OSUMNJIČENI BOSANSKI SRBI PREBAČENI U BOSNU

(TU br. 471, 6. oktobar 2006.)

OSUMNJIČENI BOSANSKI SRBI PREBAČENI U BOSNU

(TU br. 471, 6. oktobar 2006.)

Friday, 20 October, 2006
Prema izvještajima lokalnih medija, bosanska sudska policija sprovela je Mitra Raševića i Savu Todovića 3. oktobra u pritvor sa sarajevskog aerodroma.U optužnici koja je protiv njih dvojice podignuta, i koja se odnosi na period od aprila 1992. do oktobra 1994., oni se terete za progon, ubistvo, mučenje i nezakonito pritvaranje Bošnjaka u srpskom logoru u gradu Foči (jugoistočna Bosna).U optužnici se navodi da je Rašović bio starješina zatvorskih stražara, dok je Todović bio drugi po rangu u zatvorskom komandnom lancu.Njihov transfer potaknut je strategijom Tribunala da do 2008. okonča svoj rad tako što će se usredsrediti na suđenja političkim i vojnim liderima najvišeg ranga, dok će osumnjičenima koji su u lancu komandovanja zauzimali niže pozicije biti suđeno pred nacionalnim sudovima bivših jugoslovenskih republika.Tribunal je prvostepenu presudu po kojoj dvojicu optuženika treba prepustiti bosanskom sudstvu donio 8. jula 2005. Todovićeva odbrana se žalila na tu odluku tvrdeći da njihovom klijentu u Bosni neće biti omogućeno pravično suđenje.Poslije izvesnih pravnih nadmudrivanja, žalbeno je vijeće 4. septembra 2006. odbacilo Todovićevu žalbu i potvrdilo naredbu za njegovo prebacivanje.
Support our journalists