ORIĆEVI ADVOKATI PODNIJELI PRIGOVOR ZBOG VIDEO-SNIMKE

(TU Br 438, 05-feb-06)

ORIĆEVI ADVOKATI PODNIJELI PRIGOVOR ZBOG VIDEO-SNIMKE

(TU Br 438, 05-feb-06)

Sunday, 5 February, 2006
Branilac, naime, tvrdi da ta snimka – načinjena u Sarajevu, tokom travnja/aprila i svibnja/maja 2001. – nije pouzdana.Prema navodima obrane, dotični je intervju prepun „krajnje neprikladnih“ intervencija tadašnjeg advokata okrivljenog, Rifata Konjića – uključujući i „iznošenje podataka koji idu u prilog okrivljenom“.A budući da su te intervencije skoro u potpunosti izostavljene iz engleskog prijevoda intervjua, obrana tvrdi da dotični dokaz ne smije biti tretiran kao pouzdan.U podnesku obrane kritizira se i činjenica da je u stankama snimanja Oriću bilo dopušteno konzultiranje vanjskih izvora i prikuplje podatke kojima do tada nije raspolagao.Sve to, prema navodima obrane, može navesti na pogrešne zaključke: „Optužba se tokom svog dokaznog postupka u više navrata pozivala na ovaj intervju, nastojeći pokazati kako je Orić bio obaviješten o onome što se dešavalo tokom 1992. i 1993. i kako je nastojao učvrstiti zapovijedanje i kontrolu.“Iako su Orićevi advokati još prije dvije i po godine iznijeli rezerve u pogledu pouzdanosti ovog video-intervjua, u međuvremenu tim povodom ništa nije poduzeto. No, suci su najavili kako očekuju da će odluka o ovom pitanju ipak biti donesena idućeg tjedna.
Support our journalists