Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ODBRANA TVRDI DA GENERALI NISU KOMANDOVALI OPERACIJOM MEDAK

Svedok kaže da su generali koji su formalno bili nadležni za operaciju protiv srpskih snaga bili ignorisani od strane stvarne komandne strukture.
By Goran Jungvirth
Pred zagrebačkim je sudom za ratne zločine ove sedmice rečeno da dvojica generala – koji su optuženi za ratne zločine počinjene 1993. u operaciji Medački džep – nisu u pravom smislu reči komandovali svojim formacijama u vreme kada su ubijani civili i ratni zarobljenici.Prema izjavama svedoka odbrane, generali Mirko Norac i Rahim Ademi, koji se terete za komandovanje takozvanom Operacijom Medački džep, samo su nominalno bili nadležni za to područje tokom 1993., u vreme kada je pomenuta operacija izvedena.Naime, njih je svojim naredbama – po rečima svedoka – zaobilazio admiral Davor Domazet Lošo.Prema optužnici koju je prvobitno podigao Haški tribunal, najmanje 29 srpskih civila je ubijeno, dok ih je više desetina ranjeno, tokom hrvatske vojne operacije koja je trajala od 9. do 17. septembra 1993. i čiji je cilj bio povrat Medačkog džepa – teritorije koja je do tada bila pod kontrolom Srba.U optužnici se navodi i da su hrvatske snage ubile još barem petoricu ranjenih ili zarobljenih srpskih vojnika.Nakon što su kontrolu preuzele hrvatske snage, preko 300 kuća i štala je – uglavnom u periodu od 15. do 17. septembra – uništeno u selima medačkog područja.Iako je i Lošo bio obuhvaćen istragom međunarodnih istražitelja za ratne zločine, protiv njega nije podignuta optužnica. On je u septembru potvrdio da je prisustvovao operaciji, ali je rekao da je komandantima na terenu davao samo sugestije.Kao bivši pomoćnik Janka Bobetka – hrvatskog načelnika generalštaba – Franjo Feldi je izjavio da je Lošo bio zadužen za prenošenje naredbi vrhovne komande i obezbeđivanje uslova za njihovo sprovođenje.„Lično [Bobetko] ga je ovlastio da komanduje i rukovodi operacijom. Prema navodima iz dnevnika u koji sam imao uvid u vreme dok su me u Hagu saslušavali istražitelji [Tribunala], on je iz Operativnog centra neposredno komandovao operacijom i bio u direktnoj vezi s vrhovnom komandom“, kazao je pred sudom Feldi.„Bobetko je rekao: ’Domazet je tamo, ja sam ga poslao, on zna šta da radi’“, dodao je Feldi.Prema Feldijevom svedočenju, Ademi i Norac nisu bili u neposrednoj komunikaciji sa Bobetkom, dok Lošo jeste.Tužioci tvrde da je Ademi, zahvaljujući visokom činu brigadira i komandovanju Vojnom oblašću Gospić, odigrao ključnu ulogu u planiranju, naređivanju i izvršenju Operacije Medački džep.Norac je pak u to vreme imao čin pukovnika i komandovao Devetom gardijskom motorizovanom brigadom – glavnom jedinicom koja je sudelovala u operaciji.Tužioci kažu da je Norac komandovao vojnim „Sektorom Jedan“, tj. borbenom grupom koja je osnovana specijalno za svrhe same operacije. Norac je tokom suđenja nastojao da dokaže kako „Sektor Jedan“ nikada nije postojao, dok je Ademi tvrdio da je uspostavljen paralelan lanac komandovanja, odnosno da naređenja nisu išla preko njega.No, svedok odbrane Vladimir Lelas – bivši načelnik pešadije za Vojnu oblast Gospić – posvedočio je ove sedmice da je „Sektor Jedan“ doista postojao i da je njime komandovao Lošo.„Akciju je vodio neko sa vrha, a ne Ademi ili Norac“, rekao je on, da bi nakon toga dodao da je Lošo boravio u Operativnom centru i kontrolisao čitavu operaciju.Što se tiče civilnih žrtava, Lelas je porekao da je na dotičnom području uopšte boravio iko osim vojske, tvrdeći da se tamo nalazila srpska artiljerija koja je granatirala Gospić.„Možda su nosili civilnu odeću, ali bili su vojnici“, rekao je on. „To znam jer su svaki dan gađali naš položaj. Gospić je dve godine bio pod svakodnevnom vatrom.“Prethodno je, takođe ove sedmice, na suđenju bilo reči i o raspravi koju su u sanitarnim prostorijama vodili Norčev advokat Željko Olujić i Ademijeva supruga Anita. Olujić je rekao da mu se Ademijeva supruga obratila „neprikladnim rečima i povišenim tonom“, zbog čega je od sudije zatražio da upozori sud na to da je komunikacija između publike i učesnika suđenja zabranjena.Anita Ademi je pak izvan suda izjavila da Norčevi advokati svedocima daju instrukcije šta da kažu. Olujić je odbacio te navode, rekavši da je advokat već 35 godina, „tako da je naprosto glupost reći da bih u hodnicima suda i u toaletu svedoke instruirao da kažu bilo šta“.Goran Jungvirth je novinar IWPR-a iz Zagreba.