Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ODBRANA HARTMANOVE TRAŽI POVLAČENJE SUDIJA

Tvrdi se da postoji „kontaminacija“ između tužioca i sudskog veća.
By Simon Jennings
Advokat bivše predstavnice za štampu Tribunala – optužene za otkrivanje detalja koji se tiču poverljivih sudskih odluka – traži izuzeće dvojice sudija koji je trebalo da vode ovaj slučaj.Branilac Karim Kan (Karim Khan) prigovorio je zbog toga što su dvojica sudija koji pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) procesuiraju ovaj slučaj bili članovi onog sudskog veća koje je sekretarijatu prvobitno i naložilo da imenuje „prijatelja suda“ (amicus curiae) koji će pokrenuti istragu protiv Florans Hartman (Florence Hartmann).Sekretarijat je potom za istražitelja imenovao kanadskog tužioca Brusa MekFarlejna (Bruce MacFarlane), pri čemu su sudije Karmel Agijus (Carmel Agius) i Alfons Ori (Alphons Orie), zajedno sa još jednim članom sudskog veća, 27. avgusta protiv francuske novinarke izdali nalog umesto optužnice.Kan je sudijama objasnio da je zabrinut zbog mogućnosti da će, ukoliko se sudijama Agijusu i Oriju odobri vođenje slučaja, doći do nenamerne pristrasnosti protiv njegove klijentkinje.„Kontaminacija“ se, po njegovim rečima, odigrala između sudija i MekFarlejna – koji sada vodi optužbu.„Pravilno je i prikladno jedino to da predsednik imenuje . . . sudije koje nisu bile umešane u istragu, koje nisu bile deo istrage, kao i . . . tužioca ’prijatelja suda’ koji će istražiti stvar“, kaže on.„To je jedino ispravno i dostojno reputacije koju je ovaj sud stekao, i koju će zaštititi.“Treći sudija, Bakone Moloto, tek se nedavno uključio u slučaj – tako da se na njega ne odnosi Kanov prigovor.Hartmanova se u dve tačke tereti za uvredu suda, a u vezi sa otkrivanjem odluka žalbenog veća tokom suđenja bivšem predsedniku Srbije, Slobodanu Miloševiću, 2005. i 2006. godine.U sudskom nalogu protiv Hartmanove navodi se da su u njenoj knjizi – koja je u septembru 2007. objavljena pod naslovom „Mir i kazna“ (Paix and Chatiment) – kao i u članku „Prikriveni ključni dokazi o genocidu“ – koji se 21. januara 2008. pojavio na internet-sajtu Bosanskog instituta – izneti detalji poverljivih odluka koje su žalbene sudije donele o podnescima koji su i sami bili tajni.U sudskom nalogu se navodi da je Hartmanova prekršila pravila, jer je znala da „javnosti otkriva poverljive podatke“.Kan je rekao da će pismeni zahtev za izuzeće dvojice sudija podneti tokom ove sedmice.Prethodno su, na pred-procesnom saslušanju koje se odigralo 30. januara, sudije odbacile Kanov zahtev da se postupak protiv Hartmanove obustavi zbog nečega što je on okarakterisao kao MekFarlejnov neprikladan pristup istrazi.Odbrana tvrdi da MekFarlejn sudijama nije otkrio oslobađajuće dokaze – tačnije, materijal koji pokazuje da su podatke koje je Hartmanova navodno otkrila prethodno već objavili drugi izvori.Kan je rekao kako će zatražiti da mu se odobri da se žali na odluku sudija.Odgovarajući na Kanove navode, MekFarlejn je kazao kako nema razloga za povlačenje sudija, jer je propisana istražna procedura bila poštovana.Tokom saslušanja, Kan je zatražio i odlaganje samog suđenja. Rekao je kako suđenje neće moći da bude održano 5. i 6. februara – za kada je, inače, zakazano.Objašnjavajući razloge za to, Kan je rekao da njegov tim još uvek čeka da mu Ujedinjene nacije odobre da obavi razgovor sa jednim službenikom suda čiji je iskaz, kako tvrdi, poslužio kao „temelj“ optužbi protiv Hartmanove. Po Kanovim rečima, sudije su se prilikom podizanja optužbi protiv Hartmanove „veoma oslonile“ na tužioca koji je razgovarao sa tom osobom i njeno svedočenje.Međutim, MekFarlejn tvrdi da to nije tačno, a sudijama je rekao i da su optužbe prevashodno zasnovane na navodnim obelodanjivanjima okrivljene.Kan je objasnio i da mu je poznato da je Hartmanova tokom svog rada u Tribunalu protiv dotične osobe podnela formalnu žalbu, pa je od sekretarijata zatražio da otkrije njen sadržaj. No, da bi se to desilo potreban mu je sudijski nalog, koji će – kako je rekao – ove sedmice pismenim putem zatražiti.„Mi ćemo tražiti da časni sud ne dozvoli da se krivični proces koristi kao sredstvo za poravnanje starih računa, s obzirom na lično neprijateljstvo koje je možda postojalo“, kazao je Kan.On je objasnio i da postoji izvestan broj dokumenata koji tek treba da budu prevedeni.„Žurba da se suđenje održi naredne sedmice nije u interesu pravde“, tvrdi Kan, zaključujući da je potreba za odlaganjem „očigledna”.Sudija Agijus je istakao ozbiljnost Kanovog zahteva za povlačenjem dvojice sudija.„Siguran sam da je u pitanju promišljen potez, i mi želimo da ga tretiramo onoliko ozbiljno koliko i Vi predlažete“, rekao je sudija, tražeći od Kana da taj zahtev ima prioritet u odnosu na ostale.Međutim, on je rekao da raspored po kojem bi suđenje trebalo da bude održano ostaje na snazi sve dok sudije ne odluče drugačije.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.