ODLOŽENA RASPRAVA O KAŽNJAVANJU RAJIĆA

TU Br 445, 24-mar-06

ODLOŽENA RASPRAVA O KAŽNJAVANJU RAJIĆA

TU Br 445, 24-mar-06

Friday, 24 March, 2006
Rajić je krivicu priznao u listopadu/oktobru 2005., i to po četiri točke optužnice koje ga terete za kršenje Ženevske konvencije u Kiseljaku i Varešu tokom 1993., u vrijeme dok je bio zapovjednik Hrvatskog vijeća obrane (HVO).U sklopu postignute nagodbe o priznanju krivice, Rajić je pristao svjedočiti u drugim procesima koji se tiču ratnih zločina, dok je tužilaštvo zauzvrat predložilo da zatvorska kazna koja će mu biti izrečena ne bude duža od 15 godina.Spomenuta nagodba ni na koji način ne obavezuje i suce, koje su za 23. ožujka/marta zakazale saslušanje na kojem je trebalo da budu iznesene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.Prvih pola sata tog zasjedanja bilo je zatvoreno za javnost. Nakon toga, predsjedavajuća sutkinja Kristina Van Den Vajngart (Christine Van Den Wyngaert) saopćila je da se rasprava odlaže zbog podneska jedne od strana u sporu.Novi datum rasprave nije saopćen.
Support our journalists