAJIŠNIKU

Sudski postupak protiv bivšeg predsednika parlamenta bosanskih Srba obustavljen je kako bi se odbrana pripremila za maratonsko svedočenje okrivljenog.

PAUZA NA SUĐENJU KRAJIŠNIKU

Sudski postupak protiv bivšeg predsednika parlamenta bosanskih Srba obustavljen je kako bi se odbrana pripremila za maratonsko svedočenje okrivljenog.

Wednesday, 19 April, 2006
Na suđenju bivšem predsedniku parlamenta bosanskih Srba, Momčilu Krajišniku, ove sedmice je u toku pauza, koja je određena kako bi advokati odbrane svog klijenta pripremili za svedočenje koje će uslediti krajem ovog meseca.



Očekuje se da će Krajišnikovo svedočenje trajati više sedmica, te da će predstavljati vrlo bitan segment dokaznog postupka odbrane u procesu koji se vodi po optužbama za ratne zločine, uključujući i genocid.



Prvobitno je ovo svedočenje bilo planirano za sam početak dokaznog postupka odbrane u avgustu prošle godine, ali je od tada u više navrata bilo odlagano. S obzirom da se od odbrane očekuje da iznošenje svojih dokaza završi u junu, ovo je možda i zadnja prilika za Krajišnikovo pojavljivanje u ulozi svedoka.



Poslednja dva dana pre početka pauze bila su uglavnom posvećena iskazu svedoka odbrane koji se pred sudom pojavio uz najstrože mere zaštite, tako da publika nije bila u prilici da čuje nijedan deo njegovog svedočenja.



Predsedavajući sudija Alfons Ori (Alphons Orie) saopštio je kako veće smatra da bi dotična osoba – ukoliko bi njegov ili njen identitet bio otkriven – mogla biti „fizički, psihički ili materijalno ugrožena“.



Za javnost je pak bila otvorena rasprava o tome kako će suđenje teći tokom Krajišnikovog svedočenja, ali i kasnije, kada će i sudijama biti pružena prilika da izvode svoje svedoke.



Branilac Nikolas Stjuart (Nicholas Stewart) zatražio je dodatno pojašnjenje o tome kakav pristup Krajisniku će mu biti omogućen tokom njegovog višesedmičnog svedočenja. Naime, da bi se smanjili rizici od mogućih zloupotreba u procesu, obično postoje striktna ograničenja kontakata između advokata i svedoka u vreme dok traje svedočenje.



Međutim, očekuje se da će Krajišnikovo svedočenje potrajati oko mesec dana, nakon čega će i tužilaštvu i sudijama biti pružena prilika da ga ispitaju. A Stjuart je podsetio sud da tokom čitavog tog perioda Krajišnik, pored toga što će biti svedok odbrane, ostaje njegov klijent.



Sudija Ori je odlučio da to pitanje razreši u skladu sa ranijim dogovorom, prema kojem će Stjuartu biti dozvoljeno da s Krajišnikom izvan sudnice razgovara tek pošto mu to odobre tužilaštvo ili sudsko veće.



Sudija Ori je takođe obećao da će uspostaviti takav sistem koji će omogućiti okrivljenom da obavesti sud svaki put kad bude želeo da razgovara sa svojim advokatima.



Rasprava je ove sedmice vođena i oko toga šta će se desiti ukoliko i sudije budu odlučile da izvode svedoke. Za taj deo procesa predviđene su dve sedmice, ali je sudija Ori naglasio da je to samo okvirna procena, te da je čak moguće da će se veće izjasniti protiv bilo kakvih daljih svedočenja.



Jedno od središnjih pitanja o kojima se raspravljalo u sudu ticalo se toga ko će svedoke pripremati za pojavljivanje na sudu. Sudije su predložile da za poslove kao što su preliminarni razgovori sa svedocima i sačinjavanje izjava bude zadužen jedan pravni savetnik koga će odrediti veće.



Ukazujujući na to da bi se, nakon što svedoci budu pozvani, od pravnih savetnika očekivalo i da sudeluju u ključnim radnjama, kao što je sastavljanja presude, na primer, odbrana je prigovorila da bi ta vrsta angažmana u ovoj fazi mogla biti štetna.



Nakon što su sudije o tome obavile konsultacije iza zatvorenih vrata, sudija Ori je saopštio kako je odlučeno da će pripreme svedoka ipak obavljati pravni savetnik veća.



Sledeća tema zasedanja bilo je pismo koje je Krajišnik uputio direktno sudskom veću, očigledno zaobišavši svoje branioce. Konkretna sadržina te poruke je ostala nejasna, i pred sudom je o njoj bilo tek izvesnih indirektnih nagoveštaja.



Sudija Ori je rekao da veće nije pročitalo pismo, ali da su ih pravni savetnici obavestili kako se radi o pošiljci za koju se obično ne očekuje da će je okrivljena osoba poslati sudijama koje vode njegov ili njen slučaj.



I Stjuart je, sa svoje strane, naglasio kako se protivi ovakvim inicijativama samog Krajišnika, koji prošle godine nije uspeo u nastojanjima da se otarasi svojih branilaca i lično preuzme vođenje slučaja. Stjuart je insistirao na tome da bi, budući da je već odlučeno da Krajišnik treba da ima pravnog zastupnika, bilo važno da uloge obojice budu precizno definisane. U protivnom, kako je rekao, „niko neće znati šta se dešava“.



Uprkos tome što se već na osnovu Krajišnikove gestikulacije u sudnici moglo videti da se on u tom pogledu ne slaže sa Stjuartom, sudija Ori okrivljenom nije pružio priliku da se u ovoj fazi o tome izjasni pred sudom.



Sudija je rekao i da će veće Krajišnikova pismena obraćanja upućena sudijama shvatiti ozbiljno samo ukoliko te probleme bude najpre pokušao rešiti preko svojih advokata, odnosno tek pošto zaključi da to nije moguće.



Michael Farquhar je izveštač IWPR-a iz Londona.
Support our journalists