Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ODBRANA PRIPREMA DOKAZNI POSTUPAK ZA SREBRENICU

Sudije žele da uštede vreme tako što će smanjiti broj svedoka na suđenju sedmorici okrivljenih.
By Denis Dzidic
Na suđenju sedmorici vojnih i policijskih zvaničnika bosanskih Srba – koji se terete za učešće u masakru počinjenom u leto 1995. – ove sedmice je, nakon pauze koja je usledila po okončanju dokaznog postupka optužbe, pred Haškim tribunalom održano saslušanje.Ljubiša Beara, Vujadin Popović, Ljubomir Borovčanin, Vinko Pandurević i Drago Nikolić terete se za genocid i ratne zločine, dok su Radivoj Miletić i Milan Gvero optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.U optužnici se navodi da je Popović bio pomoćnik komandanta zadužen za bezbednost pri štabu Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba; da je Pandurević bio komandant Drinskog korpusa Zvorničke brigade; dok je Nikolić u istoj brigadi bio načelnik za bezbednost.Tužilaštvo tvrdi i da je u vreme masakra u Srebrenici, jula 1995., Beara bio šef bezbednosti pri Glavnom štabu vojske bosanskih Srba, dok su Gvero i Miletić bili u tom štabu. Najzad, za Borovčanina se veruje da je bio zamenik komandanta specijalne policijske brigade koja je bila potčinjena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republke Srpske (RS).Sva sedmorica okrivljenih izjavila su da se ne osećaju krivima ni po jednoj optužbi.Sudije su ove sedmice, uoči početka dokaznog postupka odbrane, organizovale pred-procesnu konferenciju na kojoj se raspravljalo o mogućnosti smanjenja broja svedoka radi uštede vremena.Predsedavajući sudija, Karmel Agijus (Carmel Agius), rekao je kako je tromesečna pauza bila određena da bi advokati okrivljenih imali više vremena za pripremu, te kako bi pri odbrani mogli da se usredsrede na ono što je suštinsko.Agijus je posebno ukazao na odbranu Ljubiše Beare, rekavši da je ono što je ona do sada predlagala bilo „isuviše ekstenzivno“. Bearin advokat, Džon Ostojić (John Ostojić), obećao je sudijama da će njegov tim, nakon sastanka sa kancelarijom tužilaštva, „smanjiti broj svedoka za 20 do 25 procenata“.Tokom ovosedmičnog saslušanja, timovi branilaca su sudijama saopštili od kog broja svedoka sa originalnih spiskova bi mogli da odustanu.Sudije će odluku o konačnom rasporedu odbrane doneti nakon što od pravnih timova dobiju revidirane spiskove svedoka.Dokazni postupak će 2. juna otvoriti Popovićeva, a nastaviće ga Bearina odbrana.Ovosedmično saslušanje je bilo prekinuto na 45 minuta, nakon što je Gvero zatražio pauzu zbog toga što se nije osećao dobro.Njegov branilac Dejvid Džos (David Josse) kritikovao je nedavnu odluku žalbenog veća kojom Gveru nije uslišen zahtev da na izvesno vreme bude oslobođen zbog zdravstvenih razloga.„G. Gvero je u poslednje vreme dobro – međutim, ne znamo da li će se osećati dovoljno dobro i tokom procesa, jer se radi o veoma dugom suđenju, koje [odavno] traje“, kazao je Džos.Tužilaštvo je predložilo da bi, s obzirom na takve okolnosti, Gverova odbrana trebalo da počne prva, ali su sudije odlučile da redosled ostane onakav kakav je u optužnici. Ukoliko Gvero bude previše bolestan da bi sudelovao u suđenju, sudije će – kako su rekle – odlučiti o tome na koji će način proces biti nastavljen.Denis Džidić je obučeni izveštač IWPR-a iz Haga.